POST TYPE

POPULAR POST

အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္သန္းဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း
04-Oct-2016
ဆရာမ်ား၏ လစာတိုးေရးကိစၥမွာ အခ်ိန္ယူ ျပင္ဆင္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ သႀကၤန္အေျမာက္ ျဖစ္ေနေသးသည္။ ဝန္ႀကီးဌာန အေနႏွင့္လည္း လစာတိုးေပးရန္ ဆႏၵရွိေသာ္ျငား ေရရွည္ခိုင္မာရန္ အေရးကိုလည္း စဥ္းစားေဆာင္႐ြက္ေနရသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနသည္။ စီမံအပိုင္းႏွင့္ သင္ၾကားေရးအပိုင္း၏ လစာႏွင့္ ရာထူး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေျဖရွင္းေနရေသးသည္။  ယခု ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ သူငယ္တန္း (KG) ကို သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ျဖင့္ စတင္ ျပ႒ာန္းသင္ၾကားေစခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ စတုတၳတန္း ခ႐ိုင္စစ္ႏွင့္ အ႒မတန္း တိုင္းစစ္စာေမးပြဲ ကုစား (ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖည့္ဆည္းစာေမးပြဲ) ဆက္ရွိ၊ မရွိ အေျခအေနမ်ားလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ သို႔ေလာသို႔ေလာ ျဖစ္ေနရသည္။ 
ယင္းအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္က ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၊ လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ MICT Prak တြင္ ၿဗိတိန္အစိုးရ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဌာန (DFID)၊ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္သည့္ သင္ၾကား၊ သင္ယူေကာင္းမြန္ၿပီး ပညာေရး အရည္အေသြး ျမင့္မားေစရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ Connection Classrooms အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္သန္းဦးႏွင့္ The Voice တို႔ ေခတၱေတြ႔ဆုံခြင့္ရခိုက္ ေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားကို စာဖတ္ပရိသတ္အတြက္ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

Voice : ပညာရွင္အဆင့္ (၁)၊ (၂)၊ (၃) သတ္မွတ္ၿပီးမွ လစာတိုးမယ့္ကိစၥ မူဝါဒက ဘယ္လိုရွိတယ္ ဆိုတာ နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပေပးေစခ်င္ပါတယ္ ခင္ဗ်။ 

UATO : သူက ဒီလိုေလ ေဆြးေႏြးဆဲကိစၥ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သိပ္ၿပီးေတာ့ ေျပာလို႔မရဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႏိုင္ငံေတာ္မွာ လစာက သူ႔ဟာသူ အဆင့္ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ ဆိုၿပီး ဟိုးေအာက္ေျခဝန္ထမ္းကေန အခုကေန႔ဆိုရင္ အတြင္းဝန္အထိ ဒီလိုရာထူးေတြမွာ လစာစေကး ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ ဆိုတာ သတ္မွတ္ထားတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခါက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီကေန ေက်ာ္လြန္ေပးလို႔ မရဘူး။ ၾကားစေကး သြားေပးလို႔လည္း မရဘူး။ ရာထူးတစ္ဆင့္ ခုန္ေက်ာ္လို႔လည္း မရဘူး။ ဥပမာ- ကြၽန္ေတာ္တို႔က လစာဘယ္ေလာက္ဆိုရင္ သူနဲ႔ညီမွ်တဲ့ (Equivalent) ရာထူးေတြက ေဘးမွာတန္းစီေရးထားတယ္။ ဥပမာ- စာေရး၊ ဆရာမ မူလတန္း၊ ဟိုဘက္က ယာဥ္ေမာင္း၊ စက္ေမာင္း ေပါ့စသျဖင့္ သူ႔ဌာနေတြရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပုံအရ မ်ဳိးစုံေရးထားတာေပါ့။ လစာႏႈန္းထား တစ္ခုမွာ ဒီလစာႏႈန္းထားကို ဘယ္သူေတြ ခံစားခြင့္ရွိတယ္ ဆိုတာ ေရးထားတာေပါ့။ အလားတူပဲ ေနာက္ ရာထူးတစ္ဆင့္မွာ ဆိုရင္လည္း လစာႏႈန္းထားေတြ ေဘးမွာ တန္းစီေရးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အခုဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပညာေရးက်ေတာ့ မူလတန္းျပဆရာမ ဆိုရင္ ဘယ္လစာ စေကးအုပ္စုထဲမွာ ရွိတယ္။ ဒါ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေရးထားတာေပါ့။ ႏိုင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ထားတာေပါ့။ 

