News

POST TYPE

POPULAR POST

လမ္းေဘးေခြးဇာတ္လမ္း ဝိေရာဓိ
23-May-2019ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လတ္တေလာလူေတြအၾကား အျငင္းအခံု ျဖစ္ေနၾကသည္မွာ လမ္းေဘးေလလြင့္ ေခြးမ်ားအေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုေခြးမ်ားကို ရွင္းလင္းေရး လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္ ဝိဝါဒကြဲေနၾကသည္။

လမ္းေဘးေခြးမ်ားက ကေလးငယ္မ်ားကို ဝိုင္းကိုက္ျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ား ေခြး႐ူးျပန္ ေသဆံုးျခင္း စသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား လူမႈကြန္ရက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာသည့္အခါ လူအမ်ား စိုးရိမ္လာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လမ္းေဘးေခြးမ်ားကို ရွင္းလင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုၾကသည္။ ထိုအခါ ေခြးခ်စ္သူတို႔ကလည္း လမ္းေဘးေခြးကာကြယ္ေရးကို ဆတ္ဆတ္ထိမခံ လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီက ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လမ္းေဘး ေလလြင့္ေခြးမ်ားကို လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေခြးေဂဟာသို႔ ေနရာေျပာင္းေ႐ႊ႕ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ ေခြးခ်စ္သူ လူတစ္စုက ဝင္လုခဲ့ၾကသည့္အတြက္ စည္ပင္က ဆက္လုပ္၍ မရေတာ့ဘဲ ရပ္နားခဲ့ရသည္။ 

ထိုသို႔ ေခြးလုျခင္းေၾကာင့္ ေခြးခ်စ္သူတို႔အေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ားျမင့္တက္လာခဲ့သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းဟု ႐ႈတ္ခ်ၾကသည္။

စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတြင္ လူေနမႈဘဝ၊ စီးပြားေရးက႑ျမႇင့္တင္ေရးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေျဖရွင္းရန္ မဆိုထားႏွင့္ လမ္းေဘးေခြးေလေခြးလြင့္ ျပႆနာပင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းလားဟု လက္ရွိအစိုးရအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ေခြးဝင္လုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိရစၧာန္ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ကာကြယ္ေရးကြန္ရက္ အဖြဲ႔ကမူ ေခြးေဂဟာသို႔ ပို႔ရန္မဟုတ္ဘဲ သားသတ္ဌာနမွ ဖမ္းယူခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲသည္။ 

ေခြးမ်ားကို ဖမ္း၍ တုတ္ျဖင့္လွ်ိဳကာ သယ္ယူေနၿပီး ပါးစပ္ကို မစည္းထားသည့္အတြက္ ေခြးဖမ္းသူမ်ားကို ကိုက္သျဖင့္ ဆက္မသယ္ႏိုင္ခ်ိန္ႏွင့္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူမ်ားက မလုပ္ၾကရန္ ဝိုင္းေတာင္းဆိုခ်ိန္ ႀကိဳးေျဖေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖရွင္းထားသည္။

“တိရစၧာန္ခ်စ္သူေတြက ဝိုင္းလုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီမွာ CCTV ရွိတဲ့အတြက္ အစ္ကိုတို႔က လိမ္ေျပာတာလား၊ သူတို႔က လိမ္ေျပာတာလား ဆိုတာ။ ႀကိဳက္တဲ့ ပုဒ္မနဲ႔ အေရးယူပါ။ အမွန္တရားအတြက္ ရင္ဆိုင္မယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟု တိရစၧာန္ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ကာကြယ္ေရးကြန္ရက္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးသန္႔စင္က ဆိုသည္။

