News

POST TYPE

REGIONAL

နေပြည်တော် အဝင် အထွက် တိုးဂိတ်များတွင် လိုင်စင်မဲ့ယာဉ် ငါးစီးဖမ်းမိ
09-Aug-2019
တောငငှူ၊ သှဂုတှ ၉

ရနကှုနှ-မနတှလေး အမှနလှမှး နပှညတှေောကှောငစှီနယမှှေ အဝငှ အထှကနှရောမှားတှငှ သှဂုတလှ ၈ ရကနှေ့က လိုငစှငမှဲ့ယာဉှ ငါးစီးဖမှးဆီးရမိခဲ့ဲပှီး ယာဉမှောငှးနှဈဦး တိမှးရှောငနှကှေောငှး အမှနလှမှးရဲတပဖှှဲ့မှူးရုံးမှ သိရသညှ။

အမှနလှမှးမကှီး ရဲတပဖှှဲ့ဝငမှှားသညှ နပှညတှေောကှောငစှီနယမှှေ ပလှေးနှင့နှပှညတှေောှ အထှကှ ပနှးတငလှမှးခှဲတို့တှငှ မသငှကှာဖှယယှာဉအှခှို့နှင့ှ ယာဉမှတောတှဆမှုဖှဈသည့ှ ယာဉအှခှို့ကို ယာဉမှှတပှုံတငှ Software ဖှင့ှ တိုကဆှိုငစှဈဆေးရာတှငှ ကှဲလှဲမှုရှိသည့ှ ယာဉငှါးစီးဖမှးဆီးရမိခဲ့ပှီး ယာဉမှောငှးနှဈဦး တိမှးရှောငထှှကပှှေးသှားသညဟှု အမှနလှမှးရဲတပဖှှဲ့မှ ထုတပှှနသှညှ။

တရားမဝငှ လိုငစှငမှဲ့မောတှောယှာဉှ မောငှးနှငသှူမှားအနကှ နှဈဦးကို တရားခံပှေးအဖှဈ ကှညောပှီး ကနှသှုံးဦးကို က-ည-န စိစဈပှနကှှားခကှရှရှိသညနှှင့တှဈပှိုငနှကှ တရားစှဲဆိုရနှ
ပှငဆှငထှားကှောငှး သိရှိရသညှ။

R-15