News

POST TYPE

POPULAR POST

၂၁ ရာစု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံႏွင့္ စီးပြားေရး
27-May-2017

၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ ‘ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူ’ အျဖစ္ စီးပြားေရးက႑တြင္ ဝင္ေဆြးေႏြးရန္ အစိုးရက ဖိတ္ၾကားသည့္အတြက္ ကြၽန္ေတာ္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေနပါသည္။  ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္လည္း ‘ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူ’ အျဖစ္ စီးပြားေရးက႑တြင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ အတြက္ အစိုးရႏွစ္ဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ႏွစ္ႀကိမ္တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးျဖစ္ျခင္း။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လုံၿခံဳေရးဟု က႑ငါးရပ္ခြဲၿပီး ေဆြးေႏြးၾကသည့္အနက္ စီးပြားေရးက႑တြင္ ဝင္ေဆြးေႏြးျဖစ္သည့္ အတြက္ ယခုရက္သတၱပတ္သည္ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ရက္သတၱပတ္ ျဖစ္သည္။

ကြၽန္ေတာ္တက္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံႏွစ္ခု အတြင္းမွ ျမင္သမွ်ေရာ အျပင္မွ ျမင္သမွ်ေရာ အစိုးရ ႏွစ္ဆက္လုံးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို  ဦးထိပ္ထားၾကသည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အဓိက ဦးစားေပးဟု ေျပာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဦးစားေပး။ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈအခ်ဳိ႕ ရခဲ့သလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ထက္တြင္လည္း တိုးတက္မႈအခ်ဳိ႕ ရရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အခ်ဳိ႕ ကြဲျပားသလို အစိုးရအဖြဲ႔ေပၚ ေထာက္ခံမႈသည္လည္း ကြဲျပားမႈ ရွိေနသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရအေနျဖင့္ မိမိ၏  အားသာခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝ အသုံးခ်ႏိုင္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မည္။

ႏိုင္ငံအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံပီပီ ဖြင့္ပြဲမစခင္ တစ္ရက္ကတည္းက ဟိုအဖြဲ႔တက္မည္၊ ဒီအဖြဲ႔ထြက္မည္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာအခ်ဳိ႕ ၾကားရသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းကလည္း အိပ္မငိုက္ဘဲ တစ္လုံးခ်င္း နားစိုက္ေထာင္ရေလာက္ေအာင္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ ကိုယ္စားျပဳေသာ Institution မ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ေျပာၾကားၾကျခင္းဟု နားလည္မိသည္။ မိန္႔ခြန္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျမင္မတူျခင္းမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ အျမင္အားလုံးတူေနလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံပင္ လုပ္စရာမလိုရာ သဘာဝဟု ဆိုရမည္သာ။ 

China Factor 

အမ်ားအျပား သတိထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတိုင္း တ႐ုတ္၏ အခန္းက႑သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ႀကီးမားလာသည္။ ယခု ၂၁ ရာစု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္မူ တ႐ုတ္၏ အခန္းက႑မွာ အထူးထင္ရွားသည္။ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔သည္ ညီလာခံ က်င္းပမည့္ တစ္ရက္အလိုအထိ   တက္ရန္ မတက္ရန္ မေသခ်ာေသးဘဲ တ႐ုတ္က ၾကားဝင္ညိႇႏိႈင္းေပးျခင္းကို အသင့္ေစာင့္ေနၿပီး ညိႇႏိႈင္းရရွိမွ ေလယာဥ္ျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကူမင္းမွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ နယ္စပ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ား၊ နယ္စပ္အေျခစိုက္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ရွိေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲရန္သည္ ထိုနယ္စပ္၏ အျခားတစ္ဖက္ရွိ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာထားေပၚတြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ မူတည္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားသည့္သေဘာမွာ လကၡဏာေကာင္း ျဖစ္သည္။ 

ဘယ္ဟာ ပထမလဲ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စီးပြားေရးသည္ ဟိုဟာပထမ၊ သည္ဟာ ပထမဟု အျငင္းပြားရန္ မလိုပါ။ ကဏန္းလက္မကဲ့သို႔ ႏွစ္ဖက္ညႇပ္သြားရန္ လိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခံစားေနရေသာ ျပႆနာအခ်ဳိ႕သည္ စီးပြားေရး အရင္းအျမစ္ရရွိမႈ၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အက်ဳိးခံစားရမႈတို႔ေပၚ မူတည္ၿပီး  ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာဟု ထင္ရေသာ္လည္း စီးပြားေရး ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပႆနာ အမ်ားအျပားသည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပႆနာ အသြင္ေဆာင္ေသာ္လည္း စီးပြားေရး ျပႆနာမ်ား ျဖစ္သည္။ ‘A hungry man is an angry man’ ‘ဗိုက္ဆာလွ်င္ ေဒါသထြက္သည္’ ဟူေသာ စကားပုံသည္ ယခုေနရာတြင္ ကြက္တိျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္ စစ္ျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားေရး ေျပလည္မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အက်ဳိးျပဳမည္ မဟုတ္ဘဲ စစ္မက္ကင္းေဝးေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားေရး တိုးတက္လွ်င္လည္း အဆင့္ဆင့္ သက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ စစ္ျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ား  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။ တိုတိုေျပာလွ်င္ စီးပြားေရး ေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လိုက္လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း ေျပလည္မည္။

စစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စီးပြားေရး

မည္သည့္အရာမွ် စီးပြားေရးႏွင့္ မကင္းသည့္အတိုင္း စစ္သည္ စီးပြားေရးတစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ‘စစ္သည္ ေကာင္းသည္’ ဟု  ေျပာသူရွားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္ေၾကာင့္ စီးပြားျဖစ္ၾကသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။  ဥပမာ - ၿဗိတိန္၊ နယ္သာလန္၊ ျပင္သစ္တို႔ စီးပြားေရး တစ္ရွိန္ထိုးတက္ သြားျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္မွာ နယ္ေျမမ်ား စစ္တိုက္သိမ္းပိုက္ၿပီး ေစ်းကြက္ေမာင္ပိုင္ စီးႏိုင္ေသာေၾကာင့္၊ သယံဇာတ ထြက္ကုန္မ်ားကို လက္ဝါးႀကီး အုပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊား တိုးတက္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္ ဥပမာတစ္ခုမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ military-industry complex ဟု တင္စားေသာ စစ္ႏွင့္ စီးပြားေရး အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္မႈ။ စစ္ျဖစ္လွ်င္ လက္နက္ေရာင္းရသည္။ အေမရိကန္ ပါဝင္မတိုက္လွ်င္ပင္ အျခားေဒသမ်ား စစ္ျဖစ္လွ်င္ အေမရိကန္ လက္နက္ကုမၸဏီမ်ား လက္နက္ေရာင္းရႏိုင္သည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္တြင္ အေမရိကန္၏ military-industry complex သည္ စီးပြားမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းၿပီး အေမရိကန္စီးပြားေရးကို ယင္းကာလတြင္ လည္းေကာင္း၊  ယင္းကာလေနာက္ပိုင္း ယခုအထိလည္းေကာင္း အက်ဳိးေကာင္းစြာ ျပဳခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္၊ ယေန႔ေခတ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အမ်ားစုသည္ ေငြမရွိလွ်င္ လုပ္မရ၊ စစ္တိုက္ျခင္းသည္လည္း ႁခြင္းခ်က္မဟုတ္။  စစ္တိုက္ရန္ လက္နက္၊ လူသူ၊ ရိကၡာတို႔သည္ ေငြရွိမွ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္  စစ္တိုက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို သိရွိနားလည္လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပိုမိုအေထာက္အကူျဖစ္မည္။ 

စစ္ျဖစ္ပြားေနစဥ္ ျဖစ္ေပၚေသာ စစ္စီးပြားေရး War Economy ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စီးပြားေရး Peace Economy တို႔သည္လည္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္သည္။ စစ္ျဖစ္ပြားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေျမေအာက္စီးပြားေရး Underground Economy ႀကီးစိုးသည္။ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ၿပီးမွ အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းထက္ ဆူလြယ္နပ္လြယ္ စီးပြားေရးသာ လုပ္ၾကကိုင္ၾကမည္။  
ေျမေအာက္စီးပြားေရးႏွင့္ ဆူလြယ္နပ္လြယ္ စီးပြားေရး ႏွစ္ခုလုံးႏွင့္ ကိုက္ညီသည္မွာ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ကုန္သြယ္ေရးျဖစ္ရာ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း စစ္ျဖစ္ပြားေနေသာ သို႔မဟုတ္ စစ္ျဖစ္ၿပီးစ ေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္မွာ သဘာဝ။ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အခြန္အေကာက္သည္လည္း ေဒသခံ လက္နက္ကိုင္ကိုလည္း ေပးရ၊ အစိုးရကိုလည္းေပးရႏွင့္ အခြန္ႏွစ္ထပ္ သုံးထပ္က်သင့္မည္။ 

ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ စီးပြားေရးဟု ေျပာဆိုေနၾကသည့္  စီးပြားေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္း နည္းနာမ်ားသည္ Peace Economy ဟုေခၚေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစဥ္ကာလ စီးပြားေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ စစ္ျဖစ္ပြားသည့္ ေဒသမ်ား၊ စစ္ျဖစ္ၿပီးစ ေဒသမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစဥ္ကာလ စီးပြားေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ အလုပ္ျဖစ္ရန္ ခဲယဥ္းသည္။ 

စီးပြားေရးက႑ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား

စီးပြားေရးက႑သည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မတူဘဲ ပညာရပ္ အနည္းငယ္ ဆန္ေသာ္လည္း တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေဆြးေႏြးသူမ်ားသည္ သူတို႔လာေသာ ေဒသမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အျမင္ကို ထင္ဟပ္ေဆြးေႏြးၾကရာ ျမန္မာျပည္၏ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနကို ႐ႈေထာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ျမင္ရသည္။ စီးပြားေရးက႑၌ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္  ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၲရ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားဟု ႏွစ္ပိုင္းပိုင္းသည္။ ဖက္ဒရယ္ စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ ႐ိုး႐ိုးစီးပြားေရး ေရာေထြးေနသည္ကို ျမင္ရသည္။ ဥပမာ-  ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာအခ်က္အခ်ဳိ႕ ျဖစ္သည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားစနစ္ကို ပီျပင္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ စီးပြားေရး လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ တားဆီးကာကြယ္ေရးတို႔သည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သုံးေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္ေစ၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ မက်င့္သုံးေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေစ စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္လိုလွ်င္ က်င့္သုံးေလ့ရွိေသာ အေျခခံမူမ်ား ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဒြန္တြဲစဥ္းစားရန္ လိုသည္။ တစ္ခုလိုတိုင္း တစ္ခုကို ပစ္စရာမလိုပါ။ 

ေဇယ်သူ

ABOUT AUTHOR

(ေဇယ်သူ)