News

POST TYPE

TIP

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲအတြက္ အေကာင္းဆံုးအႀကံျပဳ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား
06-Mar-2018


(၁) တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ကတ္ျပားကို အေသအခ်ာ သိမ္းထားၿပီး စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ေန႔တြင္ ကိုယ္ႏွင့္တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္သြားရန္။

(၂) မိမိေျဖဆိုမည့္ေက်ာင္း (စာစစ္ဌာန) ကို နံနက္ ၉ နာရီမတိုင္မီ အခ်ိန္မီ အေရာက္သြားရပါမည္။

(၃) စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ လိုအပ္သည့္ ေဘာပင္ (အျပာေရာင္) အနည္းဆံုး ၃ ေခ်ာင္း၊ ခံတံ ၂ ေခ်ာင္း၊ ခဲဖ်က္၊ ေပတံ၊ (စာေရးကိရိယာ) အစံုအလင္တို႔ကို ျမန္မာစာမေျဖခင္ တစ္ရက္အလိုတြင္ စံုလင္ေအာင္ စီစဥ္ထားရပါမည္။

(၄) စာေျဖသူတိုင္းသည္ ေဘာပင္အနီေရာင္ကို စာေမးပြဲတြင္ လံုးဝ (လံုးဝ) မသံုးစြဲရပါ။ 

(၅) ဘာသာရပ္တိုင္းအတြက္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ျပဳခ်ိန္သည္ နံနက္ ၉းဝ၀ နာရီမွ ၁၂းဝ၀ နာရီအထိ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုသည့္ ခန္းမထဲေရာက္လွ်င္ ေရာက္ခ်င္စိတ္ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ထားပါ။ ပထမဦးစြာ မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ ေက်းဇူးရွင္မ်ား၊ ဆရာသမားမ်ားအတြက္ ေမတၱာပို႔ ဆုေတာင္းပါ။ 

(၆) အေျဖလႊာစာအုပ္ငယ္ ရလွ်င္ရခ်င္း ခံုအမွတ္၊ စာစစ္ဌာနတို႔ကို သတ္မွတ္ထားေသာ အကြက္၌သာ ေရးရမည္။ အေျဖလႊာစာရြက္၏ အျခားမည္သည့္ေနရာတြင္မွ် မေရးရပါ။

(၇) မိမိအေျဖလႊာစာရြက္၌ (၁) လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ လက္မွတ္ (၂) ႀကီးၾကပ္လက္မွတ္တို႔ ပါ၊ မပါ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးပါ။ သက္ဆိုင္ရာ စာေမးပြဲႀကီးၾကပ္သူမ်ား၏ လက္မွတ္မပါရွိပါက မိမိစာေမးပြဲခန္းကို ေစာင့္ၾကပ္ေနေသာ ဆရာ/ ဆရာမမ်ားအား တင္ျပပါ။ 

(၈) ေျဖဆိုသူသည္ မိမိအေျဖလႊာေပၚတြင္ လက္မွတ္တစ္ခုခု ေရးထိုးျခင္း၊ မိမိမည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သိေစႏိုင္သည့္ အမွတ္အသား၊ သေကၤတ၊ ပံုတစ္ခုခု ေရးသားျခင္းတို႔ကို လံုးဝ မျပဳလုပ္ရပါ။ ျပဳလုပ္မိလွ်င္ မိမိအေျဖလႊာ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ခံရမည္ျဖစ္သည္။

(၉) မွား၍ ေျဖဆိုမိေသာ စာလံုး၊ စာေၾကာင္း၊ စာပိုဒ္၊ ပံု၊ ပုစၧာ အစရွိသည္တို႔ကို မင္ဖ်က္ေဆး (Correction Pen) သံုး၍ ဖ်က္ခြင့္မျပဳပါ။ မွားေျဖခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာေပၚတြင္ မ်ဥ္းေစာင္း (/) တစ္ခုခုေရးၿပီး အမွန္ကို ဆက္ေျဖရန္။

(၁၀) ဘာသာရပ္တိုင္းအတြက္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုရာတြင္ ေမးခြန္းနံပါတ္စဥ္အလိုက္ ေျဖဆိုဖို႔ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ စေျဖသည့္ ေမးခြန္းသည္ အမွန္ကန္ဆံုးျဖစ္ရန္လိုသည္။ အမွားမ်ားႏိုင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ိဳး၊ စဥ္းစားရန္ ခက္သည့္ေမးခြန္းမ်ိဳး ေနာက္ဆံုးမွေျဖရန္။ သတ္မွတ္ခ်ိန္မကုန္ခင္ အပုဒ္ေစ့ေအာင္ေျဖပါ။

(၁၁) ေျဖဆိုသည့္ ေမးခြန္းနံပါတ္စဥ္ မွန္ေအာင္တပ္ပါ။ နံပါတ္စဥ္ မွားတပ္မိလွ်င္၊ ေမးခြန္းနံပါတ္စဥ္ လံုးဝ မတပ္မိလွ်င္ အမွတ္ လံုးဝ မရပါ။ လက္ေရး ပီသေအာင္၊ အေျဖလႊာ သပ္ရပ္မႈရွိေအာင္ အထူးဂ႐ုစိုက္ပါ။

(၁၂) သတ္မွတ္ထားေသာ ပုဒ္ေရထက္ ပိုေျဖမိလွ်င္ ပထမေျဖခဲ့ေသာ အပုဒ္ကိုသာ အမွန္ဟုယူဆၿပီး စစ္ေဆးပါလိမ့္မည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ ေမးခြန္း အေရအတြက္ထက္ပို၍ ေျဖဆိုမိျခင္းသည္ အခ်ိန္ကုန္၊ လူပန္း ႀကီးမားေသာ ဆံုး႐ံႈးမႈႀကီး တစ္ခုျဖစ္႐ံု သာမက စာစစ္သူ၏ အထင္ေသးျခင္းကိုပါ ခံရႏိုင္ေပရာ အထူးဂ႐ုစိုက္ ေျဖဆိုသင့္သည္။

