News

POST TYPE

TIP

ေငြသာဘုရင္ဟု ထင္ခဲ့သူ ဆာ စတယ္လို႔စ္ ဟာဂ်ီ အီအိုအန္ႏို (Sir Stelios Haji-Ioannou)
23-Sep-2017


“တတ္ႏိုင္သမွ် အမွားနည္းေအာင္ လုပ္ရမယ္”

ဆာ စတယ္လို႔စ္ ဟာဂ်ီ အီအိုအန္ႏို (Sir Stelios Haji-Ioannou) သည္ အသက္ ၂၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ကတည္းက (easyJet) ဆိုသည့္ ကုမၸဏီကို စတင္ ထူေထာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ယခုအခါ သူ ထူေထာင္ထားသည့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ေလယာဥ္ အစင္းေပါင္း ၁၅၇ စင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၆ ႏိုင္ငံသို႔ ေျပးဆြဲေပးေနကာ ေလဆိပ္ေပါင္း ၁၀၁ ခုတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိသည္။ ခရီးသည္ သန္းေပါင္း မ်ားစြာကို သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း သူ႔ေလာဘက အေတာ မသတ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီခြဲ၊ လုပ္ငန္းခြဲ ေပါင္း ၁၇ ခုကို ထူေထာင္ထားၿပီး လုပ္ငန္းတိုင္း၏အမည္ေရွ႕တြင္ (easy) ကို ခံထားေလ့ရွိသည္။

သူ၏ (easyCar) လုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္တြင္ ေနရာေဒသေပါင္း ၂၄၀ဝ ၌ ေျပးဆြဲဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနသည္။ (easyBus) လုပ္ငန္းကို ၂၀ဝ၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္စတင္ခဲ့ၿပီး လန္ဒန္တြင္ တန္ဖိုးနည္း အထူးကား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းအျဖစ္ နာမည္ႀကီးသည္။ ဂက္ဝစ္ခ်္၊ လူတန္ႏွင့္ စတန္းစ္တက္ေလဆိပ္မွ လန္ဒန္ၿမိဳ႕လယ္တိုင္ေအာင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။ (easyCruise) လုပ္ငန္းကလည္း မက္ဒီတာေရးနီးယန္းမွသည္ ယခု ကရစ္ဘီယန္အထိ ေရေၾကာင္းသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

(easy) ဆိုသည့္ စာလံုးကို ျမင္လိုက္သည္ႏွင့္ ေဈးသက္သာသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ျမင္ေစရန္ႏွင့္ ထူးျခားေသာ အေရာင္ျဖစ္သည့္ ေတာက္ပသည့္ လိေမၼာ္ေရာင္မ်ားကို တန္ဆာဆင္ထားျခင္းကလည္း ထူးျခားသည္ဟု ဆိုရမည္။ စတယ္လို္႔စ္သည္ (easyCruise) ေရေၾကာင္းလုပ္ငန္းကို လူငယ္ေတြအတြက္ အဓိက ဦးတည္ကာ လုပ္ေဆာင္သည္။ သေဘၤာေပၚတြင္ အခန္းတိုင္း သန္႔ရွင္းေနၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈကိုလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးထားသည္။

တန္ဖိုးနည္းၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ သူ႔လုပ္ငန္းက တိုးတက္လာသည္။ ၿဗိတိန္တြင္ ထင္ရွားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည့္အဆင့္ကို ေရာက္လာသည္။ 

သူ႔ဖခင္ကလည္း ေရေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ စတယ္လို႔စ္က သူ ခ်မ္းသာလာရျခင္းမွာ မ်ိဳး႐ိုးႏွင့္ သူ႔ဖခင္ေၾကာင့္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာတတ္သည္။ သူ ခ်မ္းသာရသည္မွာ ကံတရားေၾကာင့္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ သူ႔အမည္ႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္ကို ေပါက္ေအာင္ လုပ္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈကို လက္ခံႏိုင္သည္အထိ လုပ္ေပးသည္။ ေဈးသက္သာေအာင္ ႀကံေဆာင္ေပးသည္။ သူ႔အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္သည့္ (easy) ကို တရားဥပေဒႏွင့္ အကာအကြယ္ လုပ္ထားသည္။

အင္တာနက္ထဲတြင္လည္း (easy.com) ဆိုသည့္ Website ကို ထူးျခားေအာင္ လုပ္ထားသည္။ သူ႔အမွတ္တံဆိပ္ကို မည္သူမွ ခိုးမသံုးႏိုင္ေအာင္ အကာအကြယ္ေတြ လုပ္ထားသည္။

“လူတခ်ိဳ႕က ထင္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာမည္ကို ခိုးသံုးလိုက္ရင္ ခ်က္ခ်င္းပဲ ေအာင္ျမင္သြားမယ္လို႔”ဟုဆိုကာ သူ၏အႀကံျပဳ သံုးသတ္ခ်က္မ်ားမွာ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလွပါသည္။ သူက သူမ်ားအမည္ကို ခိုးသံုးၿပီး ထိုကုမၸဏီ၏ ေဖာက္သည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေစာ္ကားျခင္းထက္၊ ကိုယ္ပိုင္ ထူေထာင္ၿပီး လမ္းေပါက္ေအာင္ ေဖာက္ႏိုင္ျခင္းက ပိုေကာင္းသည္ဟု ဆိုသည္။ သူက ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ အမည္က အေရးႀကီးၿပီး မိမိအမည္ကို အကာအကြယ္ လုပ္ထားရန္ကလည္း ပိုအေရးႀကီးသည္ဟု ဆိုသည္။ ကိုယ့္အမွတ္တံဆိပ္ကို ပံုမွန္ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အကာအကြယ္ေပးျခင္းမွာ မိမိကုမၸဏီကို ေအာင္ျမင္ေစျခင္းဟု သူက ခံယူထားသည္။ 

