News

POST TYPE

POPULAR POST

အဂတိလိုက္စား (Weekly, Vol-12/ No-43)
19-Nov-2016

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယေန႔ ႏိုင္ငံ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အေျခခံ အက်ဆုံး ျပႆနာ အခက္အခဲ မ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ အဂတိ လိုက္စားမႈမွာ အျမစ္ တြယ္သည့္ အဆင့္ ေရာက္ေနေသာ အႀကီးမားဆုံး ျပႆနာ ျဖစ္သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဂတိ လိုက္စားမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ႀကီး Tran-sparency  International (TI) က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အဂတိ လိုက္စားမႈအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ စာရင္းတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆၇ ႏိုင္ငံ ရွိသည့္အနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၃၉ တြင္ ရွိေနၿပီး အာရွႏိုင္ငံမ်ားအနက္ အဆင့္တူ ပါပူဝါနယူးဂီနီႏိုင္ငံႏွင့္ အဆင့္ ၁၅၄ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ေအာက္ဆုံး ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံတို႔သာ ရွိေတာ့သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဆင့္ ၁၁၂ ဗီယက္နမ္၊ အဆင့္ ၉၅ ကေမၻာဒီးယား၊ အဆင့္ ၈၈ ဖိလစ္ပိုင္၊ အဆင့္ ၇၆ လာအိုႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အဂတိ လိုက္စားမႈ အမ်ားဆုံး ႏိုင္ငံျဖစ္ေနေပသည္။

သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္ေသာ္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ အထူး ေလ့က်င့္ သင္ၾကား ေပးထားေသာ ကၽြမ္းက်င္ အရာရွိမ်ားျဖင့္ စနစ္တက် အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အဂတိ လိုက္စားမႈ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခၚ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္ အစိုးရလက္ထက္တြင္မူ ဦးေနဝင္းႏွင့္ ၎၏ မိသားစုတို႔ကသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေငြမ်ား ႀကီးႀကီးမားမား အလြဲသုံးစား လုပ္ခဲ့သည့္ သေဘာေတြ႔ရၿပီး အာဏာ သုံးရပ္တြင္ ေျပာပေလာက္ေသာ အဂတိ လိုက္စားမႈ မရွိခဲ့ေပ။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္ အစိုးရေခၚ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရ လက္ထက္မွ စတင္ကာ အဂတိ လိုက္စားမႈ မ်ားျပားလာျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ TI စာရင္းအရ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၂ ႏိုင္ငံအနက္ အဆင့္ ၁၈၀ ျဖင့္ ဆိုမာလီယာႏိုင္ငံႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံၿပီးလွ်င္ ကမၻာေပၚတြင္ အဂတိ လိုက္စားမႈ အဆိုး႐ြားဆုံး ႏိုင္ငံအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ အမ်ားဆုံး ႏိုင္ငံမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္  အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတို႔ နပန္းလုံးေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ထိုႏွစ္ရပ္ကပင္ သား၊ တူ၊ ညီေကာင္းစားေရး Nepotism ႏွင့္ လက္သင့္ရာ စားေတာ္ (ေခၚ) Cronyism ဝါဒမ်ား အားေကာင္းလာကာ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈႏွင့္ အဂတိ လိုက္စားမႈကို ေမြးဖြားေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေျပာရလွ်င္ အဂတိ လိုက္စားမႈ၊ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ အာဏာရွင္ စနစ္၏ ဆိုးေမြမ်ား အႏွစ္ သုံးဆယ္နီးပါး အျမစ္တြယ္သည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ ျပည္သူက ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အစိုးရ လက္ထက္တိုင္ အာဏာ သုံးရပ္အတြင္းသို႔ နည္းလမ္း မ်ိဳးစုံ၊ ေခါင္းစဥ္ မ်ိဳးစုံ၊ အသြင္သဏၭာန္ မ်ိဳးစုံျဖင့္ ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ေနဆဲျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ မိ႐ိုးဖလာ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားအရ သီတင္းကၽြတ္ ဂါရဝျပဳျခင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလွဴ၊ မဂၤလာ၊ ေမြးေန႔ပြဲ လက္ဖြဲ႔၊ လက္ေဆာင္ေခါင္းစဥ္မ်ား ေအာက္မွလည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၏ ဝယ္ယူသူ ေဖာက္သည္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း အက်ိဳးတူ ဖက္စပ္ လုပ္ကိုင္မႈ ရွယ္ယာ၊ အက်ိဳးအျမတ္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွလည္းေကာင္း၊ ဆြစ္ဇာလန္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ဘဏ္ တစ္ခုခုရွိ ကိုယ္ပိုင္အပ္ႏွံေငြ စာရင္းေခါင္းစဥ္ေအာက္မွလည္းေကာင္း လာဘ္ ေပး၊ လာဘ္ယူမႈဟု တိုက္႐ိုက္ စြပ္စြဲ၍ မရေသာ ေခါင္းစဥ္ မ်ိဳးစုံျဖင့္ ရွိေနႏိုင္ေပသည္။ 

မၾကာေသးခင္ကပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ တစ္သိန္းတန္ နာရီ လက္ေဆာင္ရယူေၾကာင္း အြန္လိုင္း လူမႈေရး ကြန္ရက္ေပၚတြင္ ရိပ္ဖမ္း သံဖမ္း ေရးသားမႈျဖင့္ Eleven Media Group CEO ႏွင့္ Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္တို႔ကို အာမခံမေပးေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်လိုက္ျခင္းမွာ ကာယကံရွင္ ႏွစ္ဖက္အၾကား မည္သူ မွားသည္၊ မည္သူ မွန္သည္ ယတိျပတ္ မေျပာႏိုင္ေသာ္ျငား ယင္းဆိုးေမြ၏ အက်ိဳးဆက္ တစ္ခုဟု ဆိုႏိုင္သည္။

သိမ္ေမြ႔၊ စိတ္ရွည္စြာ ေရရွည္ ကိုင္တြယ္ရမည့္ ယင္းဆိုးေမြ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးမွာ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က ေရးဆြဲ၊ ျပ႒ာန္း၊ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒႏွင့္ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္တို႔ကို ယခုထက္ ပို ထိေရာက္၊ ျပတ္သားစြာ အသုံးခ်ႏိုင္မႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္  စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ အာဏာ သုံးရပ္ရွိ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း(ဝါ) ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာ၊ ရိကၡာ၊ ခံစားခြင့္မ်ား ေခတ္ႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစမႈတို႔က အဓိက အေရးႀကီးလွေၾကာင္း သိေစလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ(၁၆-၁၁-၂၀၁၆)

  • VIA