အလယ္တန္းျပဆိုရင္ ဘယ္အုပ္စုထဲမွာ ရွိတယ္။ အထက္တန္းျပဆိုရင္ ဘယ္အုပ္စုထဲမွာ ရွိတယ္။ အဲလိုရွိေနတဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္က မူလတန္းျပကို အလယ္တန္းျပလစာ ေပးခ်င္တယ္ ဆိုပါစို႔။ ဒီတိုင္းေပးလို႔ မရဘူး။ သူက နာမည္ကိုက မူလတန္းျပက ဘယ္စေကးဆိုတာ အဲဒီစေကး သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပန္ျပင္ရမွာ။ ဥပမာ- အလယ္တန္းျပ လစာေပးခ်င္တယ္ ဆိုရင္ မူလတန္းျပကို နဂိုရွိတဲ့ဟာကို (၁) ဆိုပါစို႔။ သူ႔ Cretria တစ္ခုေပါ့။ ဘယ္ႏွႏွစ္ရွိရမယ္။ ဘြဲ႔ရရမယ္။ ဘာလုပ္ရမယ္။ ညာလုပ္ရမယ္။ ဒီလိုသတ္မွတ္ခ်က္ေတြေပါ့။ သူ႔ကို မူလတန္းျပ (၂) ဆိုၿပီး ရာထူး တီထြင္ရမွာေပါ့။ တီထြင္လိုက္ရင္ အဲဒီ (၂) သည္ ခုနက သူ႔ရဲ႕တစ္ဆင့္ ျမင့္ေသာ မူလတန္းျပ (၁) ထက္ တစ္ဆင့္ျမင့္ေသာ လစာနဲ႔ ညီပါတယ္ဆိုတာ ျပန္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔ကို တင္ၿပီး သတ္မွတ္ရဦးမွာ။ အဲဒါဆိုရင္ သူက လစာတိုးရသြားမွာေပါ့။ 

Voice : အခု အစိုးရအဖြဲ႔ကို မတင္ရေသးဘူးလား ခင္ဗ်။ 

UATO : တင္တာေတာ့ တင္ထားၿပီးၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဟိုတစ္ခါက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေမးပါတယ္။ ဒါေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တြက္ေနတုန္းပါ။ အမ်ားႀကီး လုပ္ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပညာေရးထဲမွာလည္း တခ်ဳိ႕ရာထူးေတြက ေျပာင္းရတဲ့ဟာေတြ ရွိတယ္။ ဥပမာ- အထက္တန္းျပဆိုရင္၊ လက္ေထာက္ၿမဳိ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး (ATEO) ဆိုရင္ အထက္တန္းျပလစာနဲ႔ တူေနတယ္။ အထက္တန္းျပလစာ ျမင့္သြားရင္ ATEO က်န္ခဲ့လို႔ မျဖစ္ဘူး။ ဘယ္သူက ျပန္လာလုပ္မလဲ ဒီမွာ။ ရာထူးေလွ်ာ့ၿပီး လစာေလွ်ာ့ၿပီး ျပန္လုပ္ရမယ့္ သေဘာ ျဖစ္သြားတာေပါ့။ ဟုတ္တယ္မလား။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ မက်န္ခဲ့ေအာင္ အမ်ားႀကီး စဥ္းစားရတယ္။ ဘယ္ရာထူးက ဘယ္ကေန ကူးရတယ္ဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ရွိတယ္။ 

Voice : ဒီလိုဆိုရင္ မူအသစ္မွာ အရင္တုန္းက ရွိခဲ့တဲ့ အလယ္တန္းျပ (မူသင္) ရာထူးက ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရမလား ခင္ဗ်။

