News

POST TYPE

POPULAR POST

ေဒၚစုလက္ကို ခ်ည္တဲ့ႀကိဳး
04-Nov-2017


ဘာေတးလင့္တ္နာေရး၍ ေဇဝင္းေနာင္ ဘာသာျပန္သည္။

ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္ကို ဘဂၤါလီ လူသားခ်င္း စာနာမႈ အက်ပ္အတည္းအတြက္ အမ်ားက ျပစ္တင္ၾကေသာ္လည္း အလြဲလုပ္မႈမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရသည့္ စစ္ဘက္အေပၚ သာ၍အျပစ္တင္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။

မၾကာေသးမီက ျမန္မာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရးသည္ အမ်ားအာ႐ံုစိုက္စရာ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ဒုကၡသည္ အက်ပ္အတည္းနည္းတူ အားေကာင္းေသာ စစ္ဘက္ႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ ေ႐ြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားၾကားမွ ဆက္ဆံေရးသည္လည္း မၾကာမတင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ နည္းပါးလ်က္ရွိသည္။

အက်ပ္အတည္း ကနဦးကာလတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ႏွိမ္နင္းမႈအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုသာ ႏိုင္ငံတကာက ျပစ္တင္ခဲ့ၾကသည္။

စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က နယူးေယာက္ တိုင္းမ္သတင္းစာတြင္ (ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ) ဒါကာ အေျခစိုက္ စာေရးဆရာ ယာကြတ္ဘ္ယုဒ ေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါး၌ ေဒၚစုကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္က ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္လ္ဆု ျပန္႐ုပ္သိမ္းသင့္သည္ဟု တိုက္တြန္းခဲ့သလို “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူ၏ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား”ဟု ရည္ညႊန္းသံုးႏႈန္းခဲ့ၿပီး 

“ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုေသာ ရာထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖင့္ တိုင္းျပည္၏စစ္ဘက္ကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရာတြင္ အခန္းက႑တစ္ခုမွ ပါဝင္ေနသည္”ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ ၉  ရက္ေန႔တြင္လည္း နယူးေယာက္ တိုင္းမ္သတင္းစာ၌ အေတြ႔ႀကံဳရွိေသာ စာေရးဆရာ နီကိုလပ္စ္ ခရစၥေတာ့ဖ္ ေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးတြင္ပင္ “ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးရပါေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေက်း႐ြာမ်ား မီး႐ိႈ႕ခံရ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မုဒိမ္းက်င့္ခံရ၊ ကေလးမ်ား သတ္ျဖတ္ခံရေသာ လူမ်ိဳးသုဥ္း ရွင္းလင္းမႈႀကီးကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲလ်က္ ရွိေပသည္”ဟု ေရးသားခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ပတ္အၾကာတြင္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တိုနီယို ဂူတာရက္စ္က ဒုကၡသည္ အက်ပ္အတည္းကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ေဒၚစုတြင္ “ေနာက္ဆံုးအခြင့္အေရး”သာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့ျပန္သည္။

စင္စစ္တြင္ကား ဥပေဒအရ ေဒၚစုသည္ အျပည့္အဝ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိေနေသာ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၏ သီးသန္႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိသည့္ စစ္ဘက္အေပၚ မည္သည့္ အာဏာမွ် ရွိမေနေပ။ ယခုႏွစ္ ဩဂုတ္လမတိုင္မီကတည္းက ဘဂၤါလီမ်ားအေပၚ ဆိုး႐ြားစြာ ဆက္ဆံမႈျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ  ျပစ္တင္ေဝဖန္ေနၾကခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္မွာမူ ဧၿပီလတြင္ ဩစႀတီးယားႏွင့္ ဂ်ာမနီ၊ ဇြန္လတြင္ ႐ုရွား၊ ဇူလိုင္တြင္ အိႏၵိယ၊ ဩဂုတ္လတြင္ ဂ်ပန္သို႔ပင္ သြားေရာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ခရီးစဥ္တိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ဖ်ားမွ ကခ်င္၊ ပေလာင္ႏွင့္ ရွမ္း တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားကို အသာထားဦး၊ ဘဂၤါလီကိစၥပင္ အေရးလုပ္ အစေဖာ္ ေျပာခဲ့ၾကပံု မေပၚဘဲ  ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးကို ေကာ္ေဇာနီခင္း ႀကိဳခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး၏ သေဘာ သဘာဝမွန္ႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အမွန္တကယ္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာအေပၚ ျပင္ပကမၻာသည္ အႀကီးအက်ယ္ နားလည္မႈ လြဲမွားေနသည္ဟု ေဝဖန္သူတို႔က ေထာက္ျပၾကသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရတက္လာခ်ိန္တြင္ အခ်ိဳ႕က လစ္ဘရယ္ပိုျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေခတ္သစ္ အစပ်ိဳးၿပီဟု အခ်ိဳ႕က ထင္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။

တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းပင္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံရသူမ်ား ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာမႈ၊ မႀကံဳစဖူး မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးလာမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား စုဖြဲ႔ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ရွိလာမႈတို႔ေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ျပည္ပေရးရာ ေဆာင္႐ြက္မႈ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံ ေရာဘတ္ကူးပါကပင္ “ျမန္မာျပည္၏ ဘာလင္တံတိုင္း ၿပိဳက်သည့္ အခိုက္အတန္႔”ဟု တင္စားခဲ့ဖူးသည္။

