POST TYPE

TIP

ဘီလ္ဂိတ္စ္ (Bill Gates) ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံ
06-Apr-2018“မင္းတို႔ဆရာေတြက မင္းတို႔အေပၚ ၾကမ္းတယ္ထင္ရင္ မင္းတို႔ အႀကီးအကဲျဖစ္တဲ့အထိ ေစာင့္လိုက္ပါ။ သူက ဒီေနရာမွာ အၿမဲတမ္းရွိေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး”

ဂိတ္စ္က ထိုစကားကို ေျပာရျခင္းမွာ ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံတစ္ခုကို ခ်ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ လူငယ္တိုင္း ငယ္႐ြယ္စဥ္အခါက ကိုယ့္ဆရာေတြအေပၚ စိတ္ခုဖူးၾကေပလိမ့္မည္။ ဆရာေတြကို စိတ္ဆိုးမည္ဆိုလွ်င္ ကိုယ္တိုင္က ထိုေနရာကို ေရာက္ေအာင္ လုပ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ နားလည္လာပါလိမ့္မည္။ ဆရာေတြက အဘယ္ေၾကာင့္ ကိုယ္တပည့္ေတြအေပၚ ၾကမ္းတမ္းစြာ ကိုင္တြယ္ေနရသနည္းဆိုျခင္းကို ကိုယ္တိုင္ အႀကီးအကဲေနရာေရာက္လာလွ်င္ သိလာေပလိမ့္မည္။

ဂိတ္စ္သည္ သူ႔ပန္းတိုင္သို႔ေရာက္ေစရန္ အေလွ်ာ့မေပးသည့္ စိတ္ဓာတ္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္အတိုင္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သူ႔၌ ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းမႈမ်ားကို ေတြ႔ရတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ သူ႔ဘက္က အေလွ်ာ့မေပးစိတ္မ်ားက အဆင္မေျပသလိုျဖစ္ခဲ့ရသည္။ စကားကိုျဖတ္ေျပာျခင္း၊ ေထ့သလို ေငါ့သလိုေျပာျခင္း၊ ေအာ္ေငါက္ျခင္းမ်ားအထိ ျပဳလုပ္တတ္သူ လည္းျဖစ္သည္။ 

သူ႔ဝန္ထမ္းေတြက သူ႔ကိုေၾကာက္ၾကသည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္က ဂိတ္စ္သည္ Newsweek မဂၢဇင္းကိုေျပာဖူးသည္။ ထိုစဥ္က သူသည္ အႀကီးအကဲ CEO ရာထူးက ဆင္းေပးလိုက္ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သူက ျဖစ္ခ်င္တာကို အတင္းမရမက ေတာင္းဆိုျခင္းမွာ လူသားမဆန္သည့္ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေတာင္းဆိုႏိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ပင္ သူေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

သူသည္ မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္၏ အႀကီးအကဲတစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေအာက္ငယ္သားေတြ ႀကိဳက္သူတစ္ဦးမဟုတ္။ သူလိုခ်င္ျဖစ္ခ်င္တာကို မရမက ေတာင္းဆိုတတ္ၿပီး ဆင္ေျခကို လံုးဝလက္မခံသူလည္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားဘဝက အျခားပ႐ိုဂရမ္ေရးေနသူေတြကို ေျပာဖူးတာရွိတယ္။ မင္းတို႔ ငါ့ကို ဦးေဆာင္ခိုင္းရင္ မင္းတို႔အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီတစ္ႀကိမ္ ငါဦးေဆာင္လိုက္ရင္ မင္းတို႔ကို ငါတစ္သက္လံုး ဦးေဆာင္သြားရလိမ့္မယ္”ဟု ဆိုခဲ့ဖူးသည္။

သူ႔ကိုယ္သူ ယံုၾကည္စိတ္ျပင္းထန္သူတစ္ဦးအေနႏွင့္ မည္သည့္အလုပ္ကို မည္သူေတြအား ဦးေဆာင္ၿပီး မည္မွ်ေပါက္ေျမာက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို သူေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ထားသည္။ ထို႔ျပင္ သူက လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္လိုၿပီး သူတစ္ပါးဩဇာမခံလိုသူလည္းျဖစ္သည္။ သူ႔ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံကို ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ သူလိုခ်င္သည့္ပံုစံကို မရမခ်င္း မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ျပန္လုပ္ခိုင္းတတ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္ အစည္းအေဝးကိုသြားရင္ စိတ္ထဲမွာ ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ တိက်တဲ့ ဦးတည္ခ်က္ေတြကို တစ္ခါတည္း ထည့္သြားတယ္”ဟု သူကဆိုသည္။ သူ႔ေခါင္းထဲတြင္ ဘာလိုခ်င္သည္ဆိုျခင္းကို ထည့္သြားသျဖင့္ အစည္းအေဝးခန္းအတြင္း ေရာက္သည္ႏွင့္ သူဘာျဖစ္ခ်င္သည္ကို ေတာက္ေလွ်ာက္ေျပာေတာ့သည္။ 

“ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုတည္းကို ဘယ္ေတာ့မွ ႏွစ္ႀကိမ္ျပန္မခ်မိေစနဲ႔”

သူက ဘာလုပ္လုပ္ တစ္ႀကိမ္တည္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပိုင္ေအာင္ခ်တတ္သည္။ မလိုအပ္ဘဲ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးကို ျပန္မေရာက္ေစရန္ ႀကိဳးစားတတ္သည္။ သူႏွင့္ အစည္းအေဝးတက္သူတိုင္းက သူခိုင္းသည္ကို ဘာေၾကာင့္လုပ္ရမည္၊ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို သေဘာေပါက္သြားေအာင္ သူကခိုင္းတတ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မည္သို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ကိုပါ သူတို႔ အေသးစိတ္ေတြးၿပီးသား ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အိုင္က်ဴျမင့္တာေတြဘာေတြ သိပ္လက္မခံဘူး။ ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုတာ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲလို႔ ခင္ဗ်ားမွာ ေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ေတြရွိရမယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေတြးႏိုင္စြမ္းရွိရမယ္”

ယင္းသည္ သူ႔ခံယူခ်က္ျဖစ္သည္။ သူက မည္သူ႔ကိုမဆို ဖိအားေပးေကာင္းေပးမည္။ သူေပးသည့္ဖိအားမွာ သူလမ္းေၾကာင္း ခ်ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ရန္ သူေအာ္ေကာင္းေအာ္မည္။ သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္။ သူလိုခ်င္သည္က ရလဒ္သာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူက -

“လာမည့္ရာစုႏွစ္တြင္ လိုအပ္သည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးဆိုသည္မွာ အျခားသူမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးႏိုင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးမ်ားသာ ျဖစ္သည္”ဟု ဆိုသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္လည္း သူက လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို တစ္ခါတည္းခ်ေပးသည္။

“တကယ္လို႔ ခင္ဗ်ားတို႔က ျပႆနာကို ခ်ျပထားႏိုင္မွ၊ အဲဒီျပႆနာကို ဘယ္လို ေက်ာ္လႊားႏိုင္တယ္ဆိုတာ ခ်ျပထားႏိုင္မွ သူတို႔က ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတာ သိမွာေပါ့”

သူေျပာသည့္စကားက ရွင္းသည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္သည္ ႀကိဳတင္တြက္ဆထားႏိုင္စြမ္း ရွိရမည္။ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္သည့္အရာမွာ စင္းလံုးေခ်ာျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မည္။ ၿပီးခ်င္မွၿပီးမည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္က မည္သို႔လုပ္လိုက္လွ်င္ ၿပီးႏိုင္ေၾကာင္း သူတို႔ထက္ပိုၿပီး တြက္ဆႏိုင္မွ သူတို႔ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္မည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္ ကေလးဘဝတုန္းက အိပ္မက္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိခဲ့တာေပါ့။ အဲဒီအိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္အမ်ားႀကီး သိမွျဖစ္မယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ စာေတြ အမ်ားႀကီးဖတ္ရတယ္”

သူ႔ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို သူက တစ္ခါတည္း ထုတ္ေဖာ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္လုပ္ခ်င္သူတစ္ဦးသည္။ မိမိေနာက္လိုက္မ်ားထက္ပိုၿပီး တတ္သိနားလည္သူ ျဖစ္ေနရမည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရန္အတြက္ အသိပညာ ဗဟုသုတကို စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ရွာရန္မွတစ္ပါး အျခားမရွိ။ သူသည္ ေမာက္မာသူျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ သူေမာက္မာေနရျခင္းမွာ သူသည္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာရလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူ ထိုေနရာေရာက္လာရန္ အမ်ားႀကီး ေလ့လာဖတ္မွတ္ေလ့က်င့္ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူက ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခ်င္လွ်င္ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းရွိေအာင္ ဦးစြာလုပ္ခိုင္းသည္။