News

POST TYPE

POPULAR POST

စားသံုးရန္မသင့္၍ အစားအေသာက္ခုနစ္မ်ိဳး ျပန္သိမ္းရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို FDA က အေၾကာင္းၾကား
03-May-2018

ရန္ကုန္၊ ေမ ၂

ေဈးကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ စားသံုးရန္ မသင့္သည့္ အစားအေသာက္ ခုနစ္မ်ိဳးကို ျပန္လည္သိမ္းဆည္းရန္ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) မွ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း ယင္းဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ FDA မွ ေဈးကြက္အတြင္း ေရွာင္တခင္ကြင္းဆင္း၍ အစားအေသာက္နမူနာမ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့ရာ ခြင့့္ျပဳအစားအေသာက္ ထပ္ျဖည့္ပစၥည္း (Sodium Benzoate) ကို ခြင့္ျပဳအျမင့္ဆံုးပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္ေနေသာ အစားအေသာက္ ၆ မ်ိဳး၊ (အထက္ပါ အစားအေသာက္ ၁ မ်ိဳးတြင္ ခြင့္မျပဳ ဓာတုဆိုးေဆး Rodamine-B)ႏွင့္ ခြင့္မျပဳဓာတုဆိုးေဆး Orange II ပါဝင္ေသာ အစားအေသာက္ ၁ မ်ိဳးတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနမွသိရသည္။

ေဈးကြက္အတြင္းမွ သိမ္းဆည္းရန္ အေၾကာင္းၾကားထားသည့္ အမွတ္ တံဆိပ္မ်ားမွာ Net Weight မပါရွိဘဲ ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ တြင္ သက္တမ္းကုန္မည့္ ေ႐ႊပံုခ်စ္အမွတ္တံဆိပ္ အေစ့လြတ္ ဆီးရွယ္-ေျခာက္စပ္၊ Net Weight မပါရွိဘဲ ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၈ တြင္ သက္တမ္းကုန္သည့္ စံခ်ိန္မီအမွတ္တံဆိပ္ င႐ုတ္ဆီ၊ Net Weight 60g  ပါ ၂၀၁၈ ေမလ ၂၁ တြင္ သက္တမ္းကုန္မည့္ GU GU အမွတ္တံဆိပ္ ေအာင္ပန္း ဆိတ္သားေျခာက္ေၾကာ္၊ Net Weight 100g ပါ ၂၀၁၈ ဇြန္လ ၁၆ ရက္တြင္ သက္တမ္းကုန္မည့္ Wao အမွတ္တံဆိပ္ Preserved Fruit Cherry Red၊ Net Weight 150g ပါ Lot no.12၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ သက္တမ္းကုန္မည့္ ေမေမ့သမီး အမွတ္တံဆိပ္ မရမ္းေျခာက္စပ္၊ Net Weight မပါရွိဘဲ ၂၀၁၈ ဧၿပီလတြင္ သက္တမ္းကုန္သည့္ က်ား႐ုပ္ပံုႏွင့္ ေနလံုးပံုပါ အမွတ္တံဆိပ္ မက်ည္းင႐ုတ္ဆီႏွင့္ Net Weight 500g ပါ သက္တမ္းကုန္မည့္ ရက္မပါေသာ KKK အမွတ္တံဆိပ္ င႐ုတ္ဆီ စသည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း FDA ၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

အဆိုပါအစားအေသာက္မ်ားကို ေဈးကြက္အတြင္း ဆက္လက္ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ ေဈးကြက္အတြင္းမွ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္သိမ္းဆည္းရန္၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ထားမႈစာရင္း၊ ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းမႈမွတ္တမ္းမ်ားကို FDA သို႔ ခုနစ္ရက္အတြင္း တင္ျပေပးရန္ႏွင့္ ေဈးကြက္အတြင္း ထပ္မံစစ္ေဆးစဥ္ ခြင့္မျပဳ ဓာတုပစၥည္းေတြ႔ရွိပါက အမ်ိဳးသားအစားအေသာက္ ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အတူ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အစားအေသာက္ထပ္ျဖည့္ပစၥည္း သံုးစြဲမည္ဆိုပါက ခြင့္ျပဳအစားအေသာက္ထပ္ ျဖည့္ပစၥည္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳအျမင့္ဆံုး ပမာဏအတြင္းသာ သံုးစြဲရန္ ခံဝန္ကတိ ေရးထိုးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ FDA တြင္ အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္ျခင္း ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္ထားရန္ ၫႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။  • VIA