News

POST TYPE

TIP

အားလပ္ခ်ိန္ကို အေကာင္းဆုံး ျဖတ္သန္းျခင္း
28-Aug-2017

လူတို႔သည္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ အခ်ိန္ျပည့္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။ အနားယူသင့္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အနားယူၾကရသည္။ အိပ္စက္အနားယူျခင္းသည္ ေနာက္တစ္ေန႔တြက္ အင္အားျဖည့္တင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ လူတိုင္းတြင္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ား ရွိၾကသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ပင္လွ်င္ ေန႔စဥ္ အားလပ္ခ်ိန္ႏွင့္ ႐ုံးပိတ္ရက္ အားလပ္ရက္မ်ား ရွိသည္။ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အားလပ္ခ်ိန္ကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ထားႏိုင္ၾကသည္။ အားလပ္ခ်ိန္တြင္ အျပည့္အဝ အနားယူသင့္ေပသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ေဆာင္႐ြက္ဖြယ္ရာမ်ားကို အင္ျပည့္အားျပည့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အားလပ္ခ်ိန္ကို ဘယ္လိုျဖတ္သန္းၾကမလဲ

လက္လုပ္လက္စားမ်ားတြင္ အားလပ္ခ်ိန္ သီးသန္႔မရွိၾကေပ။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ လူတို႔သည္  အားလပ္ခ်ိန္ကို အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖတ္သန္းၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က တီဗီေရွ႕တြင္ အခ်ိန္ကုန္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က ဖုန္းတစ္လုံးျဖင့္အ လုပ္႐ႈပ္ေနတတ္သည္။ အခ်ဳိ႕က မိသားစုႏွင့္အတူ ဘုရားသြား၊ ေက်ာင္းတက္လုပ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က ႐ုပ္ရွင္႐ုံႏွင့္ ပန္းၿခံမ်ားသို႔ အပန္းေျဖသြားၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က အနီးအနားသို႔ ခရီးသြားၾကသည္။ မိသားစုမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္အတူ ကာရာအိုေက သီခ်င္းဆိုျခင္းသည္လည္း စိတ္ထြက္ေပါက္ကို ရရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။ 

အားလပ္ခ်ိန္တြင္ အပန္းေျဖျခင္းသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးမႈကို ရရွိေစမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အရာတြင္မဆို ခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္႐ြက္တတ္ဖို႔ေတာ့ လိုပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားသည္ အားလပ္ခ်ိန္ကို တလြဲအသုံးခ်တတ္သည္။ အရက္ဆိုင္၊ ဘီယာဆိုင္ႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တို႔တြင္ အခ်ိန္ျဖဳန္းတတ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က ညဥ့္နက္သန္းေခါင္ ေဘာလုံးပြဲၾကည့္လ်က္ အားလပ္ခ်ိန္ကို ျဖဳန္းတတ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က အႏွိပ္ခန္းႏွင့္ အေပ်ာ္မယ္အိမ္မ်ားသို႔ သြားတတ္ၾကသည္။ ထိုသို႔ သြားေရာက္ျခင္းသည္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈ မ်ားျပားသည့္အျပင္ ကာလသားေရာဂါပိုးပင္ ကူးစက္ခံရႏိုင္သည္။

နယ္ပယ္တစ္ခုခုတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိထားသူမ်ားကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ ရွိေနပါသည္။ ထိုအရာကား အျခားမဟုတ္ေခ်။ အခ်ိန္ကို အက်ဳိးရွိစြာ အသုံးခ်ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အားလပ္ခ်ိန္ကို အက်ဳိးရွိစြာ ျဖတ္သန္းၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ ေသာ ထူးခြၽန္သူမ်ားသည္ အားလပ္ခ်ိန္တြင္ ေလ့လာဖတ္မွတ္သြားမည့္ စာအုပ္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႀကဳိတင္စီစဥ္ထားေလ့ ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕က ပညာရပ္တစ္ခုခုကို ေလ့လာၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ အားလပ္ခ်ိန္ကို အက်ဳိးရွိစြာ အသုံးခ်သြားမည္ ဆိုလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈကို မလြဲမေသြ ရရွိသြားမည္မွ ဧကန္မုခ်ပင္ ျဖစ္သည္။

