News

POST TYPE

TIP

အမွားမ်ားက သင္ခန္းစာရယူခဲ့သူ
13-Aug-2017


“မွန္ကန္တဲ့ လုပ္ငန္းပံုစံရဖို႔ အေရးႀကီးတယ္”

ဗီမဲလ္ ႐ူအီယာ (Vimal Ruia) ႏွင့္ သူ႔ဝမ္းကြဲညီအစ္ကိုသံုးေယာက္သည္ Ruia Group ဆိုသည့္ မိသားစု အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ ဒုတိယ မ်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူ႔ဖခင္ႏွင့္ ဦးေလးမ်ားသည္ ရက္ကန္းခ်ည္ထည္မ်ားကို ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔ကတည္းက ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ အိႏၵိယမွ တင္ပို႔လာခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔တင္ပို႔လိုက္သည့္ ခ်ည္ထည္ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို ၿဗိတိန္ေရာက္မွ ေဆးဆိုးကာ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

သူတို႔ခ်ည္ထည္လုပ္ငန္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ခန္႔ အလြန္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေနၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လမ္းေၾကာင္း အနည္းငယ္ ေျပာင္းခဲ့သည္။ အိပ္ရာခင္းမ်ားမွသည့္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းႏူးညံ့သည့္ ေျခအိတ္မ်ားအထိ ႏိုင္ငံျခားက တင္သြင္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ 

ေခတ္က အင္တာနက္ေခတ္ ေရာက္လာသျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားက ေကာင္းလာသည္။ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပိုၿပီး အဆင္ေျပလာၿပီး သူတို႔သည္ အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား ျပဳလာႏိုင္သည္အထိ ေအာင္ျမင္လာခဲ့သည္။ Ruia Group ဟူ၍ အခိုင္အမာ ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

Ruia Group ၏ စီးပြားေရးဒႆနက ႐ိုး႐ိုးေလးျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ထံသို႔ ပစၥည္းေပးသြင္းေနသူမ်ားကို ေကာင္းစြာ ဆက္ဆံ ေမြးျမဴထား၊ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေျပလည္ေအာင္ ဆက္ဆံ၊ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းႏွင့္ ဥပေဒကိုလိုက္နာ၊ ကေလးလုပ္သားမ်ားကို မခိုင္းပါႏွင့္သည္ သူတို႔လုပ္ငန္းစု ေအာင္ျမင္ေရး၏ ဒႆနတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။

ၿဗိတိန္တြင္ မန္ခ်က္စတာ အရပ္အနီးတြင္ ဗစ္တိုးရီးယန္း အထည္စက္႐ံုႀကီးတစ္႐ံုကို သူတို႔ တည္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ စတုရန္းေပ ၂၄၀ဝ၀ဝ က်ယ္ဝန္းသည့္ စက္႐ံုႀကီးကို စနစ္တက်ႏွင့္ လည္ပတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ စက္႐ံုတြင္ ရာေပါင္း မ်ားစြာေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို ခန္႔ထားခဲ့ၿပီး ယခုအခါ စတာလင္ေပါင္ သန္း ၄၀ ေက်ာ္တန္သည့္ လုပ္ငန္းႀကီး ျဖစ္ေနၿပီ။

အလုပ္ဆိုသည္မွာ အေသြးအသားထဲက ျဖစ္လာရေၾကာင္း ႐ူအီယာက ဆိုသည္။

“ကၽြ၁န္ေတာ့္အေဖက အိႏၵိယႏိုင္ငံ မြမ္ဘိုင္းကေန ၿဗိတိန္ကို ေရာက္လာခဲ့ရတာပါ။ သူနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ဦးေလးတို႔က အိႏၵိယႏိုင္ငံကေန ကုန္စည္ေတြ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံကို သြင္းၾကတယ္။ အဲဒီကေန လုပ္ငန္းကို စတင္ခဲ့ရတာပါ”

၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ပိုင္းေလာက္တြင္ အေဖႏွင့္ ဦးေလးတို႔၏ မ်ိဳးဆက္အေမြကို သူတို႔ညီအစ္ကိုေတြက ဒုတိယမ်ိဳးဆက္အျဖစ္ လက္ခံခဲ့ပံုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သူက -

