News

POST TYPE

POPULAR POST

ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ Google သံုးနည္း လမ္းၫႊန္
13-Jun-2017 tagged as နည္းပညာ

ယခင္အပတ္က ေက်ာင္းသားတိုင္းအတြက္ Google အသုံးျပဳနည္း လမ္းညႊန္ကို ေဖာ္ျပေပးခဲ့ၿပီး Google Web Search (Tips and Tricks), Advanced Google Web Search၊ ရွာေဖြမႈရလဒ္မ်ား၊ Advanced Searching၊ စာအုပ္မ်ား ရွာေဖြျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးခဲ့သည္။  ယခုတစ္ပတ္အတြက္ က်န္ရွိသည့္ Google Scholar for Researcher, Facebook Group Search တို႔ အေၾကာင္းကို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ ရည္သန္ဆႏၵျပဳ၍ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။

Google Scholar For Researchers

Google Scholar ဆိုသည္မွာ Google ၏ Search Engine တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သုေတသန (Research) ျပဳလုပ္သူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အဓိကထားသည့္ Website တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ Research ဆိုသည့္အတိုင္း ထပ္ခါတလဲလဲ ရွာေဖြ၊ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္ကမာၻလုံးမွ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ စာတမ္းမ်ား၊ သုေတသန ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ စုစည္းရွာေဖြႏိုင္မည့္ ေနရာတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။

သုေတသန ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်ာင္းသားတိုင္း ထည့္စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေပသည္။

•Know Yourself (မိမိဘယ္ေနရာတြင္ တတ္ကြၽမ္းသနည္း)
•Know Your Enemy (မိမိႏွင့္အတူ အျခားႏိုင္ငံက ၿပဳိင္ဘက္ေတြက ဘယ္သူလဲ)
•Plan Your ‘Battle’ (မိမိသုေတသနအတြက္ ေသခ်ာအစီအစဥ္ ေရးဆြဲပါ)
•Go Into ‘Battle’ (မိမိသုေတသနကို စာတမ္းတင္ၿပီး အားလုံးထက္ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ျပသပါ)
•Win the ‘Battle’ (ကမာၻ႔စင္ျမင့္ထက္တြင္ မိမိအႏိုင္ယူလိုက္ပါ) တို႔ ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိရန္အတြက္ Google Scholar Search Engine က အေထာက္အပံ့ေကာင္းမ်ား ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ Google Scholar မွ ေဆာင္းပါးမ်ားကို မည္သို႔ ရွာေဖြဖတ္႐ႈရမည္ကို ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။ (ရွာေဖြပုံ ရွာေဖြနည္းမ်ားကိုမူ  ၆.၆.၂၀၁၇ ထုတ္ The Voice ေန႔စဥ္သတင္းစာႏွင့္ The Voice ၏ ေဖ့ဘြတ္ခ္ႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ‘ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ Google သုံးနည္း လမ္းညႊန္’ အမည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္ပါသည္။)

ဥပမာအေနႏွင့္ ‘Wireless security survey’ ကို ရွာေဖြၾကည့္ၾကပါမည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား သုေတသန စတင္ျပဳလုပ္ၿပီ ဆိုလွ်င္ Literature Review ကို မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ရသည္။ Literature Review မွတစ္ဆင့္ ဘယ္သူေတြက ဘာေတြလုပ္ထားသနည္း၊ ဘယ္လိုစဥ္းစားၿပီး ျပဳလုပ္ထားသနည္း ဆိုသည္ သိႏိုင္သည္။ အတိုခ်ဳပ္ေျပာလွ်င္ မိမိျပဳလုပ္မည့္ သုေတသနပညာရပ္၏ Survey မ်ားကို ပထမဆုံး ရွာေဖြရမည္။ ပုံမွန္အားၿပီး Survey Paper တိုင္းတြင္ ေနာက္ဆုံးျဖစ္ေနေသာ သုေတသနစာတမ္းမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား အားနည္းခ်က္မ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ တက္ၿပီး မိမိသြားခ်င္ေသာ လမ္းေၾကာင္းကို ဆက္လက္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။

Google Scholar Search Result မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အေရးႀကီးသည္။
ဘယ္ဘက္ Column တြင္ -
၁။ My Library (မိမိဖတ္လိုေသာ ဖတ္ၿပီးသမွ် စာတမ္းမ်ား သိမ္းထားရန္)
၂။ Any Time ကို ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ခုႏွစ္မွ ေရးသားသည္ကို ရွာေဖြခ်င္သနည္း။
၃။ Sort by relevance (သို႔) Sort by date
၄။ Patents တင္ထားၿပီးသားေတြပါ ရွာခ်င္တာလား။
၅။ Create Alert

