News

POST TYPE

TIP

အမွားကိုျပင္ အမွန္ကိုဆင္ျခင္တိုးတက္ခဲ့သူ အီရန္ေမးနား (Ian Millner)
30-Dec-2017

“မစြန္႔စားရင္ ဘယ္ေနရာမွ မေရာက္ဘူး”

“ကၽြန္ေတာ္က ႏွစ္တိုင္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ျပန္ၿပီးသံုးသပ္တာ လုပ္တယ္။ ဒီႏွစ္အေကာင္းဆံုး ဘာေတြလုပ္ၿပီးၿပီလဲေပါ့။ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေက်နပ္မႈ၊ အျမင္ရွင္းလင္းမႈ၊ အေကာင္းဆံုး အေနအထားတစ္ခုအထိ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဆိုတာေတြကို သံုးသပ္တယ္။ တစ္ခုခုလိုေနၿပီဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ ဘာလိုေနၿပီလဲဆိုတာကို သူမ်ားေတြဆီက ေျပာတာၾကားရေအာင္ ျပန္လုပ္တယ္” 

အထက္ပါစကားကို ေျပာသြားသူမွာ လန္ဒန္အေျခစိုက္ တီထြင္ဖန္တီးမႈ ေအဂ်င္စီတစ္ခုကို ထူေထာင္ထားသည့္ အိုင္ယာလန္မွ အီရန္ေမးနားဆိုသူက ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ 

သူ႔ကို အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေမြးဖြားသည္။ Massey ႏွင့္ Linciln တကၠသိုလ္တို႔တြင္ သိပၸံႏွင့္လူသားရင္းျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာခဲ့သည္။ သူက လူေတြႏွင့္ ေျမယာျပႆနာကို စိတ္ဝင္စားသည္။ ေျမယာကို အေျခခံသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာၿပီး အႀကံေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္သည္။

လုပ္ငန္းကို စတင္စတြင္ ေရွာင္လႊဲမရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားျဖတ္သန္းရင္းက ယခုဆိုလွ်င္ သူ႔ထံတြင္ ဝန္ထမ္း ၂၅၀ ေက်ာ္ကို ခန္႔ထားၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ လန္ဒန္တြင္ ႐ံုးခန္းမ်ားတည္ထား႐ံုမက မန္ခ်က္စတာမွသည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံအထိ သူ႔လုပ္ငန္းမ်ားကို ေျခဆန္႔ႏိုင္ေသာ အေနအထားကိုလည္း ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ကၽြန္ေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမားတစ္ေယာက္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဘာလုပ္လုပ္ ေအာင္ျမင္မႈရဖို႔က အေရးႀကီးတယ္ဆိုေပမယ့္ ကၽြန္္ေတာ္တို႔အေနအထားကို သိပ္ၿပီးေတာ့ အားမရေသးပါဘူး။ ကၽြန္္ေတာ္က ေရွ႕ဆက္ၿပီး ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာကိုပဲ အၿမဲေတြးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္္ေတာ့္ကို ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕က ေၾကာက္စရာလို႔ ျမင္ၾကပါတယ္”ဟု သူကဆိုသည္။ သူက အၿမဲတမ္းအေျခအေနတစ္ခုကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ကာ သံုးသပ္တတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ သူ႔လုပ္ငန္းက စတာလင္ေပါင္ သန္း ၅၀ အထိ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈ ရလာသည္။ လုပ္ငန္းစစခ်င္း ေအာင္ျမင္မႈရလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းလုပ္ရာတြင္ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သူက -

“ကၽြန္္ေတာ္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ အခက္အခဲဆိုတာေတြကို ေနာက္ျပန္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ ဘာမွမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေသးေသးေလးေတြ ျဖစ္ေနတာေတြ႔ရတယ္။ တစ္ခ်ိန္က အႀကီးႀကီးလို႔ထင္ခဲ့ေပမယ့္ ျပန္ေတြးၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဘာမွမဟုတ္သလိုျဖစ္ၿပီး ပိုၿပီးေတာ့ ႀကီးမားခဲ့အခက္အခဲေတြ ေတြ႔ပါေစလို႔ေတာင္ ဆုေတာင္းမိတယ္။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔က ကၽြန္္ေတာ္တို႔ ထူေထာင္ထားတဲ့ ေငြေၾကးေတြနဲ႔ပဲ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ခ်င္တာပါ” ဟုဆိုသည္။