UATO : အဲဒါေတြေတာ့ မေျပာလိုေသးဘူး။ Approve မျဖစ္ေသးတဲ့ ကိစၥေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း၊ ေဆြးေႏြးဆဲ ကိစၥေတြကလည္း ေျပာလို႔မရေသးဘူး။ အခုေျပာျပတာက သေဘာေပါက္ေအာင္လို႔ ေျပာျပတာ။ အတိအက်ေတာ့ ထြက္လာရင္ သိမွာေပါ့။ အမ်ားႀကီး စဥ္းစားေနပါတယ္။ ဘယ္သူ႔ဘယ္သူမွ မက်န္ခဲ့ေစခ်င္ဘူး။ ဘယ္သူ႔ဘယ္သူမွလည္း နစ္နာမသြားေစခ်င္ဘူး။ ဒါေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာလည္း ေခတ္စနစ္၊ ႏွစ္အလိုက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြက အမ်ားႀကီးေလ။ မူလတန္းျပထဲမွာလည္း အလယ္တန္းျပလစာ နဂိုကတည္းက စားေနတဲ့သူေတြ ရွိေနတယ္။ ႏွစ္ဘယ္ေလာက္ ၾကာပါတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့။ အလယ္တန္းျပေတြကလည္း မူျပဆိုၿပီး ဆင္းသင္ေနတဲ့လူေတြ ရွိတယ္။ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနတယ္။ နည္းနည္းလိုအပ္ခ်က္အရ ေက်ာင္းေတြဖြင့္ၾက၊ ဆရာေတြက ေနာက္က မေလာက္ဘူးဆိုတဲ့ အခါမွာ အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္သြားခဲ့ရလို႔ ရာထူးအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ၊ လစာအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ရွိေနရတယ္။ ရွိေနတယ္ဆိုေတာ့ သူမ်ားလို လြယ္လြယ္ေလး၊ ရွင္းရွင္းေလး မူျပဆို မူျပတစ္မ်ဳိးတည္း ရွိတယ္။ လယ္ျပဆိုရင္ လယ္ျပတစ္မ်ဳိးတည္း ရွိတယ္။ ထက္ျပဆို ထက္ျပတစ္မ်ဳိးတည္း ရွိတယ္ဆိုရင္ လုပ္ရတာ လြယ္တာေပါ့။ အခုကေတာ့ မူလတန္းမွာ အလယ္တန္းလစာ စားေနတဲ့သူ ရွိတယ္။ အလယ္တန္းျပထဲမွာ အလယ္တန္းလစာ စားၿပီး မူလတန္းျပ ဆင္းသင္ေနတဲ့သူ ရွိတယ္။ 

အလားတူပဲ အထက္တန္းျပထဲမွာ မဟာဝိဇၨာ (M.A) မဟာသိပၸံ (M.Sc) ေအာင္ထားတဲ့သူေတြကို အထက္တန္းျပ ယာယီေပးထားၿပီး လစာမစားခိုင္းေသးဘူးေပါ့ေနာ္။ အဲလိုသြားသင္ခိုင္းထားတဲ့ သူေတြလည္း ရွိတယ္ဆိုတဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေနတယ္။ လူထုလိုလားခ်က္က ေက်ာင္းေတြ ဖြင့္ခ်င္တယ္၊ ဘာလိုခ်င္တယ္။ လိုခ်င္တဲ့အတိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေနာက္က လိုက္လုပ္ရတာကိုး။ လုပ္ရတဲ့အခါမွာ ခုနေျပာသလို ရာထူးအဆင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေဘာင္ဝင္ေအာင္ လိုက္လုပ္ေပးထားခဲ့ရတဲ့ ဟာေတြက အမ်ားႀကီး ရွိေနတာေပါ့။ ဒါေတြကို အကုန္လုံး ျပန္ၿပီးေတာ့ လူမွန္၊ ေနရာမွန္၊ ရာထူးမွန္ ျဖစ္ေအာင္ ျပန္လုပ္တဲ့အခါမွာ ဒီလိုခ်ိတ္ဆက္တဲ့ ရာထူးေတြကလည္း ရွိတယ္။ ဟိုဘက္၊ ဒီဘက္ ကူးသြားတာ။ Admin ဆိုေပမယ့္ ပညာေရး Admin က် ဆရာပဲ လုပ္လို႔ရတယ္။ က်န္တဲ့လူ အျပင္စာေရးလိုင္းက တက္တဲ့လူက ဝင္လုပ္လို႔ မရဘူး။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီရာထူးေတြကိုလည္း ခ်ိန္ရေသးတယ္။ လစာေတြ၊ ရာထူးေတြက လြဲကုန္ရင္ အရင္တုန္းက ရာထူးတက္တယ္ ထင္ရတယ္။ အခုက ဒီဘက္က နဂိုရာထူးက လစာမ်ားသြားရင္ ရာထူးျပန္က်သလို ျဖစ္သြားမယ္။ ဒီရာထူးကို သြားေပးလိုက္ရင္ေလ။ အဲဒါမ်ဳိးေတြလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က ခ်ိန္ဆၿပီး အမ်ားႀကီး တြက္ရတာေပါ့။ ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း ဘတ္ဂ်က္ ဘယ္ေလာက္ေပးမယ္ဆိုတာ မသိခဲ့ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အၾကမ္းဖ်င္းေပါ့ေနာ္ တစ္လကို ဘီလီယံ ၈၀ နဲ႔ ၉၀ ၾကား လစာသုံးရတယ္။ ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ရဲ႕ ကြၽန္ေတာ့္ အေျခခံဆိုရင္ ရတဲ့ဘတ္ဂ်က္ရဲ႕ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက လစာျပန္ေပးရတယ္။ တအားႀကီးမားတယ္။ 