(၁၃) စာေျဖသူတိုင္းသည္ စာေမးပြဲနီးေလေလ၊ စိုးရိမ္စိတ္ လြန္ကဲေလေလျဖစ္ၿပီး အအိပ္ပ်က္၊ အစားပ်က္ ျဖစ္တတ္သည္။ စာေျဖသူတို႔၏ ေန႔စဥ္ အသံုးျပဳရေသာ စဥ္းစားဉာဏ္၊ မွတ္ဉာဏ္တို႔သည္ အိပ္ေရးဝဝ အိပ္ျခင္းႏွင့္ လံုးဝ ပတ္သက္ေနေပသည္။ အိပ္ေရးပ်က္လွ်င္ ကိုယ္ခံစြမ္းအားမ်ား ေလ်ာ့က်ကာ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ႏိုင္သည္။ အိပ္ေရးပ်က္လွ်င္ က်က္မွတ္ထားေသာစာမ်ား ဦးေႏွာက္ထဲမွ ေပၚထြက္မလာျခင္း၊ စဥ္းစားရ ခက္ခဲျခင္းမ်ိဳးကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည္။ 

(၁၄) စာေျဖသူသည္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေနစဥ္တြင္ ေမးခြန္းလြယ္ေနလွ်င္ အရမ္းေပ်ာ္လြန္းၿပီး ေပါ့ဆအမွားမ်ား မွားတတ္သည္။ ေမးခြန္းအေတာ္ခက္ေနလွ်င္ ေၾကာက္႐ြံ႕စိုးရိမ္စိတ္ လြန္ကဲၿပီး ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ကာ မွားတတ္ပါသည္။ 

(၁၅) သတ္မွတ္ထားေသာ ေျဖဆိုခ်ိန္ ၃းဝ၀ နာရီအတြင္း ၁၀ မွတ္တန္အတြက္ အမ်ားဆံုး ရရွိေသာအခ်ိန္မွာ ၁၈ မိနစ္ျဖစ္ၿပီး တစ္မွတ္တန္အတြက္ ရေသာအခ်ိန္မွာ ၁ မိနစ္ ၄၈ စကၠန္႔ျဖစ္သည္ကို လံုးဝ သတိျပဳသင့္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္မွန္ျပႏိုင္ေသာ နာရီတစ္ခုခုကို စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္ ယူေဆာင္သြားသင့္ပါသည္။ 

(၁၆) စာေျဖသူသည္ မိမိအတြက္ ခက္ေသာေမးခြန္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလွ်င္ စိတ္ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ထားကာ အစြမ္းကုန္ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားေျဖဆိုသင့္ေပသည္။ 

(၁၇) အခ်ိန္ေစာ၍ ေမးခြန္းအားလံုး ေျဖဆိုၿပီးေနလွ်င္ စာေမးပြဲခန္းမထဲတြင္ အေျဖလႊာမ်ားအား အႀကိမ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးေနသင့္ပါသည္။ သတ္မွတ္ခ်ိန္ မတိုင္မီ အခ်ိန္ေစာ၍ စာေမးပြဲခန္းထဲမွ ထြက္လာျခင္းမ်ိဳးသည္ မိမိ “ေ႐ႊ”အခြင့္အေရးကို မိမိကိုယ္တိုင္ လက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

(၁၈) ဘာသာရပ္တစ္ခုခု ေျဖဆိုၿပီးတိုင္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အေျဖတိုက္ျခင္း၊ အေျဖညႇိျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စာေမးပြဲေမးခြန္းတို႔၏ အေျဖမ်ားသည္ တစ္ခုထက္မက ျဖစ္ႏိုင္ေပရာ မိမိအေျဖမွားလွ်င္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ က်ဆင္းမည္။ မိမိအေျဖမွန္လွ်င္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ လြန္ကဲ၍ က်န္ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ႏိုင္သည္။

(၁၉) စာေျဖသူသည္ ျဖတ္လမ္း အလြယ္လိုက္ကာ အနီးကပ္ ခန္႔မွန္းေမးခြန္းမ်ားကို ယံုစားၿပီး စာေမးပြဲ ေျဖဆိုမည္ဆိုပါက တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ေငြသည္ အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္သြားႏိုင္သည္။

(၂၀) ေမးခြန္းထုတ္သူတိုင္းသည္ ပံုမွန္ စာၾကည့္သူတိုင္းအား ေအာင္မွတ္ဖိုး အလြယ္တကူ ေပးထားတတ္ပါသည္။ မိမိက ဉာဏ္ကိုလႊာသံုး၍ ႀကိဳးစားေျဖဆိုပါက ဘာသာရပ္တိုင္းကို အလြယ္တကူ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ စာသင္ႏွစ္စကတည္းက စနစ္တက် ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားခဲ့ေသာ ဝီရိယရွင္တိုင္းသည္ လာမည့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲကို ဘာသာစံု ဂုဏ္ထူးမ်ားစြာႏွင့္ ေအာင္ျမင္မည္မွာ လံုးဝ အေသအခ်ာပင္။

စာေျဖသူ၊ ႀကိဳးစားသူ အားလံုး ေအာင္ျမင္ထူးခၽြန္ၾကပါေစ။

ဆရာဂ်က္ဖရီတင္အုန္း (ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္)