News

POST TYPE

POPULAR POST

ေက်ာင္းအုပ္႐ုံးခန္းအထိ နယ္ခ်ဲ႕လာေသာ မူးယစ္ေဆး အႏၲရာယ္ (Daily, Vol-4/ No-175)
31-Oct-2016

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ရွိ မူလတန္းလြန္ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာႀကီး တစ္ဦး၏ ေက်ာင္း႐ုံးခန္း အတြင္းမွ မူးယစ္ေဆး သုံးစြဲသည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း သတင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မူးယစ္ ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ မည္မွ် ဆိုးရြားေနေၾကာင္း ထပ္မံ သတိေပး ေခါင္းေလာင္း ထိုးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

 

ကေလးငယ္မ်ားကို လူေတာ္၊ လူေကာင္းမ်ား ျဖစ္ရန္ သြန္သင္ ဆုံးမေပးရမည့္သူ ျဖစ္သည့္အျပင္ ယင္းေက်ာင္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုလည္း စည္းကမ္းႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး တစ္ဦးက ေက်ာင္းအတြင္း၌ပင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ထားရွိ သုံးစြဲေနျခင္းမွာ မ်ားစြာ တုန္လႈပ္ဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။

 

ကုန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ သုံးဆယ္ခန္႔က ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထြက္ရွိျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ခ်က္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ ဓာတုေဆးဝါးမ်ားကို အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားမွ ဝယ္ယူရ လြယ္ကူျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔သည္ မူးယစ္ေဆးဝါး တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားမႈ၊ က်ား၊ မ၊ လူႀကီး၊ လူငယ္ မေရြး မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲမႈတို႔ျဖင့္ နာမည္ ေက်ာ္ၾကားေနေသာ ျပည္နယ္မ်ား ျဖစ္သည္။

 

ကခ်င္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ႀကီးနားရွိ တကၠသိုလ္ ပရိဝုဏ္ အနီးတစ္ဝုိက္တြင္ မူးယစ္ေဆး အေၾကာအတြင္း ထုိးသြင္းသည့္ တစ္ခါသုံး ေဆးထုိးအပ္မ်ား ျမင္မေကာင္း၊ ႐ႈမေကာင္း ေနရာအႏွံ႔ ေတြ႔ေနရျခင္း၊ ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းေျမတြင္ မူးယစ္ေဆး သုံးစြဲ၍ ဘဝပ်က္ ေသဆုံးသူ အထူး မ်ားျပားေနျခင္းတို႔မွာ အံ့ၾသ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။

 

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္မူ ေရွးယခင္ကပင္ အမ်ဳိးသား အမ်ားစု ဘိန္းသုံးစြဲသည့္ ဓေလ့ရွိခဲ့ၿပီး ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ပမာဏ အမ်ားအျပားကို ေစ်းေပါေပါျဖင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း လ်င္ျမန္စြာ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေနေသာ စိတ္ႂကြေဆး သုံးစြဲသူ ဦးေရ ပိုမ်ားျပား လာေပသည္။

 

ယေန႔ ျမန္မာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ေနရာေဒသ၊ ၿမိဳ႕၊ ရြာအသီးသီးတြင္ ေန႔စဥ္ ရက္ဆက္နီးပါး မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းဆီး ရမိေနေသာ သတင္းမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ေဖာ္ျပပါ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ား ကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေနၿပီေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနေပသည္။

 

အထူး စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းသည္မွာ ဖမ္းမိေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားမွာ ေစ်းကြက္အတြင္း အမွန္တကယ္ ျဖန္႔ခ်ိေနေသာ ပမာဏ၊ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေနေသာ ပမာဏတို႔ထက္ မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းေနျခင္း၊ မူးယစ္ရာဇာႀကီးမ်ား၊ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားထက္ ၾကားခံ သယ္ယူျဖန္႔ခ်ိေပးသူ အငယ္စား၊ အေသးစားမ်ားႏွင့္ ပိုင္ရွင္မဲ့အျဖစ္သာ အမ်ားဆုံး ဖမ္းမိေနျခင္းႏွင့္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းပရိဝုဏ္အနီး ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပရိဝုဏ္ အတြင္းသို႔ပါ မူးယစ္ေဆး သားေကာင္မ်ား၊ ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ား ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္ လာႏုိင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

 

အထူးသျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲေနေသာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ေက်ာင္းတြင္ စာသင္ၾကားေပးေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ထုိဆရာ၊ ဆရာမမ်ားထံမွ သင္ၾကားနာယူ ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ကံၾကမၼာမွာ အထူး ဝမ္းနည္း စိုးရိမ္ဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။

 

မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္ရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရး နည္းတူ အထူး အေရးႀကီးေသာ ျပႆနာ သို႔မဟုတ္ မ်ားစြာ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီ နက္နဲေသာ ပုစၧာတစ္ပုဒ္လည္း ျဖစ္သည္။

 

ျပည္တြင္းစစ္ ေနာက္ကြယ္တြင္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားမ်ား၊ ႏုိင္ငံႀကီး အခ်ဳိ႕၏ ၾသဇာသက္ေရာက္၊ ျခယ္လွယ္မႈမ်ား ေရာယွက္ ေပြ႐ႈပ္ေနသကဲ့သို႔ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာသည္လည္း ေနာက္ကြယ္တြင္ ဇာတ္လမ္းေပါင္း မ်ားစြာ ပါဝင္ပတ္သက္၊ လိမ္ယွက္ ႐ႈပ္ေထြးေနေပသည္။

 

ေက်ာင္းေပါက္မွသည္ ေက်ာင္းပရိဝုဏ္ အတြင္းရွိ ေက်ာင္းအုပ္႐ုံးခန္း အထိပါ ေရာက္ေနေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ထိေရာက္စြာ မႏွိမ္နင္းႏုိင္ပါက ႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ အညြန္႔အဖူးကေလမ်ား အခ်ိန္ မတိုင္မီ လြင့္ေႂကြ သြားႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ အဆင့္အတန္း ေလ်ာ့က်ကာ ဒီမိုကေရစီ ပန္းတုိင္သုိ႔ သြားမည့္ ခရီးလမ္းကိုပါ ႀကီးစြာ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသည္။

 

အယ္ဒီတာ (၃၁-၁ဝ-၂ဝ၁၆)


  • VIA