Voice : ဖုန္းေဘလ္အခြန္ေတြလည္း ပညာေရးအတြက္ သုံးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

UATO : အဲဒါ ကြၽန္ေတာ္တို႔အပိုင္း မဟုတ္ဘူးေလ။ ဖုန္းေဘလ္အခြန္က ဘယ္က ဘယ္ေလာက္ရတယ္ ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္လည္း မသိဘူး။ ေနာက္တစ္ခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ဘယ္ေလာက္ခြဲေပးမလဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မသိဘူး။ ေနာက္တစ္ခါ တိုးေပးၿပီးပါၿပီ ဆိုပါစို႔။ အလြယ္တကူေခၚရင္ လစာတိုးတယ္ ေခၚတာေပါ့။ ရာထူးအဆင့္ ေျပာင္းတာပဲေခၚေခၚ၊ လစာတိုးတာပဲေခၚေခၚ တကယ္ေတာ့ ေငြပိုေပးလိုက္တာေပါ့။ အဲဒီပိုေပးတာက Sustainable လို႔ေခၚတဲ့ တစ္သက္လုံး ေပးႏိုင္ဖို႔က လိုေသးတယ္။ ဒီလဖုန္းက အမ်ားႀကီး ေျပာၾကလို႔ ဆိုပါစို႔ ၁၀ ဘီလီယံ ရတယ္။ ေနာက္လ သိပ္မေျပာလို႔ ခုနစ္ဘီလီယံပဲ ရတယ္။ သေဘာေျပာတာပါ။ တစ္ႏွစ္လုံး ပ်မ္းမွ်က်ေတာ့ ဘယ္ေလာက္ပဲရွိတယ္ ဆိုတာ ခုမွစေကာက္တာ၊ တစ္ႏွစ္လုံး ဘယ္ေလာက္ရမယ္ ဆိုတာ ဘယ္သူမွ မေျပာတတ္ေသးဘူး။ ပထမလ ၾကည့္တာေတာ့ ထြက္လာတာေပါ့ေလ။ ေနာက္လက်ေတာ့ က်ခ်င္က်သြားမယ္ေလ။ ပိုခ်င္လည္း ပိုလာမယ္ေလ မေျပာႏိုင္ေသးဘူး။ ဒါႀကီးက ပ်မ္းမွ်ဆိုတာကလည္း ၁၂ လ ျပည့္မွ ထြက္မွာကိုး။ တစ္ႏွစ္နဲ႔တစ္ႏွစ္ တူခ်င္မွလည္း တူမွာေလ။ တစ္လနဲ႔ တစ္လကေတာ့ မတူႏိုင္ဘူး ထင္တယ္ေလ။ ဒါေပမဲ့ ပိုေတာ့ တိုးလာႏိုင္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ လိုင္းေတြ ေကာင္းလာတယ္။ သုံးလာၾကတဲ့လူ ပိုမ်ားလာတယ္ဆိုတဲ့ အခါက်ေတာ့။ 