အားလပ္ခ်ိန္ရေအာင္ ယူသင့္

မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ နည္းပညာ တိုးတက္လာမႈႏွင့္အတူ ဆန္းသစ္ေသာ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားလည္း  ေပၚထြက္လ်က္ရွိသည္။ လူတို႔၏ သဘာဝသည္ ေနာက္ဆုံးေပၚ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ အသုံးျပဳလိုၾကသည္။ ထိုပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ ေငြကိုပင္ပင္ ပန္းပန္းရွာေဖြၾကရသည္။ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္အထိ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။ အားလပ္ခ်ိန္ နည္းပါးလာၾကသည္။ မိသားစုႏွင့္ ထမင္းလက္ဆုံပင္ မစားႏိုင္ၾကေတာ့ေပ။ ထိုသို႔ မနားမေန လုပ္ကိုင္ေနမည္ ဆိုလွ်င္  အလုပ္အကိုင္အေပၚ တျဖည္းျဖည္း ၿငီးေငြ႔လာမည္ ျဖစ္သည္။ မိသားစုႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္လည္း ကေတာက္ကဆ ျဖစ္လာမည္။ အေသးအဖြဲကိစၥကိုပင္လွ်င္ စိတ္တိုတတ္လာတတ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လာမည္ ဆိုလွ်င္ အားလပ္ခ်ိန္ရေအာင္ယူၿပီး မိသားစုႏွင့္အတူ အပန္းေျဖသင့္ပါသည္။ 

ဝင္ေငြမည္မွ်ပင္ ရရွိေနေစကာမူ အလုပ္ကို မနားမေန မလုပ္ကိုင္သင့္ေပ။ အားလပ္ခ်ိန္ကို ရေအာင္ ယူသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ မိသားစုႏွင့္အတူ ထမင္းလက္ဆုံစားျခင္း၊ တီဗီၾကည့္ျခင္း၊ ဘုရားသြား၊ ေက်ာင္းတက္လုပ္ျခင္း၊ ေစ်းဝယ္ထြက္ျခင္း၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ အတူလိုက္ပါ ေဆာ့ကစားျခင္းတို႔ကိုအခ်ိန္ေပး လုပ္သင့္သည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ဘဝသည္ အဓိပၸာယ္ ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ 

လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း အားလပ္ခ်ိန္ ေပးသင့္

အခ်ဳိ႕ေသာ ဌာနအႀကီးအကဲမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ လိုလားခ်က္မ်ားကိုသာ ေရွ႕တန္းတင္ေလ့ ရွိၾကသည္။ ေနာက္ထပ ္ရာထူးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျပလိုၾကသည္။ လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္စြမ္း မရွိဘဲ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ တာဝန္မ်ားကို ေပးတတ္ၾကသည္။ ကိုယ္တိုင္လည္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း မရွိၾကေပ။ ထိုသူမ်ား၏ လက္ေအာက္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အၿမဲတမ္းလိုလိုပင္ ႐ုံးဆင္းေနာက္ၾကရသည္။ ထိုဝန္ထမ္းမ်ားသည္  ႐ုံးပိတ္ရက္ မရွိသျဖင့္ အားလပ္ခ်ိန္ပင္ မရွိသလို ျဖစ္လာၾကသည္။ 

ထမ္းေဆာင္ရသည့္ တာဝန္အေပၚ တျဖည္းျဖည္း စိတ္ကုန္လာတတ္ၾကသည္။ မလိုလားအပ္ေသာ အပိုတာဝန္မ်ားေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မိသားစုဘဝ တျဖည္းျဖည္း ဆုံး႐ႈံးလာရသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ စိတ္ထြက္ေပါက္ ရွာတတ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း အားလပ္ခ်ိန္ အျပည့္အဝ ရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသင့္သည္။ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အားလပ္ခ်ိန္ကို အျပည့္အဝေပးျခင္းသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။  မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ မိမိ၏ ရာထူးတိုးတက္ေရးအတြက္ လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အားလပ္ခ်ိန္ကို အႏိုင္က်င့္ မယူသင့္ေတာ့ေပ။ 

ကုန္က်စရိတ္ သက္သာေသာ အနားယူအပန္းေျဖနည္း

လူတို႔သည္ ဝင္ေငြအေပၚ မူတည္၍ အားလပ္ခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး အပန္းေျဖေလ့ ရွိၾကသည္။  မည္သို႔ပင္ အနားယူ အပန္းေျဖေနေစကာမူ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ရႊင္လန္းတက္ႂကြၿပီး လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အင္တိုက္အားတိုက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္သာ လိုအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မိသားစုႏွင့္အတူ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး အနားယူျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးပင္ ျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ မိသားစုမ်ားသည္ ေငြေၾကးျပည့္စုံေသာ္လည္း မိသားစုဝင္မ်ားအၾကား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္ဆံေရးသည္ ေအးစက္စက္ႏိုင္လြန္းလွသည္။ ထိုမိသားစုသည္ စိတ္အာဟာရ ခ်ဳိ႕တဲ့ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္အာဟာရကို ပုံမွန္ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား မည္မွ်ပင္ ျပည့္ဝေနေစကာမူ စိတ္အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ေနမည္ ဆိုလွ်င္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အင္ျပည့္အားျပည့္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ အားလပ္ခ်ိန္တြင္ စိတ္အာဟာရ ျဖည့္တင္းသြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လူတိုင္းအတြက္ စိတ္အာဟာရ ျဖည့္တင္းႏိုင္ရန္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာေသာ အနားယူ အပန္းေျဖနည္းသည္ စာဖတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

