News

POST TYPE

POPULAR POST

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ေတာေခါင္ေခါင္တစ္ေနရာမွာ ထူးဆန္းစြာေပၚထြက္လာတဲ့ တ႐ုတ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕
03-Mar-2019ၿမိဳ႕ကိုတည္ေဆာက္ေနဆဲဆိုေသာ္လည္း တ႐ုတ္အေငြ႔အသက္တို႔က လႊမ္းၿခံဳေနပါသည္။ တ႐ုတ္စား ေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ အလွျပင္ဆိုင္မ်ား၊ ကာရာအိုေက ဆိုင္မ်ား ေရာက္ေနပါၿပီ။ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ တိုက္ခန္းအသစ္၊ အိမ္ရာအသစ္မ်ား ၿပီးစီးမည့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆိုင္းရင္း ယာယီေဆာက္ထားသည့္ တန္းလ်ားပံုစံ တိုက္ခန္းတြဲမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည္။

က်န္သည့္အေဆာက္အအံုမ်ားမွာ ဂိုေဒါင္အႀကီးစားမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားအတြက္ ႐ံုးခန္းျဖစ္လာဖြယ္ရွိေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမ်ား ေနထိုင္ရာ ေနအိမ္အခ်ိဳ႕၏ အျပင္ဘက္တြင္ေစာင့္ေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ လံုၿခံဳေရးမ်ားသည္ပင္လွ်င္ တ႐ုတ္စာမ်ားပါေသာ လက္ပတ္မ်ား လက္ေမာင္းမွာ စည္းထားၾကသည္။

ထိုျမင္ကြင္းသည္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္း၌ ျမင္ရသည့္ ျမင္ကြင္းမဟုတ္ပါ။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း ေနာက္ထပ္အသစ္တစ္ခု မဟုတ္ပါ။

ယခုေျပာခဲ့သမွ်သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ ကီလိုမီတာ ၄၂၀ (၂၆၁ မိုင္)၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ကီလိုမီတာ ၅၀၀ (မိုင္ ၃၁၀) ခန္႔အကြာ ထိုင္း-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား နယ္စပ္မ်ဥ္းအျဖစ္ စီးဆင္းေနသည့္ ေသာင္ရင္းျမစ္၏ အေနာက္ဘက္ကမ္း ျမန္မာဘက္ျခမ္းရွိ ေ႐ႊကုကၠိဳအမည္ရွိ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးမွာ ျမင္ရသည့္ျမင္ကြင္းျဖစ္သည္။ ထိုၿမိဳ႕၏ နယ္စပ္ပတ္လည္ကို ကရင္စစ္ဗိုလ္ကေလး ေစာခ်စ္သူက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ေစာခ်စ္သူသည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူၿပီး ၎၏တပ္ကို နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းခဲ့သူျဖစ္သည္။တ႐ုတ္တို႔တည္ေဆာက္ေနသည့္ စုစုေပါင္း ဧရိယာမွာ ဧက ၂၀၀၀ (ဟက္တာ ၈၀၀ ေက်ာ္) ရွိသည္။ တ႐ုတ္၏ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံအထိ ရွိႏိုင္သည္ဟု ျမန္မာမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။ ထိုပမာဏျဖင့္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ယူရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ တကယ့္တကယ္တမ္းတြင္ ထိုကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံၿပီးမွ တည္ေဆာက္ေနျခင္း ဟုတ္မဟုတ္မွာ မရွင္းလင္းေပ။ မည္သို႔ဆိုေစ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဗဟိုအစိုးရေရာ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရေရာ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ မဟုတ္ဘဲ ေစာခ်စ္သူႏွင့္သူ႔လူမ်ား တာဝန္ယူထားသည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာမွာ အဆိုပါေဆာက္လုပ္ေရးမ်ား တည္ရွိေနျခင္းသည္ အံ့ဩစရာေတာ့ မဟုတ္ပါ။

ထိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ကုမၸဏီ Jilin Yatai Group က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားသည္ဟု သတင္းထြက္ေနသည္။ ထိုကုမၸဏီသည္ Myanmar Yatai International Trading Company ဆိုေသာ အမည္ျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက မွတ္ပံုတင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ “ျမန္မာတိုင္း(မ္)” သတင္းစာ၏ ေရးသားခ်က္အရ ထိုကုမၸဏီႏွင့္ ေစာခ်စ္သူတို႔သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေရး စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ရာ ထိုပြဲျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ China Federation of Overseas Chinese Entrepreneurs က စီစဥ္ခဲ့သည္။