ဒါေပမဲ့ ေပးၿပီးၿပီဆိုရင္ အစိုးရဆိုေတာ့ ခုေပးလိုက္ ခဏေန ျပန္ေလွ်ာ့မယ္။ ‘ဟာ မေပးႏိုင္ေတာ့ဘူး’ ဆိုၿပီး အဲဒီလို ေျပာလို႔ေတာ့ မရဘူး။ ေပးၿပီဆိုရင္ ေတာက္ေလွ်ာက္ေပးရေတာ့မွာ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း လုပ္ေနတာလည္း ပါပါတယ္။ ေပးခ်င္တာေပါ့။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ကလည္း ေျပာသြားတယ္ေလ။ ႏိုင္ငံျခားမွာ ဆိုရင္လည္း မူလတန္းကို လစာအမ်ားဆုံး ေပးတာေလ။ ေပးခ်င္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အင္အားအမ်ားဆုံး ျဖစ္ေနတယ္။ တစ္ခုတစ္ခု ေပးဖို႔ဆိုတာ ေရရွည္ေပးႏိုင္ဖို႔ေပါ့။ 

Voice : ဟုတ္ကဲ့။ ေနာက္ထပ္တစ္ခုက အေျခခံပညာအဆင့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ေျပာင္းလဲေရးေပါ့။ ဒီႏွစ္ကေန စၿပီးေတာ့ သူငယ္တန္း (KG) က သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း အသစ္နဲ႔ စၿပီးေတာ့ လုပ္ေနတယ္ေပါ့။ ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာ ပထမတန္းကေန စၿပီးေတာ့ ၁၂ တန္းအထိ အားလုံး သင္႐ိုးအသစ္လား။ သို႔တည္းမဟုတ္ တစ္တန္းခ်င္း ေျပာင္းသြားမွာလား။ 

UATO : ေၾသာ္ တစ္ၿပဳိင္တည္း အဲလိုေျပာင္းလို႔ မရဘူးေလ။ သူက ဟိုးတစ္ခ်ိန္တုန္းက ေျပာရင္ မႏွစ္ကအထိ သူငယ္တန္းက စာေရးသင္တယ္။ ‘ဝ’ လုံး သင္တယ္။ က၊ ခ သင္တယ္။ စာေရးတတ္ေအာင္ သင္ေပးတယ္။ ဘာသာရပ္အလိုက္ အထိုက္အေလ်ာက္ ဖတ္တတ္ေအာင္ သင္ေပးတယ္။ ကေန႔ သူငယ္တန္း (KG) သင္႐ိုးကို ျပန္သြားၾကည့္လိုက္။ အဲလိုစာေရးဖို႔ မသင္ေတာ့ဘူး။ သူ႔ရဲ႕ အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ စဥ္းစားတတ္ၿပီးေတာ့ လုပ္တတ္ေအာင္သင္တဲ့ ဟာမ်ဳိးေပါ့။ စာေရးသင္တာမ်ဳိးကို အခု သူငယ္တန္း (KG) က အဓိက မထားဘူး။ မထားေတာ့ အရင္ကဟာ အဲဒီလိုထားခဲ့တဲ့ဟာ။ အဲဒီေက်ာင္းသားေတြကို ဒီ Idea ကို ၁၂ တန္းလုံး တစ္ၿပဳိင္တည္း ေျပာင္းလိုက္မယ္ဆိုရင္ မျဖစ္ေသးဘူးေလ။ 

