News

POST TYPE

POPULAR POST

ပညာေရး အေဟာသိကံ ျဖစ္ေနေသာ ကေလးလုပ္သားမ်ားကို ကယ္တင္ေပးပါ
11-May-2017 tagged as ပညာေရး

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္သူလူထုသည္ အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးေအာက္၌ အႏွစ္ ၅၀ နီးပါးခန္႔ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကရသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈဒဏ္ကို စူးရွစြာ အလူးအလဲ ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ ယခုလည္း ခံတုန္း ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္ အေနႏွင့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ႏြံအတြင္းမွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ေစရန္ ဖန္တီးေပးေနသည္ ဆိုေသာ္လည္း အဘက္ဘက္မွ ဝိဝါဒကြဲျပားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသျဖင့္ ေလာေလာဆယ္ အေနအထားအရ ေရြ႕တယ္ဆို႐ံု အဆင့္သာ ရွိေနေသးသည္။ ေျပာင္းလဲျခင္းကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ထင္ထင္ရွားရွား ေထာက္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေခ်။ ဒါကလည္း အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္၍ အျပစ္ေတာ့ မဆိုသာေပ။

Asia Ranking အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာရွတိုက္၌ ဒုတိယေျမာက္ အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ရွိေနၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၅ ႏိုင္ငံကို မူတည္တြက္ခ်က္မႈအရ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး အဆင့္ ၅၅ ၌ ရွိေနေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းသည္ တိုင္းျပည္ကို တစ္လက္တည္းကိုင္စြဲၿပီး ေရရွည္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆိုရမည္။ ျပည္သူ၏ မ်က္ႏွာကိုမေထာက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာပိုင္တို႔၏ ငါေကာင္းစားေရး မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ေျပာစမွတ္ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ တိုင္းျပည္ခၽြတ္ၿခံဳက်ခဲ့ရ၏။ ျပည္သူလူထုအား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးမႈ နည္းပါးျခင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား ေပါမ်ားျခင္း၊ လုပ္ခလစာ သင့္တင့္လံုေလာက္ေအာင္ မေပးႏိုင္ျခင္း၊ လူေနမႈစရိတ္ႏွင့္  စားေသာက္ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ား ႀကီးျမင့္ေနမႈမ်ားသည္လည္း တိုင္းျပည္ကို အဆင္းရဲဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္ေအာင္ တြန္းခ်ေနေသာ ျငင္းခ်က္ ထုတ္မရႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ကေလးလုပ္သား

စစ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ လူဦးေရ ၅၁ သန္းေက်ာ္ ရွိသည့္အနက္ ၆ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အလုပ္ရွာေဖြေနရဆဲျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၆ သန္းခန္႔မွာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထြက္၍ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္။ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ပင္ ျမန္မာလုပ္သား ေလးသန္းခန္႔ ေရာက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ဟု ထုတ္ျပန္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံဝယ္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္ၾကား အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနသူ ၂၁ သန္းေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ကေလးလုပ္သား ဦးေရမွာ ၁ ဒသမ ၁ သန္းေက်ာ္ ရွိေနသည္ဟု သိရ၏။ ထိုဦးေရမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က အိုင္အယ္လ္အိုႏွင့္ အလုပ္သမား လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ စာရင္းေကာက္ယူမႈမ်ားအရ အတည္ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ကေလးလုပ္သားမ်ားသည္ ရသင့္ ရထိုက္သည့္ လုပ္အားခကို ျပည့္ျပည့္ဝ၀ မရရွိျခင္း၊ အလုပ္ခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ခ်ိန္ထက္ ပိုလြန္လုပ္ကိုင္ေနရျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္း လံုၿခံဳမႈ နည္းပါးျခင္းစသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္တမမႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ 

ကေလးလုပ္သား ျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအနက္ အဓိက အက်ဆံုး အခ်က္မွာ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မရွိျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ေနာက္အခ်က္မွာ မိသားစု ဆင္းရဲမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မိသားစု ဆင္းရဲမႈကို ကာမိေစရန္ ကေလးမ်ားက တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေန ဝင္ေငြရရွိေစဖို႔ အရြယ္ မတိုင္မီ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသို႔ မ်က္ရည္စက္လက္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးေနသည္မွာ အားလံုး အသိပင္ ျဖစ္သည္။ ဆိုေတာ့ကာ ကေလးလုပ္သားဦးေရ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုးလာေနသည္ကို မည္သူမဆို မွန္းဆၾကည့္ႏိုင္သည္။ ကေလးလုပ္သားဦးေရ ေလ်ာ့က်ႏိုင္ေစသည့္ အခ်က္သည္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး အေျခအေနႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ အခ်ိဳးက်ေန၏။ တစ္ဖက္က ၾကည့္လွ်င္ ကေလးလုပ္သား ဦးေရ တိုးပြားလာေနျခင္းသည္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္အတြက္ အႏုတ္ လကၡဏာဒီေရ အမွတ္ျမင့္သထက္ ျမင့္လာျခင္းပင္မည္၏။ ကေလးလုပ္သားဦးေရ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွသာ ေက်ာင္းေနဦးေရ တိုးလာမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာတတ္မ်ား ေမြးထုတ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္၏။ ကေလးလုပ္သား ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအမံ၌ မိဘမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ပူးေပါင္း ပါဝင္ႏိုင္မွသာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ရာဝယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၌ အမ်ားဆံုး ေတြ႔ရ၏။ စားေသာက္ဆိုင္၊ ကုန္စံုဆိုင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌လည္း အျပည့္ ထံုမြမ္းေနဆဲပဲျဖစ္၏။ ထို႔ျပင္ ကေလးလုပ္သား သုည ဒသမ ၅၅  သန္းသည္ လံုၿခံဳမႈမရွိဘဲ အခ်ိန္မေရြး အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ အလုပ္လုပ္ေနၾကရသည္။