ေစာခ်စ္သူသည္ တစ္ခ်ိန္က ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကိုင္တပ္ျဖစ္ေသာ KNLA တြင္ အဆင့္နိမ့္ အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး KNU ႏွစ္ျခမ္းကြဲသည့္အခါ ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္ဗုဒၶဘာသာတပ္မေတာ္ (DKBA) သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုအဖြဲ႔သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေစာခ်စ္သူသည္ DKBA ၏ တန္ခိုးအထက္ဆံုး တပ္မွဴးတစ္ဦးျဖစ္လာၿပီး ေသာင္ရင္းျမစ္နယ္စပ္အနီးရွိ KNLA တပ္စခန္းမ်ားကို အႀကိမ္အနည္းငယ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ဖူးသည္။ သူ၏တပ္ဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ BGF အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရသည္။ ေနာင္ငါးႏွစ္အၾကာ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်န္ရွိသည့္ DKBA တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ “တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္”ကို ခ်ဳပ္ဆိုေရးထိုးခဲ့သည္။ ၎ႏွင့္အတူ KNU ႏွင့္ တျခားခြဲထြက္ ကရင္တပ္ဖြဲ႔ငယ္ တစ္ဖြဲ႔လည္း ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္။

ေစာခ်စ္သူသည္ သူႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ကာလရွည္ၾကာရွိလာခဲ့သည့္ ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ ေ႐ႊကုကၠိဳေဒသတစ္ဝိုက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရလာခဲ့သည္။ ထိုေနရာသည္ ေကာ္မူးရ္ ေခၚ ဝမ္းခ ေခၚ KNLA အေျခစိုက္စခန္းတစ္ခုရွိခဲ့ဖူးသည့္ ေနရာပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခစိုက္စခန္းကို အစိုးရတပ္မ်ားက ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

ေ႐ႊကုကၠိဳကို ေကာ္မူးရ္၏ အႂကြင္းအက်န္မ်ားေပၚမွာပင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး စည္ကားသည့္ ေဈးၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ကရင္ဖားစည္ပံုစံတူ ေက်ာက္မ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ထားသည့္ နာရီစင္တစ္စင္ကို ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ထိုၿမိဳ႕သစ္အနီးတြင္ ေစာခ်စ္သူ၏ နန္းေတာ္တမွ် ခမ္းနားသည့္ ေနအိမ္တစ္လံုးရွိသည္။

ထိုၿမိဳ႕ေလး၏ ကရင္မ်ားေနထိုင္သည့္ဘက္ျခမ္းတြင္ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေစတီပုထိုး၊ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း မ်ားရွိသလို ေဒသထြက္ကုန္မ်ား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားရာ ေဈးတစ္ေဈးလည္းရွိသည္။ BGF တပ္မွဴးတစ္ဦး ျဖစ္လာစဥ္မွစၿပီး ေစာခ်စ္သူသည္ သူ႔ကိုယ္ပိုင္ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္သဖြယ္ ျဖစ္ေနေသာ ထို BGF တပ္ကို ခံ့ညားေလးစားရသည့္ တပ္တစ္တပ္ျဖစ္လာေအာင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

သူသည္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ကရင္ယဥ္ေက်းမႈ စသည္တို႔တြင္ ရပ္ေရး႐ြာေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားေၾကာင္းႏွင့္ သိမ္းသြင္းစည္း႐ံုးမႈေကာင္းသည့္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းသူတစ္ဦးအျဖစ္ သူ႔ကို လူသိမ်ားသည္ဟု သတင္းမ်ားတြင္ဖတ္ရသည္။