အဲဒီေတာ့ တစ္ႏွစ္ခ်င္းပဲ ဒီအသစ္နဲ႔ တက္လာတဲ့သူမွ ဒီအေတြးအေခၚက စပါလာမွာ။ အဲဒါနဲ႔ကိုက္ေအာင္လည္း တစ္တန္းခ်င္းကို ေရးသြားမွာ။ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေရးသြားမွာေပါ့။ အခုကေတာ့ တစ္တန္းၿပီးသြားၿပီ။ ႏွစ္တန္းဆက္ေရးမယ္၊ သုံးတန္းဆက္ေရးမယ္ ဒီလိုသြားမွာေပါ့။ တစ္ႏွစ္မွာ တစ္ခု၊ တစ္ခု သြားတာက ပိုအဆင္ေျပတယ္။ တစ္ခါတည္း အဲဒီလို ဝုန္းဒိုင္းလုပ္လိုက္ရင္ ဟိုဘက္က အလြတ္က်က္စနစ္လို႔ ကေန႔ေျပာၾကရမယ့္ အေနအထားမ်ဳိးက အေတြးအေခၚစနစ္ကို သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ ခ်က္ခ်င္းသြားမယ္ဆိုရင္ Revolution ပုံစံျဖစ္ေနတယ္။ အကုန္လုံး အိုးနင္းခြက္နင္း ပုံစံေတြ ျဖစ္သြားမွာ။ 

Voice : ေလးတန္း၊ ရွစ္တန္း အရင္တုန္းကေတာ့ ကုစားစာေမးပြဲေပါ့ ခင္ဗ်ာ။ ဒီႏွစ္က်ေတာ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖည့္ဆည္းစာေမးပြဲ ဆိုၿပီး ေျပာင္းလိုက္တာက ဟုတ္လား ခင္ဗ်။ 

UATO : ေၾသာ္ အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔က တကယ္တကယ္ေတာ့ ျပန္ၾကည့္လိုက္ေလ။ စာေမးပြဲစစ္တယ္။ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ အမွတ္ေတြ စစ္တယ္။ ေအာင္၊ ႐ႈံးေတြ ရလာတယ္။ အဲဒီေတာ့က်မွ ေနာက္ ေက်ာင္းမဖြင့္ခင္အမီမွာ တရမန္းၾကမ္း သူ႔ကို သင္တယ္။ တစ္ပတ္၊ ဆယ္ရက္၊ ႏွစ္ပတ္ေပါ့။ အလြန္ဆုံး သင္ရင္ေပါ့။ ၿပီးတာနဲ႔ျပန္စစ္ ဆိုေတာ့ တကယ္တတ္တာလား။ ဒီေမးခြန္းကိုပဲျပင္ၿပီး ျပန္ေအာင္ေအာင္ ေျဖခိုင္းတာ လားဆိုတဲ့ ကိစၥက ကုစားတဲ့ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို တိမ္ေကာတဲ့ သေဘာ ျဖစ္သြားတာ။ ဒီႏွစ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကုစားရဲ႕ သေဘာသဘာဝက ကေလးေတြကို တကယ္စာတတ္ေစခ်င္တာ။ မတတ္ဘဲနဲ႔ ခုနကလို လုပ္ၿပီး ေအာင္သြားတယ္။ တစ္တန္းကေလးက ႏွစ္တန္း ေရာက္သြားတယ္။ ႏွစ္တန္းသာ ေရာက္သြားတယ္ မတတ္ေတာ့ ႏွစ္တန္းက ဆရာမ ဒုကၡေရာက္တာေပါ့။ ႏွစ္တန္းမွာလည္း အဲလိုပဲျဖစ္။ အေျခမခိုင္ရင္ သုံးတန္းကဆရာ ဒုကၡေရာက္ေပါ့။ 