ဓာတ္ပံုသတင္းေထာက္ ကိုစိုးေဇယ်ာထြန္းကမူ “ေခြးခ်စ္သူေတြအေနနဲ႔ လူ႔အသက္က အေရးႀကီးလား၊ ေခြးအသက္က အေရးႀကီးလား သိေစခ်င္ပါတယ္။ လူေတြ အႏၲရာယ္မျဖစ္ေအာင္ ေခြးေတြကို ေဂဟာပို႔မယ့္ဟာကို ကဖ်က္ယဖ်က္လုပ္တယ္ဆိုရင္ အဲလူေတြကို စိတ္ေရာဂါဆရာဝန္နဲ႔ ကုသဖို႔လိုၿပီ”ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ယခင္ကေတာ့ လမ္းေဘးေခြးေလေခြးလြင့္မ်ားကို စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက သားဆက္ျခားျခင္း၊ သင္းကြပ္ျခင္း၊ အမဲသားအဆိပ္ခ်ျခင္းျဖင့္ ရွင္းလင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေခြးခ်စ္သူမ်ားက အဆိပ္ခ်သတ္မႈမ်ားကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ထိုေခြးမ်ား မ်ိဳးမပြားေစရန္ အဆိပ္ခ်ျခင္းထက္ သင္းကြပ္ျခင္းႏွင့္ သားဆက္ျခားနည္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိဘဲ လမ္းေဘးေခြးမ်ား တိုးပြားလာဆဲျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔က သာေကတ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၂ အ႐ြယ္ ကေလးမေလးတစ္ဦး လမ္းေဘးေခြး႐ူး တစ္ေကာင္အကိုက္ခံရသည့္အတြက္ ေသဆံုးမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေခြးေလေခြးလြင့္ ရွင္းလင္းေပးရန္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအေပၚ ဖိအားတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ေခြး႐ူးေၾကာင့္ ေသဆံုးရသည္မ်ား ထိုျဖစ္စဥ္ တစ္ခုတည္းသာမဟုတ္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေခြး႐ူးျပန္ေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးမႈမ်ားရွိေနသည္။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန စာရင္းဇယားမ်ားအရမူ ေခြး႐ူးေရာဂါေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၁၅၂ ဦး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၉၈ ဦး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၉၉ ဦး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၇၈ ဦး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၆၉ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ေခြးေလေခြးလြင့္ ေပါင္း ၃ ဒသမ ၈ သန္း ခန္႔ရွိေနၿပီး၊ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေခြး႐ူးေရာဂါပိုးရွိေနေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ နယ္နိမိတ္အတြင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေလလြင့္ေခြးေကာင္ေရ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိတိုးေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိျပႆနာမွာ ေခြးခ်စ္သူတို႔က အဆိပ္ခ် သတ္ရွင္းလင္းျခင္းကို ကန္႔ကြက္ၾကသည္ဟု ဆိုၾကေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္လည္း လူအကိုက္ခံ ရ႐ံုမက အသက္ေသဆံုးသည္အထိ ျဖစ္လာသည္ကိုမူ လူအမ်ားက လက္မခံဘဲ ရွင္းလင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။

တိရစၧာန္ခ်စ္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုသူရမ်ိဳးက “အဆိပ္ေတာ့မခတ္ေစခ်င္ဘူး”ဟု ဆိုသည္။

ထိုေခြးမ်ားကို အဆိပ္ခ်သတ္ျခင္းသည္ အစြန္းေရာက္ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး လမ္းေဘးေခြးမ်ားကို ေသခ်ာစာရင္းျပဳစုၿပီး ကိုယ့္လမ္းက ေခြးကို တာဝန္ယူႏိုင္သူထားကာ တာဝန္ခံလွ်င္ ရႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ မခံႏိုင္သည့္ လမ္းမ်ားမွ ေခြးမ်ားကို ေခြေဂဟာသို႔ ပို႔သင့္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ေလလြင့္ေခြးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ၎၏လူမႈကြန္ရက္တြင္ ရန္ကုန္တစ္တိုင္းလံုးအတြက္ စနစ္တက် မူဝါဒခ်မွတ္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္း လုပ္ေစခ်င္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အဆင္မေျပေသးသည့္အတြက္ ေခြးအခ်ိဳ႕ကို သင္းကြပ္ႏိုင္ရန္၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏိုင္ရန္ တိုင္ပင္ၿပီး လုပ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အားလံုး အေျပာင္ရွင္းႏိုင္ဖို႔သည္ မလြယ္ေသးသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ လူကို အႏၲရာယ္မျဖစ္ေအာင္ ဝိုင္းႀကိဳးစားရမည္ဟု ေရးသားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေရးသားခဲ့သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာကို တိရစၧာန္ခ်စ္သူမ်ားက ဝိုင္းဝန္းကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္အျပင္ ဆဲဆိုမႈအခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။

ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ေတာ့ ပိုင္ရွင္မဲ့ ေၾကာင္မ်ားသည္ လူကို အႏၲရာယ္ျပဳမႈ ျဖစ္လာသည့္အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ပိုင္ရွင္မဲ့ေၾကာင္ ႏွစ္သန္းကို အဆိပ္ခ် သုတ္သင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

လမ္းေဘး ေခြးေလေခြးလြင့္မ်ား လူကို အႏၲရာယ္ျပဳမႈမွ အသက္အႏၲရာယ္ျပဳမႈ ျဖစ္လာသည္ကို လက္မခံသူအမ်ားစုက ထိုေခြးမ်ားကို တိရစၧာန္ခ်စ္သူတို႔ ေနအိမ္မ်ားသို႔ ခြဲတမ္းျဖင့္ ပို႔လိုက္ၾကရန္ သို႔မဟုတ္ ယူၾကရန္ ေျပာဆိုၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လမ္းေဘးေခြးေလေခြလြင့္ ျပႆနာ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ သားဆက္ျခားေဆးထိုးေသာ ေခြးမ်ားမွာလည္း ေခြးႏွင့္မတူဘဲ ဝက္ႏွင့္ တူေနသည္။ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းသြားေနၿပီး လူကပ္လာလွ်င္ လွမ္းဟပ္ၿပီး ကိုက္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။

