News

POST TYPE

POPULAR POST

ဆန္အဝင္နည္း၍ ဆန္ေဈးတက္
11-Mar-2018

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၀

ရန္ကုန္ဆန္ေဈးကြက္အတြင္းသို႔ နယ္ေဒသမ်ားမွ ဆန္အဝင္နည္း၍ ဆန္ေခ်ာႏွင့္ ျပည္ပပို႔ ဆန္ၾကမ္းအခ်ိဳ႕ ေဈးတက္ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ႏွင့္ ဝါးတန္း ဆန္ေဈးကြက္မ်ားအတြင္းမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းစားသံုးမႈမ်ားျပားသည့္ ေပၚဆန္းဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းကထက္ က်ပ္ ၁၀၀၀ မွ ၁၅၀၀ အထိႏွင့္ ဆန္ၾကမ္းတစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀ မွ ၂၀၀၀ အထိ ျမင့္တက္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေဈးအတက္မ်ားထားသည့္ ၾကားပ်ံကဲ့သို႔ ဆန္ေခ်ာေဈးႏႈန္းမ်ားမွာမူ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀ ခန္႔ ျပန္လည္က်ဆင္းေၾကာင္း ယင္းေဈးကြက္မ်ားအတြင္းမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္ဆန္ေဈးကြက္အတြင္းသို႔ နယ္ေဒသမ်ားမွ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ဆန္ဝင္ေရာက္မႈမွာ တစ္ရက္လွ်င္ အိတ္ေရ ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ဆန္ေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

လက္ရွိ ဆန္ေဈးကြက္အတြင္း ေပၚဆန္းရွယ္ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၃၃,၅၀၀ မွ ၃၅,၀၀၀ အထိ၊ ၾကားပ်ံရွယ္ တစ္အိတ္လွ်င္ ၃၇,၀၀၀ မွ ၄၀,၀၀၀ အထိ၊ ၿမီးဒံုး တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၆,၅၀၀ မွ ၂၇,၅၀၀ အထိႏွင့္ ရက္ ၉၀ (ရွယ္) တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၅,၅၀၀ မွ ၂၆,၀၀၀ အထိေဈးရွိေၾကာင္း ဆန္ေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။ 

S-04

  • VIA