News

POST TYPE

POPULAR POST

အစၥလာမ္ဘာသာကို တ႐ုတ္ဇာတ္သြင္းမည့္ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ တ႐ုတ္အစိုးရ ျပ႒ာန္း
07-Jan-2019ေဘဂ်င္း၊ ဇန္နဝါရီ ၆ 

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသည္ အစၥလာမ္ဘာသာကို တိုင္းျပည္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေအာင္ လာမည့္ငါးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည့္ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲအတည္ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ Global Times ၏ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ကို Aljazeera သတင္းဌာနက ကိုးကားေဖာ္ျပသည္။ 

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီး တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအာေဘာ္ သတင္းစာျဖစ္ေသာ ယင္း Global Times ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ အစၥလာမ္ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းရွစ္ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္အစိုးရအရာရွိမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ အစၥလာမ္ဘာသာကို တ႐ုတ္ျပည္၏ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေစရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ 

ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒသစ္ေပၚထြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းဌာနမ်ားက“အစၥလာမ္ဘာသာကို တ႐ုတ္ဇာတ္သြင္းျခင္း”ဟု ေရးသားေဖာ္ျပၾကသည္။ 

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္အစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာ ဥပေဒသစ္အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ အစၥလာမ္ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အမည္ကို Global Times က ထုတ္ေဖာ္အသိေပးျခင္းမရွိသလို ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ေရးသားမႈ မျပဳခဲ့ေပ။ 

သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္လက္ထက္တြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ပိုမိုေလ်ာ့က် လာခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာတရားမ်ားအား တ႐ုတ္ဇာတ္သြင္းသည့္ စီမံခ်က္မ်ားကို အစြမ္းကုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထားသည္။ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္း၊ ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္း၊ မုတ္ဆိတ္ အရွည္ထားျခင္း၊ ဟာဂ်စ္ေခါင္းစြပ္ေဆာင္းျခင္း၊ မြတ္ဆလင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေခါင္းစည္းပဝါဝတ္ျခင္း စသည္တို႔ကိုဘာသာေရး ထံုးတမ္းဓေလ့အျဖစ္ ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက ဖမ္းဆီးခံရမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ထားသည္။ 

ကုလသမဂၢ၏ အဆိုအရ အူဂါမြတ္ဆလင္ တစ္သန္းေက်ာ္ခန္႔မွာ ဘာသာေရး ယံုၾကည္မႈမရွိသည့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေပၚ သစၥာေစာင့္သိသြားရန္ ဝါဒျဖန္႔သည့္ သင္တန္း (စခန္း) မ်ားသို႔ မျဖစ္မေန တက္ေရာက္ၾကရသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားကမူ တ႐ုတ္ျပည္သည္ လူမ်ိဳးေရး ရွင္းလင္းမႈတစ္ရပ္ကို ပီပီျပင္ျပင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုၾကသည္။ 

AP သတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိဗလီမ်ားတြင္ အမိုးအခံုးမ်ားႏွင့္ လျခမ္းမ်ား ဖယ္ရွားခံရသလို အာရပ္ဘာသာစကား သင္တန္းႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားလည္း ဖြင့္လွစ္ခြင့္မရွိေပ။ မြတ္ဆလင္ကေလးငယ္မ်ားအေနႏွင့္လည္း အစၥလာမ္ဘာသာေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ မရွိေပ။ 

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္အစိုးရက ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားရွိသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ လူနည္းစုမ်ား၏ ဘာသာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးထားေၾကာင္း အခိုင္အမာေျပာဆိုသည္။ 

သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္အတြင္း ျမန္မာႏွင့္ နယ္စပ္ခ်င္းထိစပ္ေနသည့္ ယူနန္ျပည္နယ္ရွိဗလီသံုးခုကို အာဏာပိုင္မ်ားက ပိတ္ပင္လိုက္ေၾကာင္း၊ ယင္းဗလီသည္ ဟြာမြတ္ဆလင္လူနည္းစုတို႔ ဝတ္ျပဳေနသည့္ ဗလီမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာင္ေကာင္သတင္းစာ South China Morning Post က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

F-01