အခ်ိဳ႕ကလည္း ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ေခြးေလ ေခြးလြင့္မ်ားကို အစာေကၽြးေမြးထားၾကေသာ္လည္း ထိုေခြးမ်ားကိုက္လွ်င္ေတာ့ တာဝန္ယူမႈမရွိၾကေပ။ “ေမြးခ်င္ရင္ အိမ္မွာေမြးၾကပါ ။ ေဆးထိုးေပးၾကပါ ။ လည္ပတ္ပတ္ေပးၾကပါ။ လိုင္စင္လုပ္ၾကပါ။ ကိုက္ရင္ တာဝန္ယူေပးၾကပါ။ ပိုင္ရွင္မဲ့လမ္းေဘး ေခြးဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ မ်ိဳးမပြားႏိုင္ေအာင္ ေဆးထိုးရင္ထိုး၊ မထိုးရင္သုတ္သင္ဖို႔ကို ေထာက္ခံပါတယ္။ အႏၲရာယ္မ်ားလြန္းလို႔ပါ”ဟု ကိုခိုင္ၿမဲေက်ာ္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အသစ္ထပ္မံထြက္ရွိခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ဥပေဒအခန္း (၅) ပုဒ္မ ၂၄၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၃၂) ၌ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ တိရစၧာန္မ်ားကို ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ သုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္း၊ တိရစၧာန္ ထိန္းသိမ္းေရး႐ံုမ်ား တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ေလလြင့္ တိရစၧာန္မ်ားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

စည္ပင္ဥပေဒ အခန္း (၂၂)၊ ပုဒ္မ ၂၁၄ တြင္လည္း ေကာ္မတီသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိ မိတ္အတြင္း အမ်ားျပည္သူစားသံုးရန္ အလို႔ငွာ ေမြးျမဴထားေသာ တိရစၧာန္မ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္မ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ကူးစက္ေရာဂါ တားဆီးကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို သီးျခားအစီအစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း၍လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည့္အျပင္ ပုဒ္မ (၂၁၈) တြင္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ တိရစၦာန္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ဖယ္ရွားရွင္းလင္း ႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ပုဒ္မ ၂၂၆ (က) တြင္မူ ေကာ္မတီသည္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသည့္ တိရစၦာန္အတြက္ ထိန္းသိမ္းထားရွိမည့္ကာလကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း ကာလအတြင္း လိုအပ္ေသာ ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳႏိုင္သည္ဟု ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ပုဒ္မ (၃၂၁) တြင္လည္း မည္သူမွ် ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္အတြင္း ေကာ္မတီက ထုတ္ေပးသည့္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မရွိဘဲ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ ေမြးျမဴျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ သယ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရဟု ေဖာ္ျပထားျပန္သည္။

စည္ပင္ဥပေဒ ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္တြင္လည္း ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္အတြင္း ေကာ္မတီက ထုတ္ေပးသည့္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မရွိဘဲ အိမ္ေမြးတိရစၦာန္ ေမြးျမဴျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ သယ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ေငြဒဏ္ က်ပ္တစ္သိန္းမွ ငါးသိန္းအထိ ခ်မွတ္ႏိုင္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လအထိ ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

 လမ္းေဘး ေခြးေလေခြးလြင့္ေတြကို အဆိပ္ခ် သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ရပ္တန္႔ေပးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ အမ်ိဳးထိန္းစနစ္ျဖင့္ ဆက္လက္အသက္ရွင္သန္ခြင့္ျပဳရန္၊ ေခြး႐ူးေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးႏႈန္းကို ေလ်ာ့က်ေစရန္အတြက္ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း တိရစၧာန္ခ်စ္သူျဖစ္သည့္ မသဇင္ႏိုင္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“ေခြးေလေခြးလြင့္ေတြကို အဆိပ္ေကၽြး သတ္ျဖတ္တဲ့နည္းထက္ သက္တမ္းေစ့ေနႏိုင္ေအာင္ အစိုးရအေနနဲ႔ ၿမိဳ႕ ျပင္ေနရာတစ္ခုခုမွာ ေနရာခ်ေပးရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။ တတ္ႏိုင္သမွ် လမ္းေဘးေခြးေလးေတြကို သားဆက္ျခားတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ သင္းကြပ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကို သံုးမယ္ဆိုရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္”ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားအရ ေလလြင့္ေခြးမ်ား ဖမ္းဆီးရာတြင္ အလုခံခဲ့ရသည္ဟုဆိုေသာ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္တြင္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ေလလြင့္ေခြးမ်ားကို ယေန႔တြင္ ကားမ်ားျဖင့္ တင္ေဆာင္သြားၿပီျဖစ္သည္။

ယခင္ေန႔က ထိုေခြးမ်ားကို ဖမ္းဆီးစဥ္ တားဆီး ေႏွာင့္ယွက္ခဲ့သူမ်ားကိုလည္း အေရးယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အေရးယူသည့္အခါ တိရစၧာန္ ခ်စ္သူမ်ားအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ ကြန္ရက္တို႔ကလည္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ ေလလြင့္ေခြးျပႆနာေၾကာင့္ ေခြးခ်စ္သူႏွင့္ မခ်စ္ၾကသူတို႔ၾကား ဆက္လက္ ျငင္းခံုၾကရဦးမည္ျဖစ္သည္။

မင္းထက္စံ၊ သက္သွ်ိဳင္းသူ