အသစ္တည္ေဆာက္ေနသည့္ မဟာစီမံကိန္းကို ေဒသခံမ်ားက “တ႐ုတ္တန္း”ဟုေခၚၿပီး ၂၀၁၇ ဧၿပီလတြင္ ပႏၷက္႐ိုက္ခဲ့သည္။ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ အေျခစိုက္အေရးပါသည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအဆိုအရ ထိုစီမံကိန္း ၿပီးစီးသည့္အခါတြင္ ဇိမ္ခံအိမ္ရာမ်ား၊ ဟိုတယ္၊ ေဈးဝယ္စင္တာႀကီးမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရး စင္တာႀကီးမ်ား၊ စက္႐ံုမ်ား၊ ေဂါက္ကြင္းတစ္ကြင္း၊ ကာစီႏိုကစား႐ံုအျပင္ ေလဆိပ္တစ္ဆိပ္ပင္ ပါလိမ့္မည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ေ႐ႊကုကၠိဳရွိ တ႐ုတ္ပညာရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားအေရအတြက္ အတိအက်ကိုေတာ့ သိရဖို႔မလြယ္ပါ။ လြန္စြာလွ်ိဳ႕ဝွက္ထား၍ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုေနရာကိုျဖတ္သန္းကာ ကားေမာင္းၾကည့္ၿပီး စူးစမ္းေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုပါက အေရအတြက္ ရာဂဏန္းရွိသည္မွာ အေသအခ်ာပဲျဖစ္သည္။ ေထာင္ဂဏန္းရွိလွ်င္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္စရာေတာ့ မဟုတ္ပါ။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ မရွင္းလင္းေသးသည့္ အခ်က္ရွိသည္။ ေဝးကြာလွသည့္ နယ္စပ္ျမစ္တစ္စင္း၏ ျမစ္ကမ္းနားေဒသတြင္ ဤမွ်ႀကီးမွ်ေသာ ၿမိဳ႕စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုကို ဘာေၾကာင့္ တည္ေဆာက္ေနရသည္၊ ဘာေတြရည္မွန္းထားသည္ဆိုေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ေ႐ႊကုကၠိဳသည္ ျမဝတီ-မဲေဆာက္ နယ္စပ္ျဖတ္ဂိတ္၏ ေျမာက္ဘက္ ကီလိုမီတာ ၂၀ (၁၂ မိုင္) ခန္႔သာ ေဝးသည္။ ျမဝတီ-မဲေဆာက္နယ္စပ္တြင္ တံတားတစ္စင္းကို ပထမဆံုး တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အျပည့္တင္ထားသည့္ ထရပ္ကားမ်ား၊ ျမစ္ကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ျဖတ္သန္းသြားလာေနၾကသည့္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာလူမ်ားျဖင့္ ပိုမိုထြန္းကားလာခဲ့သည္။

ဒုတိယေျမာက္တံတားတစ္စင္း (ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတား) ကို မၾကာေသးမီကပင္ ေ႐ႊကုကၠိဳအနီးတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ တံတားကို မဖြင့္ႏိုင္ေသးဘဲ ထိုေနရာ တစ္ဝိုက္သည္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ေျခာက္ကပ္လ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ေ႐ႊကုကၠိဳ၏ေတာင္ဘက္၊ ေသာင္ရင္းျမစ္၏ ျမန္မာဘက္ျခမ္းတြင္ ကာစီႏိုမ်ား တန္းစီေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ထိုကာစီႏိုမ်ားတြင္ ကစားမည့္သူမ်ားမွာ ျမစ္ျဖတ္၍ တရားမဝင္ ေရာက္လာၾကသည္။ ျမစ္ကိုျဖတ္သည့္ေနရာမ်ားသည္ တရားဝင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာမ်ား မဟုတ္သလို ေနာက္တစ္ခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကာစီႏိုေလာင္းကစား လုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ စာအုပ္ထဲမွာေတာ့ ပိတ္ပင္ထားသည့္ အရာျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီမည့္ ထိုစီမံကိန္းႀကီးေဆာက္ရသည္မွာ ကာစီႏိုေလာင္းကစားသမားမ်ားအတြက္ သက္သက္ဟု အေၾကာင္းျပ၍ မရႏိုင္ပါ။ ထိုေနရာသည္ ေတာေခါင္ေခါင္ေနရာႀကီးဟု ဆိုၾကသည့္ေနရာျဖစ္သည္။