ေမးနား၏အလုပ္မွာ အျခားေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို သူတို႔၏ ေဈးကြက္ထိုးေဖာက္ေပးမႈႏွင့္ ဂုဏ္သတင္းတို႔ျဖင့္ တိုးၿမႇင့္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတို႔ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သူ၏ Ian Millner ဆိုသည့္ အမည္ကို ေပါက္ေအာင္လုပ္ရသည္။ မီဒီယာေပါင္းမ်ားစြာကို အသံုးျပဳရသည္။ သူ၏ ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ ယေန႔ တာဝန္ယူၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးေနရသည့္ ကုမၸဏီမ်ားထဲတြင္  Manchester United FC, Lego ႏွင့္ Amnesty International တို႔လို ထိပ္သီးအဖြဲ႔အစည္းႀကီးေတြ ပါဝင္ေနေၾကာင္းေတြ႔ရမည္။ အစပိုင္းတြင္ သူထံ၌ စာရင္းျပစရာ လက္ခ်ိဳးေရႏိုင္သည့္ ပမာဏေလာက္သာရွိခဲ့ေသာ္လည္း Ericesson ကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီႀကီးက သူ႔ထံမွ အတိုင္ပင္ခံအျဖစ္ ယူသည္ဆိုကတည္းက ထိုးတက္သြားေတာ့သည္။

“အေစာပိုင္းကေတာ့ ကၽြန္္ေတာ္တို႔က ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ေဈးကြက္ကို လူငယ္ေတြဆီေရာက္ေအာင္ တာဝန္ယူရတယ္။ အဲဒီမွာကတည္းက အေျခအေနေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ကၽြန္္ေတာ္တို႔က ေဖာက္သည္ ေသးေသးေလးေတြကိုလည္း ထိုးေဖာက္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးလာခဲ့ပါတယ္”ဟု ဆိုသည္။

ေမးနားက သူ႔ကိုဆက္သြယ္သည့္ ေဖာက္သည္တိုင္းထံတြင္ စံတစ္ခုခုကို စြဲၿပီးက်န္ခဲ့ေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ သူက -

“အရွိန္အဟုန္တစ္ခုရဖို႔ဆိုတာ နည္းလမ္းလည္းက်ရမယ္ ႀကိဳးစားလည္း လုပ္ရမယ္။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ အရွိန္တစ္ခုရဖို႔အတြက္ ဆံုးျဖတ္ထားတာက သုေတသနလုပ္ငန္းကို အေလးအနက္ထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔က လုပ္ငန္းစၿပီဆိုကတည္းက သုေတသန စလုပ္တယ္။ ရရွိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့မွာ ဆက္လုပ္တယ္။ အခ်ိဳ႕ေဖာက္သည္ေတြက အဲဒီသေဘာတရားကို သေဘာမေပါက္ၾကဘူး။ အေရးအႀကီးဆံုးကို သူတို႔သေဘာမေပါက္ၾကတာ”ဟု ဆိုသည္။

ေမးနားသည္ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးတစ္ခုလံုးကို သူတစ္ေယာက္တည္း ေမာင္းႏွင္၊ သူတစ္ေယာက္တည္း ဦးေဆာင္ေနသည္ေတာ့ မဟုတ္။ သူ႔ယခင္က အလုပ္ရွင္လည္းျဖစ္ ဆရာလည္းျဖစ္သူကိုလည္း ေရွ႕တန္းတင္ထားသည္။ ထို႔ျပင္ ကုမၸဏီမွ စီနီယာမန္ေနဂ်ာႀကီးမ်ားကိုလည္း သူက ေလးစားစြာတိုင္ပင္ၿပီး အႀကံဉာဏ္မ်ား ရယူတတ္သည္။

“တစ္ခါတစ္ရံမွာ လူေတြဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္စိတ္နည္းၿပီးေတာ့ ဘာလုပ္လို႔ ဘာကိုင္ရမွန္းမသိေအာင္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အတားအဆီးႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို လူမ်ိဳးေတြက ဘာျဖစ္လာသလဲဆိုရင္ သူတို႔လုပ္တာပဲမွန္၊ သူတို႔ေတြးတာပဲ မွန္တယ္ဆိုၿပီး ထင္လာတတ္ၾကတယ္”ဟု သူက ေျပာျပသည္။

သူက တစ္ႀကိမ္တြင္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေၾကာင့္ အမွားမ်ားကို လုပ္ဖူးေၾကာင္း ဝန္ခံသည္။ 

“လုပ္ငန္းတစ္ခု ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ဆိုတာ အမွားေတာ့ လုပ္ဖူးရမွာပဲ။ အမွားကျပန္ၿပီး သင္ခန္းစာယူႏိုင္ရမယ္။ မစြန္႔စားရင္ ဘယ္ေနရာမွ မေရာက္ဘူး”ဟု သူကဆိုသည္။ 

  • VIA