ဒီလိုပဲျဖစ္တာ ဆိုေတာ့ ဒီႏွစ္ကိုေတာ့ ႏိုဝင္ဘာက စၿပီးေတာ့ First Step ေပါ့ေလ။ အၾကမ္းဖ်င္း ေအာက္တိုဘာမွာ လုပ္လိုက္တဲ့ဟာကို ၾကည့္မယ္။ အဲဒီမွာ အားနည္းေနတဲ့ ကေလးေတြ ရွိမယ္။ က်ထားတဲ့ ကေလးေတြရွိမယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ မိဘကို ကေလးေတြက ကူရတယ္။ မခ်မ္းသာဘူးေလ။ ေတာမွာေနတဲ့ ကေလးက မ်ားတယ္။ စပါးစိုက္တဲ့အခ်ိန္၊ ေတာင္ယာနဲ႔ ေက်ာင္းက ပ်က္ၾကတယ္။ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္အရလည္း ၾကည့္မယ္။ စာေမးပြဲအရလည္း ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဒီကေလးေတြကို ႏိုဝင္ဘာကေန စၿပီးေတာ့၊ ႏိုဝင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ဇန္နဝါရီမွာ ဒီကေလးေတြကို ကုစားကို အဲဒီမွာ ႀကဳိၿပီးလုပ္မယ္။ အဓိက ကေလးကို စာတတ္ေစခ်င္တာပဲ။ စာေမးပြဲအမွတ္က သုံးလက အဓိက ျဖစ္ေနတယ္။ စာေမးပြဲအမွတ္ အဓိကကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီးေတာ့ ကေလး တကယ္စာတတ္ေအာင္ဆိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္းဘက္ကို ေျပာင္းၿပီးေတာ့ ဒီႏွစ္ ကုစားမႈက တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမွာလည္း Support Learning ေပါ့ သူ႔ကို ပိုၿပီးသင္ေပးလိုက္တာေပါ့။ ဒီမွာလည္း ကုစားဆိုတာကို အလြယ္တကူ ေခၚလိုက္တာေပါ့။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ကုစားလည္း မွားလားဆိုေတာ့ မမွားပါဘူး။ အားနည္းတဲ့ ဘာသာကိုပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လုပ္ေပးမွာကို။ ဥပမာ- ျမန္မာစာရေနရင္ ျမန္မာစာ မလုပ္ေတာ့ဘူး။ အဂၤလိပ္စာ အားနည္းရင္ အဂၤလိပ္ စာလုပ္မယ္။ သခ်ၤာအားနည္းရင္ သခ်ၤာလုပ္မယ္။ အဲဒီပုံစံမ်ဳိး ႏိုဝင္ဘာက စၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႀကဳိၿပီးေတာ့ သြားေတာ့မွာ။ ပုံမွန္ကေတာ့ ေအာက္တိုဘာမွာ စာေမးပြဲ ရွိေနတာပဲေလ။ တခ်ဳိ႕ကလည္း Chapter End Test နဲ႔ ေပါင္းတာ။ လပတ္စာေမးပြဲနဲ႔ ေပါင္းတာ။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ေပါင္းတယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း သတ္သတ္လုပ္တယ္။ ဒါေတာ့ သူ႔အေနအထားနဲ႔ သူ႔ဘာသာလုပ္ပါေစ။ ကိစၥမရွိဘူး။ သို႔ေသာ္ ပထမတစ္ပိုင္းျဖစ္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အၾကမ္းဖ်င္းက ေအာက္တိုဘာတစ္ပိုင္း ထုံးစံအတိုင္းပါပဲ။ ဒီဇင္ဘာတစ္ပိုင္း၊ ေနာက္ဆုံးတစ္ပိုင္း ဆိုၿပီး သုံးပိုင္းရွိတာကိုး။ အဲဒီေတာ့ ဒီကေလးေတြကို ပထမအႀကိမ္ေလာက္ ေရွ႕သုံးလစာ သင္ေပးတဲ့ အေနအထားကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ အဲဒီမွာ သူသိပ္မလိုက္ႏိုင္ဘူး ဆိုရင္ အဲဒီမွာ အေျဖထြက္ေနၿပီ။ အဲဒီမွာ ‘ဒီ’ ထဲကို အဆင့္အရ ေရာက္ေနၿပီ။ ဘယ္ဘာသာ ေရာက္ေနတယ္။ ဒီကေလးေတြကို ႏိုဝင္ဘာက စၿပီးေတာ့ ဒါေတာ့ ဘယ္လိုသင္မလဲ ဆိုေတာ့ သူ႔အားနည္းတဲ့ ဘာသာကို သင္မယ္ေပါ့။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ သင္မလဲ ဆိုတာကေတာ့ သူ႔ေက်ာင္းခ်ိန္ကို ေစာၿပီးေတာ့ ဒီကေလးေတြအရ ေစာလုပ္တာ၊ ေနာက္က်ၿပီး လုပ္ခ်င္လုပ္ရမယ္။ စေန၊ တနဂၤေႏြ လုပ္ခ်င္လုပ္မယ္။ ကေလးရဲ႕ ေက်ာင္းပ်က္တာတို႔၊ အားနည္းတာတို႔က သူ႔ရဲ႕ မအားမႈ ကိစၥေပါ့။ သူ႔အခ်ိန္ ဘယ္လိုရႏိုင္သလဲ ဒါကို ေသခ်ာညႇိႏိႈင္းၿပီးေတာ့မွ ဒါကို တခ်ဳိ႕ကေလးက  မနက္အားမယ္။ တခ်ဳိ႕ကေလးက ညေနအားမယ္။ တခ်ဳိ႕ကေလးက တစ္ပတ္လုံး အားကိုမအားဘူး။ စေန၊ တနဂၤေႏြမွ အားမယ္။ ဒါကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ သူ႔ကို တတ္သြားေအာင္သင္ေပးဖို႔ ကိစၥ။ 