Create Alert ဆိုသည္မွာ မိမိသိလိုေသာ သုေတသနနယ္ပယ္မွ စာတမ္းအသစ္တစ္ခု (သို႔) ေတြ႔ရွိမႈ အသစ္တစ္ခု ထြက္တိုင္း မိမိအား Email ပို႔ အေၾကာင္းၾကားေပးရန္အတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ အရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

Search Results တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အေရးႀကီးသည္။

၁။ [PDF] ဟု ေပၚေနပါက တိုက္႐ိုက္ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ၿပီး ဖတ္ယူႏိုင္သည္။

၂။ Cited By သည္ အေရးႀကီးသည္။ သုေတသနစာတမ္း ဘယ္ႏွေစာင္က ဒီစာတမ္းကို မွီျငမ္းထားသနည္း။ Citation Number မ်ားေလ ထိုစာတမ္းကို ျပဳစုထားသည့္ သိပၸံပညာရွင္သည္ နာမည္ႀကီးေလ ျဖစ္သည္။ မိမိစာတမ္းကို မွီျငမ္းသူမ်ားေလ မိမိစာတမ္းသည္ မည္မွ်အေရးပါသည္ကို ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။

၃။ မိမိက ထိုစာတမ္းကို မွီျငမ္းလိုလွ်င္ Cite ကို ႏွိပ္ၿပီး မိမိစာတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။

၄။ Save ကိုႏွိပ္လွ်င္ မိမိ၏ Google Scholar Library တြင္ သိမ္းထားေပးသည္။


ညာဘက္ေထာင့္ အေပၚတြင္ () ကို ႏွိပ္ၿပီး 

၁။ Settings
၂။ Advanced Search ကို စမ္းသပ္ၾကည့္ပါ။

မိမိတကၠသိုလ္က Library Search Engine ရွိခဲ့လွ်င္ Settings -> Library Links -> University ကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ Advanced Search တြင္ Author (စာေရးသူ)၊ Publisher (ထုတ္ေဝသူ)၊ Date မ်ားကို သုံးၿပီးလည္း ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳ ရွာေဖြပါက Master တန္း ေက်ာင္းသားမ်ား၊ Ph.D တက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ မိမိရွာေဖြထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မိမိ၏ Google My Library ထဲတြင္ သိမ္းထားၿပီး အခ်ိန္မေ႐ြး ျပန္လည္ရွာေဖြ ဖတ္႐ႈႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

Facebook Group Search

ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ Facebook သည္ မရွိမျဖစ္ ျဖစ္သည္။ Facebook တြင္ နည္းပညာ ရွာေဖြၾကသည္မွာ အထူးအဆန္း မဟုတ္ပါ။ အထူးသတိေပးခ်င္သည္မွာ Facebook တြင္ Google ကဲ့သို႔ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ရွာေဖြ၍ မရႏိုင္ေပ။ Facebook ေပၚတြင္ အခ်ိန္မကုန္ေစရန္ သတိေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Facebook ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားမွာ 

၁။ မိမိေရးသားထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပန္လည္ရွာေဖြရ ခက္ခဲျခင္း
၂။ Like လုပ္ေသာ Post က ထိပ္ဆုံးသို႔ ေရာက္လာျခင္း

၃။ ေနာက္ဆုံးေပၚ နည္းပညာမ်ား မရွာေဖြႏိုင္ျခင္း။ အေျခခံနည္းပညာမ်ားသာ အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏိုင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ Facebook ၏ ႀကဳိးစားအားထုတ္မႈေၾကာင့္ Facebook Group တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ရွာေဖြႏိုင္သည္။
ဥပမာအေနႏွင့္ Myanmar Arduino Group ကို အသုံးျပဳထားသည္။ (https://goo.gl/EHh2mf)

၁။ Myanmar Arduino Group မွ Post မ်ားကို Post လုပ္ထားသည့္  Date အတိုင္း အစီအစဥ္တက် ၾကည့္လိုပါက Search Bar တြင္ “*” ကို ႏွိပ္ပါ။

၂။ မိမိသိလိုေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ Date အတိုင္း အစီအစဥ္တက် ရွာလိုလွ်င္ “*Bluetooth” စသျဖင့္ ရွာေဖြပါ။

