POST TYPE

TIP

ဘီလ္ဂိတ္စ္ (Bill Gates) ၏ ပညာေရးအျမင္
24-Mar-2018ဘီလ္ဂိတ္စ္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားအတြက္လည္း ပညာေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ား ထည့္ဝင္ေပးၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္။ U.S. Partnership on Mobility from Poverty ဆိုသည့္ ပေရာဂ်က္တစ္ခုကို ေငြမ်ားထုတ္ေပးၿပီး ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားက ျပည္သူမ်ားကို စီးပြားေရးေလွကား တစ္ထစ္ၿပီးတစ္ထစ္ တက္ႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အျခားဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံေတြကို ေလွ်ာက္ၾကည့္ၿပီးတိုင္း အေမရိကကို ကူညီေထာက္ပံ့ခ်င္စိတ္ေတြ နည္းနည္းလာတယ္”ဟု သူက စိတ္ရင္းအတိုင္း ေျပာခဲ့သည္။ 

အတၱလႏၲာတြင္ ေဆး႐ံုတစ္႐ံု၌ ကေလးလာေမြးေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက သူ႔တြင္လင္လည္းမရွိ၊ ေနစရာလည္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း သူ႔ကိုငိုျပသည္ႏွင့္ ႀကံဳဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ဂိတ္က သူ႔တြင္ ခံစားမႈသိပ္မျဖစ္မိေၾကာင္း ႏိႈင္းယွဥ္ျပသည္။

“ခင္ဗ်ားတို႔မွာ ေနစရာမရွိဘူးဆိုေပမယ့္ ေအးေအးေဆးေဆး ေနရပါေသးတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ႀကံဳဖူးတဲ့ ႏိုင္ငံက ကေလးေတြဆိုရင္ ခုတင္ေအာက္မွာရွိတဲ့ ေရခ်ိဳးဇလံုထဲကို ဝင္ပုန္းေနၾကရတယ္။ သူတို႔မွာ ေသနတ္သံေတြၾကားတိုင္း အဲဒီေနရက သူတို႔အတြက္ အလံုၿခံဳဆံုးပဲ”ဟု ဆိုသည္။

အေမရိကတြင္ ငတ္ေနသည္ဆိုေသာ္လည္း ပိုက္ဆံရွိလာလွ်င္ ဝယ္စားႏိုင္ေသးသည္။ ဆင္းရဲသည့္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ ပိုက္ဆံလည္း မရွိ၊ စားစရာလည္း မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂိတ္က သူအဘယ္ေၾကာင့္ ဆင္းရဲသည့္ႏိုင္ငံမ်ားကို ပိုၿပီး ေစတနာထားေနရေၾကာင္း ေျပာျပျခင္းျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲသည့္ႏိုင္ငံမ်ားက ကေလးမ်ားသည္ ပညာလည္း မသင္ႏိုင္၊ အလုပ္လည္း မရွိ၊ သူတို႔တြင္ လူမ်ိဳးခြဲျခားမႈမ်ားကို ခံေနရ႐ံုမက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုလည္း မေရွာင္ႏိုင္ မတိမ္းႏိုင္ ျဖစ္ေနၾကရရွာသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေမရိကန္ပညာေရးအတြက္ အမ်ားႀကီး လုပ္ေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္အစိုးရေက်ာင္းေတြက က်ဆင္းေနတယ္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေတာင္ မေအာင္ၾကေတာ့ဘူး။ ေကာလိပ္လည္း ၿပီးေအာင္မတက္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားေတြ ျဖစ္ေနတယ္”ဟု သူက သံုးသပ္သည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရွးဦးသင္ပညာေရးေတြကို အားေပးရမယ္။ အထက္တန္းပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ရမယ္။ ပညာေရးက ဘယ္လိုအက်ိဳးရွိႏိုင္တယ္ဆိုတာေတြကို ကေလးေတြသိေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္။ ပညာတတ္မွ ေအာင္ျမင္မယ္ဆိုတာေတြ သူတို႔သိေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္”ဟု သူက ဆိုသည္။ 

ပညာေရးတြင္ အထက္တန္းမၿပီးမီ ေက်ာင္းထြက္သြားၾကသည့္ျပႆနာကို အေျဖရွာၾကရန္လိုသည္။ ေက်ာင္းေတြက လိုအပ္ခ်က္ကို မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္လား၊ ေက်ာင္းပညာေရးက အနာဂတ္မရွိေသာေၾကာင့္လား စဥ္းစားရန္လိုသည္။