စာဖတ္သည့္ အေလ့အထပ်ဳိးေထာင္

အထူးသျဖင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားကို စာဖတ္တတ္သည့္ အေလ့အထေကာင္းတစ္ရပ္ ေမြးျမဴေပးသင့္သည္။ မည္သို႔ ေမြးျမဴသြားမည္နည္း။ လြယ္ပါသည္။ လူႀကီးမိဘမ်ားကိုယ္တိုင္ အက်ဳိးျပ ဳစာေပမ်ားကို ဖတ္သြားရန္သာ လိုပါသည္။ မိဘမ်ားသည္ အားလပ္ခ်ိန္တြင္ တီဗီဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားႏွင့္ Facebook ကိုၾကည့္ၿပီး ဖုန္းကိုသာပြတ္ေနမည္ ဆိုလွ်င္ လူငယ္မ်ားကို မည္သို႔ လမ္းျပသြားမည္နည္း။ မိဘမ်ားသည္ သား၊ သမီးမ်ား၏ စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မိမိတို႔၏ သား၊ သမီးမ်ားကို အမွန္တကယ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္ဆိုလွ်င္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားသို႔ ေခၚေဆာင္သြားသင့္ပါသည္။ တတ္ႏိုင္ပါက စာအုပ္ဆိုင္မ်ားသို႔ လိုက္ပို႔ေပးသင့္ပါသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ စာအုပ္စာေပကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္သည့္ လူငယ္မ်ား ျဖစ္လာေအာင္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

စာေပဝါသနာ ထုံလာေသာ လူငယ္မ်ားသည္ အခ်ိန္ကို အလဟႆ မျဖဳန္းတတ္ေပ။ ႏွစ္စဥ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းတြင္ ထူးခြၽန္စြာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ကေလးမ်ားသည္ စာေပကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၿပီး အားလပ္ခ်ိန္ကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲတတ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ စာေရးသူသည္ ငယ္စဥ္က ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ယာခင္းေစာင့္ခဲ့ရသည္။ ထိုစဥ္က ယာေတာထဲ၌ ကာတြန္း၊ မဂၢဇင္း၊ ဝတၳဳ စသည့္ စာအုပ္ေပါင္းစုံကို ဖတ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ္လည္း စာအုပ္၊ စာေပမ်ားမွ စိတ္အာဟာရ ခြန္အားမ်ား ရရွိခဲ့သည္။ စာအုပ္စာေပမ်ားမွ ရရွိေသာ အသိတရားေၾကာင့္ ငယ္စဥ္ကတည္းကပင္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ စာအုပ္၊ စာေပမ်ားကို ရွာေဖြဖတ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အခ်ိန္ရသည္ႏွင့္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ စာအုပ္၊ စာေစာင္တစ္ခုခုကို ဖတ္ျဖစ္ေနသည္။

စာေပေက်းဇူးမ်ား 

လူငယ္မ်ားသည္ စာအုပ္စာေပမ်ားကို ဖတ္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ားကို တူးဆြႏိုင္ပါသည္။ အက်ဳိးျပဳစာေပမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားသည္ လူငယ္မ်ားကို  မွန္ကန္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား ေပးစြမ္းပါသည္။  အေတြးအေခၚမွန္ေသာ လူငယ္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ လူ႔အသိုက္အဝန္းသည္ ေအးခ်မ္းသာယာမႈ ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ အေနႏွင့္ အစြန္းေရာက္ အေတြးအေခၚမ်ား ကိန္းေအာင္းေနေသာ လူ႔အသိုက္အဝန္းသည္ သတ္ျဖတ္ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ထူေျပာေနမည္သာ ျဖစ္သည္။

