News

POST TYPE

REGIONAL

ကလေးတွင် Facebook ကို ဆန့်ကျင်ရှုတ်ချ ဆန္ဒပြ
05-Oct-2018


ကလေး၊ အောကတှိုဘာ ၅

စဈကိုငှးတိုငှးဒသကှေီး ကလေးခရိုငအှတှငှးရှိ မှနမှာနိုငငှံစဈမှုထမှးဟောငှးအဖှ့ဲ ကလေး၊ ကလေးဝနှင့ှ မငှးကငှးမှို့မှားမှ စဈမှုထမှးဟောငှးမှားက တပမှတောကှို ထောကခှံခှငှးနှင့ှ ပှငပှစှကဖှကလှုပဆှောငမှှုမှားကို ဆန့ကှငှရှှုတခှှ ဆနဒှဖောထှုတပှှဲ ပှုလုပခှဲ့ခှငှးဖှဈသညှ။

ဆနဒှထုတဖှောပှှဲကို အောကတှိုဘာလ ၅ ရကနှေ့ နံနကှ ၈ နာရီ မိနဈ ၃၀ အခှိနမှှ စတငကှာ တဈနာရီအကှာ ကလေးမှို့ မှို့တောခှနှးမရှေ့တှငှ ဆနဒှထုတဖှောခှဲ့ကှခှငှးဖှဈသညှ။

ဆနဒှထုတဖှောရှာတှငှ မှို့နယသှုံးမှို့နယမှှ စဈမှုထမှးဟောငှး ၂၁၅ ဦး ပါဝငခှဲ့ကှပှီး မှနမှာ့တပမှတောကှို အပှည့အှဝ ထောကခှံသညှ၊ ပှညသှူကိုခစှသှော ပှညသှူကခစှသှော တပမှတောှ အောငမှှငပှါစေ၊မဆီမဆိုငနှိုငငှံရေး စှကဖှကသှော Facebook ကို လုံးဝဆန့ကှငှှ ရှုတခှသှညှ၊ တပမှတောစှှမှးမှ တိုငှးပှညအှေးခမှှးမညှ၊ တပမှတောအှငအှားခှိုးနှိမ့မှှု မှနသှမှှ တို့လုံးဝလကမှခံ၊ ဘကလှိုကသှော ကုလသမဂဂှ အခကှအှလကရှှာဖှရေေးကောမှရှငှ၏ မမှှမတ တဈဖကသှတှ အစီရငခှံစာ တို့လုံးဝလကမှခံဟူသော ဆိုငှးဘုတမှှား ကိုငဆှောငှ ကှှေးကှောခှဲ့ကှသညှ။  • VIA