POST TYPE

TIP

ဘီလ္ဂိတ္စ္ (Bill Gates) ခန္႔မွန္းသည့္ အနာဂတ္
17-Mar-2018ကမၻာေက်ာ္သူေဌးႀကီး ဘီလ္ဂိတ္ (Bill Gates) သည္ မ်က္ေမွာက္ဘဝတြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ေသာ္လည္း သူ႔ဦးေႏွာက္ကေတာ့ အနာဂတ္တြင္ ေရာက္ေနသူျဖစ္သည္။ ဘီလီယံႂကြယ္သူေဌးႀကီးႏွင့္ အလွဴအတန္းရက္ေရာသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္ေနသူက ကြန္ပ်ဴတာေလာက၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအေၾကာင္းကို ခန္႔မွန္းေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ အလြန္စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလွသည္။

သူက စမတ္ဖုန္းႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာတို႔ ေခတ္စားလာမည့္ကို ႀကိဳတင္ေျပာခဲ့ၿပီး သူေျပာသည့္အတိုင္း ျဖစ္လာခဲ့သည္ပင္။ သူက ေနာက္တစ္ခု ခန္႔မွန္းေျပာလိုက္ေသးသည္။

“ဇီဝလက္နက္မ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း လူသားမ်ိဳးႏြယ္ ၃၃ သန္းခန္႔ အသက္ေပ်ာက္သြားႏိုင္သည္”ဟု ဆိုျပန္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ျမဴးနစ္တြင္က်င္းပေသာ ညီလာခံတြင္သူက အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ဇီဝလက္နက္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားၿပီး ေလထုထဲတြင္ ေရာဂါျဖစ္ေစတတ္ေသာ ပိုးမႊားမ်ားကို ျပန္႔ပြားေစရန္ စီစဥ္ၿပီး အဖ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေတာ့မည္ဟု သတိေပးထားသည္။ ေက်ာက္ေရာဂါျဖစ္ေစသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား သို႔မဟုတ္ တုပ္ေကြးျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကိုျဖန္႔ၿပီး လူသားတို႔အသက္အႏၲရာယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သူက သတိေပးထားသည္။ သူက လာမည့္ ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဂိတ္က ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခုေထာင္ၿပီး ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို သုေတသနျပဳကာ ထုတ္လုပ္ေနသည္။ သူအဘယ္ေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေဆးေတြထုတ္ၿပီး အသင့္ျပင္ေနရသနည္းဆိုသည္မွာ ရွင္းပါသည္။ အနာဂတ္ကို သူစိတ္မခ်ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကလည္း ဂိတ္စ္သည္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေရးဖူးသည္။ သူက အာဖရိကကို ေထာက္ပံ့ျခင္းထက္ အစားအစာမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ႀကံေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္းက ပိုၿပီး အက်ိဳးရွိမည္ဟု ဆိုထားသည္။ လာမည့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔တြင္ အာဖရိကသည္ လယ္ယာလုပ္ငန္းမွ ထုတ္ကုန္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေတာ့မည္ဟု သူက ဆိုသည္။ ထိုပမာဏသည္ တစ္တိုက္လံုး လံုေလာက္စြာ စားေသာက္ႏိုင္သည့္ ပမာဏလည္းျဖစ္သည္။ 

လက္ရွိအေနအထားတြင္ အာဖရိကတိုက္သို႔ အစားအစာမ်ား ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၅၀ ဖိုးခန္႔ ႏွစ္စဥ္တင္သြင္းေနရသည္။ ထိုအေနအထားတြင္ အာဖရိကတိုက္၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ျပည္သူတို႔မွာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

“လာမယ့္ ၁၅ ႏွစ္ေလာက္ဆိုရင္ လယ္ယာက႑ တီထြင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြေၾကာင့္ ကံၾကမၼာအခြင့္မသာေသးတဲ့ သူတို႔ဘဝေတြဟာ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါတယ္။ ကမၻာႀကီးမွာ အစြမ္းထက္တဲ့ ဓာတ္ေျမဩဇာေတြ၊ သီးႏွံမ်ိဳးေစ့ေတြ တီထြင္ေနၾကတာျဖစ္လို႔ ပိုၿပီးေတာ့ ထုတ္လုပ္အားေတြ ေကာင္းလာေတာ့မွာပါ။ ခုဆိုရင္ အာဟာရျပည့္ဝတဲ့၊ မိုးေခါင္ေရရွားဒဏ္ကို ခံႏိုင္တဲ့၊ ရာသီဥတုဒဏ္ကို ေကာင္းေကာင္းခံႏိုင္တဲ့ သီးႏွံမ်ိဳးေတြလည္း တီထြင္ထားႏိုင္ပါၿပီ။ နည္းပညာေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ လက္ရွိထုတ္လုပ္ေနတာထက္ ႏွစ္ဆတိုးၿပီး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု သူက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ဂိတ္က “မိုဘိုင္းလ္ဘဏ္စနစ္ေတြက ဆင္းရဲသားေတြရဲ႕ဘဝကို ေကာင္းစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါလိမ့္မယ္”ဟုလည္း ခန္႔မွန္းထားပါေသးသည္။

