News

POST TYPE

TIP

အိပ္မက္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ
30-Jul-2017

လူမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ အိပ္မက္မက္သနည္း ဆိုသည္မွာ ယေန႔တိုင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေနပါေသးသည္။ စိတ္ပညာရွင္မ်ားက အိပ္မက္မက္ျခင္းမွာ လူတို႔၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဟု ဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕က အိပ္မက္မက္ျခင္းမွာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ အိပ္မက္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အယူအဆမ်ဳိးစုံ ရွိေနပါသည္။

အိပ္မက္ဆိုသည္မွာ မွတ္ဉာဏ္မ်ားကို စုစည္းျခင္းဟု ဆိုၾကသည္။ အိပ္မက္က အခ်က္အလက္မ်ားကို ဦးေႏွာက္အတြင္း သိုမွီးရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အိပ္မက္သည္ မွတ္ဉာဏ္မ်ားကို ကာလရွည္ၾကာစြာ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေစသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ 

ေန႔အခ်ိန္တြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ မွတ္ဉာဏ္မ်ားကို ဦးေႏွာက္၏ Hippocampus ဆိုသည့္ အပိုင္းတြင္ သိမ္းဆည္းထားၿပီး၊ ညအိပ္ခ်ိန္ေရာက္မွ ထိုမွတ္ဉာဏ္မ်ားကို Cerebral cortex အပိုင္းထဲသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေလ့ ရွိသည္ဟု ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ုံေၾကာဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကသည္။ အိပ္စက္ျခင္း ဆိုသည္မွာ မွတ္ဉာဏ္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းရန္ အခ်ိန္ယူျခင္းျဖစ္ၿပီး ထာဝရ သိမ္းဆည္းျခင္းအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္ဟု ဆိုသည္။ 

အိပ္မက္လူတိုင္း မက္ဖူးၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ သရဲကားမ်ား၊ ေၾကာက္စရာကားမ်ား ၾကည့္ၿပီးလွ်င္ အိပ္မက္ထဲအထိ ထိုျမင္ကြင္းမ်ားက ေရာက္လာတတ္သည္။ အိပ္မက္သည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္ခံစားခ်က္ကို အေထာက္အကူျပဳသည္။ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း စသည့္ ခံစားခ်က္မ်ားကို အိပ္မက္ကမ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳေနသည္။ 

ဦးေႏွာက္သည္ အတိတ္ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနတတ္သည္။ ခံစားခ်က္မ်ားကို ဦးေႏွာက္က တုံ႔ျပန္ေနရေသာေၾကာင့္လည္း ပိုၿပီး က်န္းမာသန္စြမ္းေစသည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ဦးေႏွာက္၏ အေတြးအျမင္မ်ားကို ထက္သန္ေစၿပီး ႐ႈေထာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးက ေဝဖန္ၾကည့္႐ႈႏိုင္စြမ္းကို ျဖစ္ေစသည္။ လူသားတို႔တြင္ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္း၊ စိတ္ဆိုးျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ ဝမ္းနည္းျခင္း စသည့္ ခံစားခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေလ ဘဝ၏ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေလဟု ဆိုသည္။ 

အိပ္မက္သည္ စိုးရိမ္ေသာကမ်ားကိုလည္း ေျပေပ်ာက္ေစႏိုင္သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ တစ္ခုတြင္ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားသည့္ လူနာမ်ားသည္ အိပ္မက္ႏွင့္ အသိပ်က္ယြင္းျခင္းမ်ား ဆက္စပ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္ေပ်ာ္သည့္သူမ်ား၊ အိပ္မက္ေကာင္းစြာ မက္သူမ်ားတြင္ စိုးရိမ္ေသာကမ်ား၊ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား အနည္းဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေကာင္းစြာ အိပ္မေပ်ာ္သူမ်ားသည္ အိပ္မက္လည္းမမက္၊ မက္သည့္ အိပ္မက္မ်ားကိုလည္း မမွတ္မိသူမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ သူတို႔သည္ အာ႐ုံစူးစိုကႏိုင္စြမ္းလည္း နည္းၿပီး အိပ္ပ်က္ေလ အိပ္မက္ႏွင့္ေဝးေလ ျဖစ္ၾကသည္။ အိပ္ပ်က္ျခင္း၊ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းမ်ားေလ အိပ္မက္ႏွင့္ေဝးေလ ျဖစ္လွ်င္ စိတ္လည္း ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္လာတတ္သည္။ အိပ္ပ်က္လွ်င္ လူ႔ကိုယ္ခႏၶာက ထုတ္လႊတ္သည့္ ေဟာ္မုန္းမ်ားလည္း မမွန္မကန္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ 

စိတ္ပညာရွင္ ဆစ္မန္ ဖ႐ိုက္က အိပ္မက္အေၾကာင္းကို မ်ားစြာ စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ဖ႐ိုက္က အိပ္မက္မက္ျခင္းသည္ လက္သင့္မခံႏိုင္သည့္ ခံစားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပသျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ လိင္စိတ္ဆိုင္ရာ စြဲလမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ အိပ္မက္သည္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားသည့္ စိတ္အစြဲမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ခံစားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ 

၁၉၇၇ ခုႏွစ္က ဦးေႏွာက္၏ အိပ္မက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္ျပ ေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားကို ေလ့လာစူးစမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။ အိပ္ေပ်ာ္သည့္အခါ အိပ္မက္မက္လိုက္လွ်င္ ဦးေႏွာက္အစိတ္အပိုင္း ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ လင္းလာၿပီး၊ အိပ္မက္ဆိုသည္မွာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းျခင္းဆိုသည့္ သေဘာတရားကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ အိပ္မက္သည္ ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည္။ အိပ္မက္ဆိုသည္မွာ ဇီဝဆိုင္ရာ အခ်က္ျပစနစ္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး စိတ္ကူးသစ္၊ အေတြးသစ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ဆိုပါသည္။

လူသားတို႔ အိပ္ပ်က္သည့္ အခါတြင္ ေနာက္တစ္ေန႔၌ ပိုၿပီး အခ်ိန္ယူကာ အိပ္စက္ျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိပ္ပ်က္သည္ ဆိုေသာ္လည္း ေတာက္ေလွ်ာက္ မအိပ္ဘဲမေန၊ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ျပန္လည္ကုစားၾကရသည္သာ ျဖစ္သည္။ အိပ္သည့္အခါတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆူညံမႈမ်ားမွ ကင္းဝ၀းခ်ိန္တြင္ ပိုၿပီး အိပ္ေပ်ာ္သည္ ဆိုျခင္းမွာ အိပ္မက္မ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ အေထာက္အကူေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အိပ္မက္အမ်ားစုမွာ ထိတ္လန္႔စရာ ေၾကာက္စရာေတြက မ်ားတတ္သည္။ စိတ္ေသာကေရာက္ၿပီး ေၾကာက္စရာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရတတ္သူမ်ားတြင္ ထိတ္လန္႔စရာ ေၾကာက္စရာ အိပ္မက္ေတြ ပိုမ်ားတတ္သည္။ စိတ္ခ်မ္းသာၿပီး ေသာကေအးသည့္ သူမ်ား၏ အိပ္မက္မ်ားသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့စရာမ်ား ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးမ်ား အိပ္ရာဝင္ခ်ိန္တြင္ ေခ်ာက္ခ်ားစရာ၊ ေၾကာက္စရာတို႔ကို မေျပာသင့္၊ မျပသင့္ဟု ဆိုပါသည္။
 
(Ref: Theories Of Why We Dream, Paulina Destarac)