“ကၽြန္ေတာ့္အေဖက ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွာ လုပ္ငန္းေတြကေန အနားယူခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လုပ္ငန္းႀကီးကို ဘယ္လိုပံုစံေျပာင္းၿပီး ဆက္လက္ လည္ပတ္ၾကမလဲလို႔ စဥ္းစားၾကတယ္”

ယေန႔ သူတို႔လုပ္ငန္းႀကီးက က႑အလိုက္ မိသားစုလုပ္ငန္းႀကီးအျဖစ္ ကိုယ္တာဝန္ယူထားသည့္ အပိုင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေနသည္။ မည္သူ႔ထံမွလည္း အမွီအခိုမယူဘဲ ကိုယ္ပိုင္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းရည္ေတြ အသီးသီး ရွိၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မခြဲျခားဘဲ မကြဲမျပား လုပ္ကိုင္ေနၾကတယ္”ဟု ႐ုအီယာက ဆိုသည္။

သူတို႔လုပ္ငန္း အဘယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ရသနည္း။ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚတြင္ တည္ေနေၾကာင္း သူကေျပာျပသည္။ ကိုယ့္ထုတ္ကုန္ အရည္အေသြးကို ရာသက္ပန္ ထိန္းထားႏိုင္ရမည္။

“လုပ္ငန္းမွာ အေရးႀကီးတာက မွန္ကန္တဲ့ လုပ္ငန္းပံုစံခ်မိဖို႔ပဲ။ ကိုယ့္အခ်ိန္ေတြ၊ ေငြေတြကို မွန္ကန္တဲ့ ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔လိုတယ္။ ဒါမွ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္မွာေပါ့။ စိုးရိမ္ရမွာက ေဈးကြက္နဲ႔ PR ပဲဗ်”

႐ူအီယာက လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္ရာတြင္ အဆင့္တိုင္း အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ အေထာက္အပံ့ေပးေနသူမ်ား၊ ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အဆက္အသြယ္ မျပတ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သူက လက္ခံထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းေနရာတိုင္းကို ေလယာဥ္ျဖင့္ မၾကာခဏ သြားေရာက္ လည္ပတ္ေလ့ရွိသည္။ 

“ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ကုန္သြယ္ရတာ ဆက္သြယ္ရမႈ အပိုင္းမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေလာက္ကထက္ ပိုၿပီး လြယ္ကူလာပါတယ္။ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကို လြယ္ကူလာတာပါ။ လုပ္ငန္းလုပ္ဖို႔ဆိုတာ အၿမဲတမ္းလိုလို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔ေနဖို႔လိုတယ္”

သူ႔လမ္းညႊန္ခ်က္က စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္သည္။ သူက သူ႔စက္႐ံုႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမွန္သမွ်ကို တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳးစားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း လုပ္ငန္းသေဘာတရားကို ကိုယ္တိုင္ဦးစီး လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

သူ၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကိုယ္က်င့္တရားကလည္း ရွင္းသည္။ သူ႔ကုမၸဏီတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဒါ႐ိုက္တာတိုင္း လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားကို လိုက္နာၾကရသည္။ 

“အမွားဆိုတာ လုပ္ႏိုင္တာပဲ။ အမွားလုပ္တာလည္း ခပ္ေကာင္းေကာင္းပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အမွားလုပ္မိမွ သင္ခန္းစာ ယူႏိုင္မယ္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ႏိုင္မယ္”

မိမိေဖာက္သည္မ်ားအေပၚ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သူက -

“ခင္ဗ်ားတို႔မွာ ေဖာက္သည္ေတြအေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္းေကာင္း မရွိဘူးဆိုရင္ တစ္ခုခုေတာ့ လိုအပ္ေနၿပီ။ ဝန္ေဆာင္မႈ မေကာင္းရင္ ခင္ဗ်ားလုပ္ငန္းမွာ ကစားလို႔မရဘူး။ ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္းေကာင္းေပးျခင္းဟာ ခုေခတ္မွာ အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္ေနၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရခဲ့တာ အြန္လိုင္းကေနမွာလိုက္ရင္ ေနာက္တစ္ေန႔မွာတဲ့ဆီကို ေရာက္ေအာင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္လို႔ပဲ။ ဒါက ပံုမွန္လုပ္ေနက်ပဲ”

  • VIA