ကုစားလို႔ အလြယ္တကူ ေခၚေနၾကေပမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ တို႔လုပ္ခ်င္တာကေတာ့ ကေလးကို အမွန္တကယ္ တတ္ေျမာက္ေအာင္ ဝိုင္းကူတာ။။ သူ႔အားနည္းတဲ့ ဘာသာရပ္တိုင္း လုပ္မွာ။ အတန္းတိုင္းကို လုပ္မွာ။ ေလးတန္း၊ ရွစ္တန္းကေတာ့ စံေလးသတ္မွတ္လို႔ ရေအာင္ တစ္ေနရာက ေမးခြန္းတစ္ခုကို ထုတ္လိုက္တာပဲေလ။ ဒီမို႔ဆိုရင္ သူ႔ဟာသူ ေတာမွာ ေတာေမးခြန္းထုတ္ၿပီး ေအာင္ေနရင္လည္း မျဖစ္ေသးဘူး။ ၿမဳိ႕ကလည္း သူ႔ေမးခြန္း ထုတ္ၿပီးေအာင္ ကြာဟမႈ သိပ္ႀကီးသြားမွာစိုးလို႔ တစ္ေနရာကေန ခ်ိန္လိုက္တဲ့ သေဘာပါပဲ ေလးတန္းေရာ၊ ရွစ္တန္းေရာက။ တစ္ေနရာကေန ခ်ိန္ေပးလိုက္တာပါပဲ။ ဒီအဆင့္ (Level) ကေန ဘယ္ေလာက္ေက်ာ္တယ္။ ဒီအဆင့္ (Level) ကေန မေက်ာ္ဘူး ညီေအာင္ ညႇိေပးလိုက္တာပါပဲ။ 

Voice : ေလးတန္းနဲ႔ရွစ္တန္း ခ႐ိုင္စစ္နဲ႔တိုင္း စစ္ျဖစ္တဲ့အခါ ေနာက္ဆုံးစာေမးပြဲ က်တဲ့သူက ျပန္ေျဖခြင့္ မရွိေတာ့ဘူးလား ခင္ဗ်။ 

UATO : ဒါေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မေျပာေသးဘူး။ ဒီဟာက Result ၾကည့္ဦးမယ္။ ေအာက္တိုဘာက ေနာက္ပိုင္းကို စလုပ္ေတာ့ ဒီဇင္ဘာ က်သြားဦးမွာကိုး။ ေနာက္တစ္ခါ ဖိုင္နယ္လည္း သြားဦးမွာကိုး။ သုံးခုေပါင္းၿပီးမွ ေအာင္တာကိုး။ ဒီမွာ Result ေတြ ေကာင္းေနရင္ ဒီသုံးခုေပါင္းမွာ မေကာင္းစရာအေၾကာင္း မရွိဘူး။ ပထမအႀကိမ္မွာ Result က က်ေနတဲ့ ကေလးေတြကို လုပ္ေပးလိုက္လို႔ ဒီကေလးေတြက ဟိုေရာက္သြားလို႔ အက်က ေတာ္ေတာ္ေလးကို နည္းသြားမယ့္ အေနအထား ရွိတယ္။ အဲဒါကေတာ့ Result အေပၚမွာ ၾကည့္ၿပီးေတာ့မွပဲ ေျပာႏိုင္မယ့္ အေနအထား ရွိပါတယ္။ ႀကဳိေတာ့လုပ္မွာပါ။         

ေနဇာေက်ာ္

ABOUT AUTHOR

(ေနဇာေက်ာ္)