၃။ ကြန္ပ်ဴတာ အသုံးျပဳၿပီး Facebook ကို ၾကည့္ပါက ညာဘက္တြင္ Files ရွိသည္။ Files ကို အသုံးျပဳၿပီး မိမိအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအၾကား စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ဖလွယ္ႏိုင္သည္။ အခ်ိန္မေ႐ြး ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။ ဖုန္းျဖင့္ အသုံးျပဳပါက Group -> Info -> Files ကို ရွာေဖြႏိုင္သည္။

၄။ Events ကို အသုံးျပဳၿပီး အဖြဲ႔ဝင္ေတြအၾကား Events မ်ား ဖန္တီးႏိုင္သည္။

Stackoverflow Search Tips for Programmers 

Stackoverflow Search Tips for Programmers Stackoverflow webpage သည္ Programming Language တစ္ခုခုကို ေရးသားသည့္ ေက်ာင္းသား programmer မ်ားအတြက္ အထူးအသုံးဝင္ေသာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ Programming Code Error တက္တိုင္း Google Search တြင္ ရွာေဖြေသာအခါ အေျဖအမ်ားစုသည္ Stackoverflow.com သို႔ ရည္ညႊန္းသည္ကို ေတြ႔ရေပမည္။ Stackoverflow.com တြင္လည္း Google Search မွာ ရွာေဖြသကဲ့သို႔ မိမိလိုခ်င္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ 

၁။ C# Tag လုပ္ထားေသာ၊ C# Language သုံးထားေသာ int to char မည္သို႔ ေျပာင္းလဲသည္ကို သိလိုလွ်င္ [tag] keyword ျဖင့္ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။
ဥပမာ။   ။ [C#]

၂။ int to char Keyword အတိအက်ႏွင့္ ရွာလိုလွ်င္ “” ထဲ ထည့္ပါ။ 
ဥပမာ။   ။ [C#] “int to char”

၃။ Special Character မ်ား ထည့္ရွာခ်င္ရင္လည္း “” ထဲတြင္ ထည့္ဖို႔ လိုအပ္မည္။ 
ဥပမာ။   ။  “<%#”

၄။ မိမိရွာေဖြေသာ keyword ကို ေခါင္းစဥ္ Title ထဲ ရွာလိုလွ်င္ title: ကို သုံးပါ။ 
ဥပမာ။   ။  title: char to int

၅။ Title က အေရးမႀကီးဘဲ အေျဖစာသား Body ထဲမွာပဲ ရွာလိုလွ်င္ body: ကို သုံးၿပီးရွာပါ။ 
ဥပမာ။  ။ body: char to int

၆။ မိမိေရးသားေသာ post မ်ား ျပန္ရွာလိုလွ်င္ user:me keyword ကို သုံးပါ။ 
ဥပမာ။  ။ user:me char to int

၇။ မိမိမရွာလိုေသာ အရာရွိလွ်င္ - ကို သုံးသည္။ 
ဥပမာ။  ။ [C#] int to char -[C]. Tag C ႏွင့္ တြဲေနေသာ အေျဖမ်ား မလိုခ်င္ပါ။ 

၈။ အတိအက် မသိလွ်င္ * ကို သုံးပါ။ 

Tips & Tricks အေနႏွင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သိမ္းထားသင့္ေပသည္။ 

tags [tag] 
exact "words here" 
author user:1234 
user:me (yours) 
score score:3 (3+) 
          score:0 (none) 
answers answers:3 (3+) 
answers:0 (none) 
isaccepted:yes 
hasaccepted:no 
inquestion:1234 
views views:250 
sections title:apples 
body:"apples oranges" 
url url:"*.example.com" 
favorites infavorites:mine 
infavorites:1234
status closed:yes 
duplicate:no 
migrated:no 
wiki:no 
types is:question 
is:answer 
exclude -[tag] 
-apples