အေျခခံလုပ္သား တစ္ဦး၏ တစ္ေန႔ အနည္းဆံုး လုပ္ခဝင္ေငြကို က်ပ္ ၃၆၀ဝ ဟု တရားဝင္ သတ္မွတ္ထားသည္ျဖစ္၍ ကေလးလုပ္သား တစ္ဦး၏ တစ္ေန႔တာ လုပ္ခဝင္ေငြ မည္မွ်ရမည္ကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ေပသည္။ ကေလးလုပ္သား ေလ်ာ့ပါးေရး စီမံကိန္း လုပ္ငန္းစဥ္၌ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား၊ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း တြဲဖက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္။

ပညာေရး အေဟာသိကံ

ကေလးလုပ္သားဦးေရ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုးပြားလာမႈသည္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးဦးေရ ေလ်ာ့ပါးလာျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေပလိမ့္မည္။ ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အဆိုအမိန္႔ သို႔တည္းမဟုတ္ မူဝါဒမ်ားအရ လူတိုင္းအတြက္ ပညာေရး၊ အခမဲ့ ပညာေရး၊ မသင္မေနရ ပညာေရး၊ ပညာေရး ေဝးသည္မရွိ စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား အမွန္တကယ္ ရရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းကို ထက္ၾကပ္မကြာ ႀကီးၾကပ္၊ ဆန္းစစ္ဖို႔ လိုသည္။ ကေလး လုပ္သားဦးေရ ၁ ဒသမ ၁ သန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းသားဦးေရ အင္အားျပစာရင္းတြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွိသည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ၎ကေလး လုပ္သား ၁ ဒသမ ၁ သန္းအနက္ လံုးဝ ေက်ာင္းမေနရသူ၊ မူလတန္းအဆင့္ ေနဖူးသူ၊ မူလတန္းအဆင့္ၿပီးေျမာက္သူ၊ အလယ္တန္းအဆင့္၊ အထက္တန္းအဆင့္ေနဖူးသူႏွင့္ ၿပီးေျမာက္ျခင္း မရွိသူမ်ား ပါဝင္ေနသည္မွာ ဧကန္မုခ် ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ထိုကေလးလုပ္သားဦးေရ ၁ ဒသမ ၁ သန္းသည္ လူတိုင္းအတြက္ ပညာေရးဟူသည့္ မူေဘာင္ႏွင့္ ကင္းကြာၿပီး ပညာေရး အေဟာသိကံ (Education Drop out) ျဖစ္ေနမွာ ေတာ့ ေသခ်ာေပသည္။ မတတ္သာသည့္အဆံုး ကေလးလုပ္သားဦးေရ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ခက္ခဲေနမည္ဆိုပါက လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ကေလးမ်ား စာတတ္ေျမာက္ေရးကို ပညာေရးဌာနက အစီအမံမ်ားျဖင့္ ထုဆစ္ဖန္တီးေပးသင့္သည္။ လူၾကားေကာင္းေအာင္ လုပ္ျပေန႐ံုႏွင့္မၿပီး။ ကေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရြ႕လ်ားေက်ာင္း (Mobile School) စီမံကိန္း၊ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး စီမံကိန္း (NFPE) ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားသည္ ကေလးလုပ္သား ဦးေရႏွင့္ စာလွ်င္ ဆင့္ပါးစပ္ ႏွမ္းပက္သလို ျဖစ္ေန၏။ တကယ္ ထိေရာက္ဖို႔ လိုအပ္၏။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ပညာသင္ယူႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ကိုၾကည့္၍ တိုးတက္မႈကို တိုင္းတာမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ တိုးတက္မႈ အလားအလာသည္ တံု႔ဆိုင္းေနေပလိမ့္ဟု ယူဆရမည္ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ယူႏိုင္မႈစြမ္းရည္ (သို႔မဟုတ္) ပညာတတ္ လူငယ္ဦးေရ ဖြံ႔ထြားစည္ပင္လာေအာင္ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အစြမ္းထက္ေသာ လက္နက္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပမည္ဟု ေတြးဆႏိုင္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC-2 တြင္ က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသား ပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ၂၀၁၆-၂၀၂၁ စတင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အ တိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လာမည့္ ငါးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ ဘဝတစ္သက္တာ ပညာဆက္လက္ သင္ယူခြင့္ ရရွိေစရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပညာေရးစနစ္ကို အဓိက ေျပာင္းလဲရမည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အရြယ္ေရာက္ၿပီး ပညာဆက္ရွာလိုသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို လမ္းျပသင္ၾကားေပးမႈ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ပါ၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ၌ လက္ရွိ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ျပႆနာမွ အျမန္ဆံုး ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ၿပီး ကေလးလုပ္သားဦးေရကို သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ပညာေရး အေဟာသိကံျဖစ္မႈႏႈန္း နိမ့္ဆင္းလာေပလိမ့္မည္။ သို႔မွသာ ျပည္သူတို႔ ေမွ်ာ္မွန္းတမ္းတေနေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးဆီသို႔ မေဝးေတာ့ေသာ ကာလ၌ ေအာင္ျမင္ျခင္းတံခြန္ကို ရယူလႊင့္ထူႏိုင္ေစရန္ ပညာေရး အေဟာသိကံ ျဖစ္ေနေသာ ကေလးလုပ္သားမ်ားကို ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ဝိုင္းဝန္းကူညီ ကယ္တင္ေပးၾကပါဟူ၍ ရင္ခုန္သံျပင္းျပင္းျဖင့္ ေမွ်ာ္ကိုးေနရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ကိုေသာင္း (ပညာေရး)

  • VIA