News

POST TYPE

REGIONAL

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း အထက္တန္းျပဆရာ ၄၀၀ ေက်ာ္လိုအပ္
08-Aug-2019

ကေလး၊ ဩဂုတ္ ၈

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း အထက္တန္းျပေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ လိုအပ္ခ်က္မွာ ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ဩဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရွန္ေအာရ္၏ ခ်င္းျပည္နယ္ေက်း႐ြာမ်ားရွိ အေျခခံပညာအထက္တန္းမ်ား၌ လိုအပ္ေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား လံုေလာက္စြာ ခန္႔အပ္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ မရွိဆိုသည့္ေမးခြန္းကို ေျဖၾကားရာတြင္ ဝန္ႀကီးက အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း (ခြဲ) မ်ားအျဖစ္ ေက်ာင္းအဆင့္ တိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္းမ်ားရွိၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမလိုအပ္ခ်က္ တြက္ခ်က္မႈအရ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္စာရင္းအရ အထက္တန္းျပဆရာ၊ ဆရာမ ၄၁၁ ဦး လိုအပ္ေနသည္ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“ဒါက ဦးေရကိုပဲ တြက္ခ်က္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာရပ္အလိုက္လည္းပဲ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဇီဝေဗဒ၊ ပထဝီ၊ သမိုင္း၊ ေဘာဂ ေဗဒ စသည့္ျဖင့္ ဘာသာရပ္အလိုက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုလည္း တြက္ခ်က္ထားပါတယ္”ဟု ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။ 

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ေက်း႐ြာမ်ားရွိ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ အထက္တန္းျပမ်ား ျဖည့္ဆည္းခန္႔ထားရန္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဘီအီးဒီဘြဲ႔ရ အလယ္တန္းျပမ်ားႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္မ်ားအား အထက္တန္းျပမ်ားအျဖစ္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ခန္႔ထားေပးျခင္း၊ ဘီအီးဒီ ဒုတိယႏွစ္ တက္ေရာက္ဆဲ အလယ္တန္းျပမ်ားႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္မ်ားအား အထက္တန္းျပ (ယာယီ) အျဖစ္ ခန္႔ထားေပးျခင္း၊ မဟာဘြဲ႔ရမူလတန္းျပမ်ားႏွင့္ အလယ္တန္းျပမ်ားကို အထက္တန္းျပ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျဖည့္ဆည္းခန္႔ထားေပးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ ခ်င္း ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းစာရင္းမွာ အထက္တန္းေက်ာင္း ၉၅ ေက်ာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း (ခြဲ) ၇၈ ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၂၂၃ ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲ ၁၀၅ ေက်ာင္း၊ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း၂၁၃ ေက်ာင္း၊ မူလတန္းေက်ာင္း (ခြဲ) ၉၇ ေက်ာင္းႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္း ၆၈၅ ေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၁၄၉၆ ေက်ာင္း ရွိသည္။

R-20