Self-Learning For You

အင္တာနက္ေခတ္ ေရာက္လာသည္ႏွင့္အညီ တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာသည္ မေဝးေတာ့ေပ။ မိမိ ဖတ္႐ႈေလ့လာလိုသည္မ်ားကို Google တြင္ ရွာေဖြႏိုင္သကဲ့သို႔ မိမိအတြက္ လိုအပ္သည့္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားကိုလည္း Online ၌ သင္ၾကားသည့္ Website မ်ားမွ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည္။ ယခုအခါ နည္းပညာတစ္ခု ေလ့လာပါက ေက်ာင္းတြင္သာမက Online မွ သင္ေပးေသာ Website မ်ားမွလည္း ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ား ရယူႏိုင္ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တကၠသိုလ္တြင္ အေျခခံ ပိုင္ႏိုင္ေအာင္ သင္ၾကားၿပီး ေက်ာင္း၌ မသင္ၾကားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို Online မွ သင္ယူတတ္ေျမာက္ပါမွ အမ်ားထက္ ထူးျခားေအာင္ျမင္မည္သာ ျဖစ္သည္။

Engineer မ်ားအတြက္မူ MIT - Massachusetts Institute of Technology မွ သင္သည့္ MIT OpenCourseWare (https://ocw.mit.edu) သည္ အထူးပင္ ျပည့္စုံေကာင္းမြန္လွသည္။ ေက်ာင္း၌လည္းသင္ MIT Course လည္း ၾကည့္ပါက ပိုမိုျပည့္စုံ နားလည္ေပလိမ့္မည္။

ဤေဆာင္းပါးတြင္ Online မွ ေလ့လာသင္ယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား ေတြ႔ႀကံဳခံစားရမည့္ အခက္အခဲမ်ားမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးလိုသည္။

ဥပမာအေနႏွင့္ www.coursera.org. ႏွင့္ www.easydevboards.com ကို ရည္ညႊန္းမည္ျဖစ္သည္။

၁။ Online Course ေလ့လာရာတြင္ Computer အသုံးျပဳၿပီး ေလ့လာသင့္သည္။ ဖုန္းျဖင့္ ေလ့လာမည္ ဆိုပါက အသုံးျပဳရ ခက္ခဲေစသည္။

၂။ Login ျပဳလုပ္တတ္ဖို႔ လိုသည္။ Coursera တြင္ Facebook Account အသုံးျပဳၿပီး ဝင္ႏိုင္သကဲ့သို႔ Sign up အသစ္ျပဳလုပ္ၿပီးလည္း ဝင္ႏိုင္သည္။ easydevboards တြင္ Facebook ႏွင့္ Google Account ကို အသုံးျပဳၿပီး Login ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ မိမိအမည္ႏွင့္ မဟုတ္ေသာ အေကာင့္အတုမ်ား အသုံးမျပဳသင့္ေပ။ 

၃။ Online Course တိုင္းတြင္ ေလ့လာရန္ သက္သက္ႏွင့္ တကယ္တတ္ေအာင္သင္ၿပီး Certificate ယူရန္ဟူ၍ ၂ မ်ဳိးရွိသည္။ Coursera တြင္ Enroll လုပ္႐ုံႏွင့္ ပိုက္ဆံေပးစရာ မလိုေပ။ သို႔ေသာ္ တကယ္တတ္လိုပါက သူ၏ Quiz မ်ား Assignment မ်ားကို လိုက္လုပ္ရမည္။ မလုပ္ပါက တကယ္မတတ္ပါ။ သင္တန္းေၾကးသည္လည္း မမ်ားလွေပ။ easydevboards တြင္ All Courses မွ တစ္ဆင့္ သင္ၾကားေနေသာ course မ်ား ေတြ႔ႏိုင္ၿပီး Free View ဟု ေျပာပါက ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။

၄။ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုသည္ မိမိဖတ္လိုေသာ Website သို႔ ဝင္ေရာက္ေမႊေႏွာက္သည့္ အားနည္းသည္။ The Voice ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ အပိုင္းဘယ္ႏွပိုင္း ခြဲထားသနည္းဟု ေမးလွ်င္ ေျဖတတ္ဖို႔ လိုသည္။ IT အေၾကာင္း ဖတ္လိုက IT,  နည္းပညာအေၾကာင္း ဖတ္လိုက Technology စသျဖင့္ ထဲထဲဝင္ဝင္သိဖို႔ လိုသလို coursera, easydevboards မ်ားတြင္ မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား ရွိသည္ကို ဝင္ေရာက္ေမႊေႏွာက္ထားမွသာလွ်င္ မိမိအလိုရွိသလို အသုံးခ်ႏိုင္မည္သာ ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာမွတ္သားထားျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ ေလ့လာလိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး လြယ္လင့္တကူ ရွာေဖြႏိုင္မည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

MAY THE FORCE BE WITH YOU

သီဟေက်ာ္ (Programme NYE)