News

POST TYPE

REGIONAL

ထားဝယ္စီးပြားေရးဇုန္ ပထမအဆင့္ စီမံကိန္းပညာရွင္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၀

ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္း တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္မည့္ ထားဝယ္ အထူး စီးပြားေရးဇုန္၏ ပထမအဆင့္ စီမံကိန္းအတြင္း ထိုင္း-ျမန္မာ ပညာရွင္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

လတ္တေလာတြင္ အဆိုပါ ပထမအဆင့္ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္မွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သို႔ ဆက္သြယ္မည့္လမ္းမႀကီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ (ႏႈဗ။ွႈဗ) ကို လာမည့္ သံုးလအတြင္း စတင္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ထပ္မံ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးၿဖိဳးဝင္းထြန္းက ေျပာၾကားထားသည္။

အဆိုပါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အီတာလ်ံ ထိုင္းကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔အၾကား လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းတြင္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း ပါဝင္ေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း သံုးခုကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သီလဝါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္တစ္ခုသာ လုပ္ငန္း လည္ပတ္လ်က္ရွိကာ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ထားဝယ္ အထူး စီးပြားေရးဇုန္တို႔ကိုလည္း လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

J-01