“ေက်ာင္းေတြမွာ ဘယ္လိုဟာမ်ိဳးေတြကို သင္ဖို႔လိုသလဲ။ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ၊ လက္ေတြ႔က်က် ၫႊန္ျပတတ္တဲ့ အေလ့အထေတြ၊ ေက်ာင္းဆိုတဲ့ေနရာကို အခိုင္အမာ ျမတ္ႏိုးတြယ္တာစိတ္ျဖစ္လာေအာင္ စြဲေဆာင္ႏိုင္တာေတြအျပင္ ေက်ာင္းလာတာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေၾကာင့္ လာတက္ေနၾကတာမ်ိဳး ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။ 

ဂိတ္ေတာင္းဆိုသည္က အရည္အေသြးျပည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဆရာေတြအေနႏွင့္ quality ျပည့္သည့္ သင္ၾကားမႈမ်ိဳးရွိသင့္ေၾကာင္း သူက ေထာက္ျပသည္။ ဆရာေတြကို ျပန္ၿပီးသံုးသပ္ရန္လိုသည္။ သူတို႔ သင္ၾကားေနမႈမ်ားသည္ ထိေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိ ပိုင္းျဖတ္ရန္လိုသည္။ သူတို႔သင္ၾကားမႈ၏ ရလဒ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုလာသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆရာေတြအေနနဲ႔ ပထမဆံုးေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္မႈေတြ လုပ္ၾကရမယ္။ ေအာင္ျမင္ရင္ က်င့္သံုးမယ္။ မေအာင္ျမင္ရင္ ေနာက္တစ္ခုစဥ္းစားမယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့စနစ္တစ္ခုကို အျခားေသာဆရာေတြကို မွ်ေဝမယ္။ ဒီသံုးခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုမယ္ထင္တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြက အမ်ားႀကီးေတြ သင္ေနရေတာ့ ႐ႈပ္ေထြးေနတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔သံုးေပမယ့္ ဒီနယ္မွာ ေအာင္ျမင္ၿပီး အျခားနယ္ပယ္မွာ မေအာင္ျမင္ႏိုင္တာေတြလည္း ရွိႏိုင္တာပဲ။ ဘယ္မွာျဖစ္ျဖစ္ ရလဒ္အေရးႀကီးတယ္။ ရလဒ္ေကာင္းမွ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ္”ဟုလည္း သူက အႀကံျပဳသည္။

ပညာေရးတြင္ အားလံုးတန္းတူ ပိုင္းျဖတ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္၊ ဝင္ေငြ အနည္းအမ်ား၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ စသည့္ ကြာျခားမႈမ်ားအလိုက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပညာေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အထက္အမိန္႔ဆိုသည့္ သေဘာမ်ိဳးမရွိ။ အားလံုးေပါင္းစည္းၿပီး ဆံုးျဖတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကရသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ 

ပညာေရးတြင္ ဆရာတို႔၏အခန္းက႑က မ်ားစြာအေရးပါသည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနေသးသည္။ သူတို႔ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈစနစ္က အေရးႀကီးသည္။ ဆင္းရဲသည့္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မိသားစုဘဝေျပလည္ေစေရးအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အသံုးခ်ပညာမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးရန္မွတစ္ပါး အျခားမရွိ။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဘယ္နည္းေတြ က်င့္သံုးသည္ျဖစ္ေစ သူတို႔ေအာင္ျမင္ဖို႔ကို လိုခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီလို ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေပးေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေထာက္ပံ့ခ်င္တယ္။ ကေလးေတြက တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ႀကိဳးစားသြားခ်င္ၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆံုးမွာ သူတို႔ဘဝအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ ပညာေတြကို ရသြားရင္ၿပီးတာပဲ”

ဘီလ္ဂိတ္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑မ်ားကို အထူးအေလးထား လွဴဒါန္းေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔က လက္ရွိ ေက်ာင္းသင္ပညာေရး ဒီဇိုင္းႀကီးတစ္ခုလံုးကို မေျပာင္းလဲလွ်င္ မျဖစ္ေတာ့ေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကသည္။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္အလက္ ေဒတာမ်ားကို စုစည္းျခင္း၊ ရရွိသည့္ေဒတာမ်ားကို ညႇိႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ အေျဖထုတ္ၿပီး ေရွ႕ဆက္ကာ မည္သို႔ေလွ်ာက္လွမ္းမည္ကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းတို႔ကသာ အေျဖျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ဂိတ္ေျပာဖူးသည့္ စကားတစ္ခြန္းရွိသည္။

“နည္းပညာဆိုတာ လက္နက္တစ္ခုပါ။ ကေလးေတြကို သံုးႏိုင္ေအာင္၊ သံုးတတ္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ဖို႔ဟာ ဆရာေတြ အေရးႀကီးတယ္” 

နည္းပညာေခတ္တြင္ မည္သည့္နည္းႏွင့္သင္သည္က အေရးမႀကီးဆိုေသာ္လည္း နည္းပညာမပါဘဲ အျမန္ဆံုး တတ္သိမႈကို မရႏိုင္ဟု မွတ္ယူရမည္။