နည္းပညာ တိုးတက္ေနေသာ ေခတ္ႀကီးတြင္ အပ်င္းထူေနသူမ်ားသည္ ေနာက္က်က်န္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေလ့လာသင္ယူ အားထုတ္ေနရန္ လိုအပ္သည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္တစ္ခုခုကို ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကိုသာ အလုပ္အကိုင္ ေပးလိုၾကသည္။ နယ္ပယ္တစ္ခုခုတြင္ ဝမ္းစာျပည့္ေနေသာ လူငယ္မ်ားသည္ ဝင္ေငြလစာမ်ား ေကာင္းၾကသည္။ အားလပ္ခ်ိန္ကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲ ႀကဳိးပမ္းခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔ ရပ္တည္ႏိုင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အားလပ္ခ်ိန္ကို စနစ္တက် အသုံးခ်၏

ငယ္႐ြယ္ႏုပ်ဳိေသာ လူငယ္တို႔၏ ဘဝသည္ ကုန္ဆုံးမႈ ျမန္ဆန္လြန္းလွသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာလူငယ္မ်ားသည္ ထိုသို႔ တန္ဖိုးရွိသည့္ လူငယ္ဘဝကို အလဟႆ ျဖဳန္းတီးခဲ့ၾကသည္။ သတိမထားမိလိုက္သည့္ တစ္ခဏအတြင္း လူငယ္ဘဝသည္ကုန္ဆုံးသြားၾကသည္။  အခ်ိန္အခါလြန္မွ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ တစ္ခုခုကို စတင္သင္ယူမည္ ဆိုလွ်င္ ေနာက္က်သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ ခရီးေပါက္မည္ မဟုတ္ေခ်။ လူ႔ဘဝသည္ အခ်ိန္ကိုက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ကို ဆြတ္ခူးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အားလပ္ခ်ိန္ကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သူမ်ားသည္ နယ္ပယ္တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္ကတည္းက အားလပ္ခ်ိန္ကို အက်ဳိးမဲ့ ျဖဳန္းတီးခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ မည္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈကိုမွ် ရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ဤေနရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈကို ေငြေၾကး၊ ရာထူးတို႔ျဖင့္ တိုင္းတာႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ကိုယ္က်င့္တရားျဖင့္သာ တိုင္းတာႏိုင္ပါသည္။ လူသားတို႔၏ စြမ္းအားသည္ ကိုယ္က်င့္တရားသာ ျဖစ္ပါသည္။ မည္မွ်ပင္ တိုးတက္ႀကီးပြား၊  ရာထူးျမင့္မားေနေစကာမူ ကိုယ္က်င့္တရား မရွိသူသည္ စာရိတၱဆင္းရဲေနသူတစ္ဦးသာ ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ား အေနႏွင့္ စာရိတၱခ်မ္းသာေအာင္ ႀကဳိးစားသြားသင့္သည္။

ၿခံဳ၍တင္ျပရလွ်င္ လူတို႔သည္ ေန႔စဥ္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွားေနၾကရသည္။ ထိုသို႔ ေငြေၾကးရွာေဖြရာတြင္ ေန႔မနား၊ ညမအား အခ်ိန္ျပည့္ လုပ္ကိုင္ေန၍ မရေပ။ အားလပ္ခ်ိန္ကိုလည္း ရေအာင္ယူထားသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ အားလပ္ခ်ိန္ကို အက်ဳိးရွိစြာ အသုံးခ်ႏိုင္ေရးသည္ မ်ားစြာအေရးပါလ်က္ ရွိသည္။ အစိုးရ ႐ုံး၊ ဌာနမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အားလပ္ခ်ိန္ မရွိေအာင္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းမ်ဳိး မလုပ္သင့္ေပ။ ႐ုံးပိတ္ရက္တြင္ အနားမရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စိတ္ရႊင္လန္းတက္ႂကြမႈ မရွိသျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္ကို ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ဌာနအႀကီးအကဲမ်ားသည္ လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အားလပ္ခ်ိန္ကို မယူသင့္ေတာ့ေပ။ အထူးသျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဝင္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြ ညီမွ်ေအာင္ ၿခိဳးၿခံေခြၽတာ ေနထိုင္ၾကရသျဖင့္ အားလပ္ခ်ိန္တြင္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ားသည့္ အပန္းေျဖမႈမ်ဳိးကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္ၾကဥ္သြားသင့္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံသားအားလုံးသည္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ စိတ္ခြန္အားျဖစ္ေစမည့္ စာအုပ္၊ စာေပမ်ားကို ဖတ္႐ႈအနားယူၿပီး ေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈမ်ား ဆတက္ထမ္းပိုး ပိုင္ဆိုင္သြားႏိုင္ၾကပါေစ။   

ေမာင္ေသာင္းဝင္း (တမန္ေဟာင္း)