(easyGroup) သည္ အမွတ္တံဆိပ္ကို တန္ဖိုးထားသည့္ ဗ်ဴဟာကို က်င့္သံုးေနေသာ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ သူတို႔ ကုမၸဏီအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းငယ္ေလးမ်ားကိုလည္း သင္ခန္းစာေတြ ေပးကာ အကူအညီေတြ ေပးလ်က္ရွိသည္။ ေအာင္ျမင္ထင္ရွားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ေလးမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ အမ်ားႀကီး ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ထားရန္မလို။ စိတ္ထားေကာင္းမ်ားျဖင့္သာ စတင္သင့္ေၾကာင္း သူက နည္းေပးလမ္းျပျပဳသည္။ သူတို႔ကုမၸဏီ၏ ခံယူခ်က္ကိုက ဥေရာပကို ဦးေဆာင္ႏိုင္မႈျဖစ္သည္။ သူ ကုမၸဏီ၏ အမွတ္တံဆိပ္ အေရာင္ျဖစ္ေသာ အဝါေရာင္ကို တစ္ကမၻာလံုး လႊမ္းေစရမည္ဆိုသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးျဖင့္ သူက လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

သူ႔လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စတယ္လို႔စ္က -

“ကၽြန္ေတာ့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထက္ဝက္ေလာက္ဟာ ျဖစ္မလာဘူး ဆိုတာသိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တကယ္ျဖစ္လာဖို႔ ခင္ဗ်ား အမွား လုပ္လို႔မရဘူး။ တတ္ႏိုင္သမွ် အမွားနည္းေအာင္ လုပ္ရမယ္”ဟုဆိုသည္။

သူသည္ အလြန္ေခတ္မီသူျဖစ္သည္။ လန္ဒန္ School of Economics ေက်ာင္းဆင္းျဖစ္သည္။ Shipping, Trade and Finance ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ M.Sc ဘြဲ႔ကို လန္ဒန္၊ City University မွ Cass Business School ေက်ာင္းက ရခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ဖခင္ကုမၸဏီတြင္ ေခတၲဝင္လုပ္လိုက္ေသးသည္။ ထိုစဥ္က အသက္ ၂၅ ႏွစ္ရွိေနၿပီ။ ေနာက္ပိုင္း သူ႔ကိုယ္ပိုင္ Stelmar သေဘၤာလိုင္းကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ၂၀ဝ၁ မွ ၂၀ဝ၅ ခုႏွစ္အထိ သေဘၤာလိုင္းကို ေျပးဆြဲခဲ့ၿပီးေနာက္ OSG Shipping Group သို႔ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံႏွင့္ ေရာင္းလိုက္သည္။ 

၂၀ဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ သူ႔ကို ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီး ကိုယ္တိုင္က စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူရဲေကာင္း (Sir) ဘြဲ႔ကို ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရသည္။ ၿဗိတိန္မွ စလိုေဗးနီးယားအထိ တိုက္႐ိုက္ေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းမႈကို (easyJet) အေနႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဘုရင္မႀကီးက သူ႔ကို ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။ 

စတယ္လို္႔စ္သည္ လွဴဒါန္းမႈမ်ား၊ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးမႈမ်ားကိုလည္း သူကိုယ္တိုင္ ထူေထာင္ထားသည့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းကတစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ႏွစ္စဥ္ London School of Economics ႏွင့္ City University တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ Cass Business School အတြက္ ပညာသင္ဆု ၁၀ ဆုေပးေလ့ ရွိသည္။ သူက ဥေရာပႏွင့္ ၿဗိတိန္၊ ဂရိ၊ ဆိုက္ပရပ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ အကူအညီေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀ဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ဆုတစ္ခုျဖစ္သည့္ (Disabled Entrepreneur of the Year) ကို ေပးအပ္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ Leonard Cheshire အဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ားကို ခ်ီးေျမႇာက္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္ကာ ဆုရရွိသူကို စတာလင္ေပါင္ ၅၀ဝ၀ဝ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ 

စတယ္လို႔စ္၏ဝါဒမွ “ေငြသည္ဘုရင္” ျဖစ္သည္။  

“ကုမၸဏီတစ္ခုမွာ ေငြက အေရးအႀကီးဆံုးပဲ။ ေငြမရွိရင္ ဂၽြမ္းထိုးေမွာက္ခံျဖစ္သြားမွာေပါ့။ ေငြရွိမွ အမ်ားႀကီး လုပ္ႏိုင္မယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။ 

သူ႔ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ စတယ္လို္႔စ္က ေျပာသည့္အခ်က္ထဲတြင္ ႀကိဳးစားျခင္း၊ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုကို ထူေထာင္ျခင္း၊ ေဈးသက္သာေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ အေကာင္းဆံုးေပးျခင္းတို႔သည္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ ထိုအရာအားလံုးသည္ လူတစ္ေယာက္ကို ကံေကာင္းေစျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ေျပာသည္။

  • VIA