မဲေဆာက္ရွိ စီးပြားေရးသမားမ်ားၾကားတြင္မူ ယူဆခ်က္တစ္ခုရွိေနၿပီး ၎အရ ထိုစီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းမွ ပိုက္ဆံမ်ားကို အျပင္သို႔သယ္ထုတ္ခ်င္သည့္ တ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ထိုေဒသကို ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္သည့္ အျမန္အေဝးေျပးလမ္းမမ်ား မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် ထိုစီမံကိန္းသည္ တစ္ေန႔တြင္ အက်ိဳးအျမတ္ တစ္လံုးတစ္ခဲရမည့္ ကုန္သြယ္ေရး ဗဟိုဌာနတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု အဆိုပါ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕သားမ်ားက ဆိုသည္။

မဲေဆာက္-ျမဝတီ နယ္စပ္ဂိတ္သည္ အမွတ္ (၁) အာရွအေဝးေျပးလမ္းမ သို႔မဟုတ္ AH1 ေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး ထိုလမ္းမသည္ အာရွတိုက္၏ အေရွ႕၊ အေရွ႕ေတာင္၊ ေတာင္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္ပိုင္းမ်ားကို ဆက္သြယ္ထားသည့္လမ္းမျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ပါဝင္သည့္ AH1 မွာမူ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ လႈပ္ရွားေနၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားေၾကာင့္ အၿမဲပင္ ျပႆနာျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မၾကာေသးမီက အပစ္ရပ္လက္မွတ္မ်ား ေရးထိုးခဲ့ျခင္း၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ေဒသတြင္းမွ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းေလ့လာသူမ်ား အပါအဝင္ သံသယရွိၾကသူ အမ်ားအျပားကမူ ထိုမွ် ႀကီးမားသည့္ ဧရာမစီမံကိန္းႀကီးသည္ ေဘဂ်င္းႏွင့္တရားဝင္ အဆက္အသြယ္မရွိဘဲ ႏိုင္ငံပိုင္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ေစာင္မမႈျဖင့္ ဤသို႔ အေကာင္အထည္ေပၚ လာစရာမရွိဟု ဆိုၾကသည္။

သို႔ျဖစ္လွ်င္ အဓိပၸာယ္မွာ ထိုစီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ေဒသတြင္းေရာ ေဒသအျပင္ေရာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ ေဒၚလာ တစ္ထရီလီယံ (ဘီလီယံ ၁၀၀၀) တန္ ေခတ္သစ္ ပိုးလမ္းမစီမံကိန္း၏ အသက္ေသြးေၾကာအျဖစ္ စိတ္ကူးထားသည့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ စီးပြားေရးစႀကႍတြင္ ေျခကုပ္စခန္းတစ္ခုကို ဖန္တီးမည္ျဖစ္ရာ ထိုစီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးပါလာမည္ဟု ဆိုလိုေပသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္နယ္နိမိတ္ ထိစပ္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ပိုင္းနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္လည္း အလားတူ ကုန္သြယ္ေရးစင္တာမ်ားကို တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္သည္။

ထို႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ေ႐ႊကုကၠိဳသည္ ေတာေခါင္ေခါင္မဟုတ္ပါ။

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ေတာင္တန္း ေဒသမ်ား၌ လႈပ္ရွားေနဆဲ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးပါသည့္ ဆံုခ်က္တစ္ခုတြင္ ေ႐ႊကုကၠိဳသည္ တ႐ုတ္ျပည္အတြက္ AH1 ကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ စီးဆင္းမႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခေပးမည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ျပည္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို အတိအက် မသိရမခ်င္းေတာ့ ထိုေဒသခံ ျပည္သူမ်ားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးမွ အသံမ်ားႏွင့္တကြ တစ္တိုက္ထက္တစ္တိုက္ ပိုျမင့္ဟန္ရွိသည့္ မိုးေမွ်ာ္အေဆာက္အအံုႀကီးမ်ား ေသာင္ရင္းျမစ္၏ အေနာက္ဘက္ကမ္းေပၚ ေပၚေပါက္လာသည္ကို မ်က္စိဖြင့္ နားစြင့္ေနၾကရလိမ့္ဦးမည္ျဖစ္သည္။

(မတ္လ ၁ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ Asia Times ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဆာင္းပါးရွင္ ဘားေတးလစ္တနာ၏ A Chinatown mysteriously emerges in backwoods Myanmar ကို ျပန္ဆိုပါသည္။)