အာဖရိကတိုက္တြင္ေနထိုင္သူမ်ားသည္ က်န္းမာေရး၊ အစားအစာ၊ ပညာေရးႏွင့္ ျပဳျပင္စရိတ္မ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်ရသည့္အလုပ္မ်ားမွာ အလြန္ခက္ခဲသည္။ ထိုသို႔ခက္ခဲရျခင္းမွာ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ဘဏ္မ်ားထူေထာင္ရျခင္း၏ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္လည္းပါသည္။ အာဖရိကသားေတြ ၿမိဳ႕တက္ၿပီး ေငြစုေရးဆိုသည္မွာ မလြယ္ကူေသာေၾကာင့္ ဘဏ္ကိုလည္း စိတ္မဝင္စားၾကေပ။

အာဖရိကတိုက္ ကင္ညာႏွင့္ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံမ်ားတြင္ M-PESA ဆိုသည့္ အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ ေငြလႊဲေပးႏိုင္ေသာ စနစ္တစ္ခုကို တီထြင္လိုက္သည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္စနစ္ေၾကာင့္ ေငြလႊဲရ ေငြထုတ္ရ လြယ္ကူေၾကာင္း သိလာသည့္အခါေတြ ဘဏ္ေတြကို အားကိုးလာၾကသည္။ ေငြေတြစုလာၾကသည္။

“လာမယ့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္ဆိုရင္ အာဖရိကသား ၂ ဘီလီယံေလာက္ဟာ သူတို႔ ဖုန္းေတြနဲ႔ ေငြလႊဲေငြထုတ္တာေတြ လုပ္လာၾကေတာ့မွာပါ။ မိုဘိုင္းလ္ေငြလႊဲစနစ္ေတြက လြယ္ကူေၾကာင္းနဲ႔ အတိုးေတြ ေကာင္းေကာင္းေပးရင္ သူတို႔ဒီဘက္ကို ေရာက္လာၾကမွာပါ”ဟု ဂိတ္က ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဂိတ္က လာမည့္ ၂၀၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာေပၚ၌ ဆင္းရဲသည့္ ႏိုင္ငံမရွိႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္းလည္း ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္သူ၏ ႏွစ္ပတ္လည္စာတြင္ဂိတ္က “ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ အလယ္အလတ္ဝင္ေငြမ်ားရွိလာကာ ပိုၿပီးခ်မ္းသာလာႏိုင္ပါသည္”ဟု ဆိုထားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဆိုေသာ္ ေရာဂါမျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား တီထြင္ႏိုင္ျခင္း၊ မ်ိဳးေစ့မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာျခင္းႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေတာ္လွန္ေရးကို ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္ႏႊဲႏိုင္ခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ဟု ဆိုထားသည္။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ဂိတ္သည္ လာမည့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကမၻာႀကီးသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို သန္႔စင္ေစသည့္ စြမ္းအင္မ်ားစြာ ထုတ္လာႏိုင္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကို လံုေလာက္စြာ သံုးစြဲႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယေန႔ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြက အရမ္းမ်ားတယ္။ လူေတြ ထင္ထားတာထက္လည္း ပိုၿပီးႀကီးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာဆိုရင္ ေရေပးေဝေရးစနစ္မရွိဘူး။ လွ်ပ္စစ္မီးေတြ မရွိဘူး။ ညဆိုရင္ အေမွာင္ထဲမွာေနၾကရေတာ့ မဖြံ႔ၿဖိဳးေတာ့ဘူးေပါ့။ သူတို႔ကို ေရမီးလံုေလာက္ေအာင္ေပးၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္ရင္ ပိုၿပီးတိုးတက္လာလိမ့္မယ္”ဟု ေထာက္ျပခဲ့သည္။ 

ဂိတ္က လာမည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း လူသားလုပ္သားမ်ားေနရာတြင္ စက္႐ုပ္လုပ္သားမ်ားကို အစားထိုးခိုင္းလာေတာ့မည္ဟုလည္း ခန္႔မွန္းထားပါေသးသည္။ သူက -

“ေျပာင္းလဲမႈေတြက ခ်က္ခ်င္းႀကီးဆိုသလို ျဖစ္လာေတာ့မွာ၊ လူေတြေနရာကို စက္ေတြဝင္လာရင္ ဘာလုပ္မလဲဆိုတာ စဥ္းစားထားဖို႔လိုမယ္”ဟု သူက ဆိုသည္။ အားလံုး ေတြးဆထားစရာမ်ားျဖစ္သည္။