ယခင္စစ္အစိုးရတြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သူ တစ္ဦးပင္ျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ကို ျမန္မာျပည္၏ မီေခးလ္ေဂါဘာေခ်ာ့ဗ္ဟု တင္စားခဲ့ၾကၿပီး သူ၏ “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ား” ႏွင့္ စစ္အစိုးရေဟာင္းမွ “သေဘာထား တင္းမာသူမ်ား”အၾကား အာဏာအားၿပိဳင္မႈပင္ရွိသည္ဟု အခ်ိဳ႕က ယူဆခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တကယ္တမ္း ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္မွာ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီသို႔ အႀကီးအက်ယ္ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ စစ္ဘက္က လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာန အားလံုး အပါအဝင္ အာဏာ၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္း အားလံုးကို ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ေ႐ြးေကာက္ခံအစိုးရမွာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊  စိုက္ပ်ိဳးေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒအတိုင္း အတာတစ္ခုထိသာ တာဝန္ရွိသည့္ မ်ိဳးစပ္ႏိုင္ငံေရး စနစ္သစ္တစ္ခု ေပၚထြက္လာျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ 

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား မက်င္းပမီ စစ္ဘက္ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ အေျခခံ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ မသမာေသာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ တစ္ခုျဖင့္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ အေျခခံဥပေဒ၏ ပထမအခန္း၌ “ျပည္ေထာင္စု၏ အေျခခံမူမ်ား”အနက္မွ တစ္ခ်က္ (ပုဒ္မခြဲ စ) တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရး” အစဥ္တစိုက္ ဦးတည္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အေျခခံဥပေဒတြင္ တပ္မေတာ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ေဒသအာဏာပိုင္ (ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္း အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမ်ားကို ဆိုလိုသည္) ႏွင့္ နယ္စပ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ကိစၥအားလံုး အပါအဝင္ အာဏာ၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္း အားလံုးကို စစ္ဘက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း စစ္ဘက္အတြက္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အစုအဖြဲ႔ ေပးထားၿပီး အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္လိုလွ်င္ အမတ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က သေဘာတူရန္ လိုသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ (သို႔ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္ သေဘာမတူဘဲ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ)

စစ္ဘက္သည္ အစိုးရ၏ အာဏာအရွိဆံုး ဝန္ႀကီးဌာန သံုးခုျဖစ္ေသာ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။  ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန (ေထြအုပ္) သည္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္မွ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အထိ ေဒသအစိုးရ အားလံုးအတြက္ တာဝန္ယူ အမႈထမ္းလ်က္ရွိသည္။

၅၄ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုး စစ္ဘက္မဟုတ္သည့္ အစိုးရျဖစ္ေသာ ေဒၚစု၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႀကီးအက်ယ္ အႏိုင္ရၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ အာဏာ ရလာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း စစ္ဘက္သည္ အဓိက အက်ဆံုးေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားကို ကြပ္ကဲေနဆဲျဖစ္ၿပီး NLD ဝန္ႀကီးမ်ားမွာ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား၏ အမည္ခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထက္ အနည္းငယ္သာ ပိုသည့္ အဆင့္အတန္းမ်ိဳးတြင္ရွိေနကာ ေအာက္ေျခ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၲရားတြင္လည္း ယခင္ အာဏာရွင္ အစိုးရလက္ထက္က တာဝန္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ စစ္ဘက္က ခန္႔အပ္ခဲ့သည့္ အရာရွိမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနရာ အရပ္ဘက္ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုပင္ တကယ္တမ္း မဆိုစေလာက္ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈသာ ရွိသည့္ အဓိပၸာယ္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယင္းအခ်က္မ်ားသည္ ဘဂၤါလီ အက်ပ္အတည္းကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ေဒၚစု၏ လက္တို႔ကို လံုးဝ တုပ္ေႏွာင္ထားသလို ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုလိုရာေတာ့ မေရာက္ေပ။ ေဝဖန္သူတို႔ကမူ သူ႔အေနႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္ကာ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေ႐ြးေကာက္ခံထားရေသာ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းျဖင့္ စစ္ဘက္ကို စိန္ေခၚရန္မလိုဘဲ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ခံုေပၚမွာ အရပ္သား အစိုးရ၏ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိေသာေနရာကို ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္သည္ဟု သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ 

ရခိုင္အမ်ိဳးသားေရး အေျခခံဝါဒီ အမ်ားအျပား ပါဝင္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ (အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္) အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို သူ ဘဝင္က်ခ်င္မွ က်ႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုတြင္ အရပ္သားတို႔၏ အခန္းက႑ရွိေၾကာင္း ျပသသင့္သည္ဟု သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ (မူရင္း ေဆာင္းပါးရွင္၏ ေဆာင္းပါးမွာ Asia Times ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ပဋိပကၡ အလြန္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မသြားေရာက္ရေသးေပ။ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္မွ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္)

ေဒသေဆး႐ံုမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေဒသတြင္းရွိ ဘာသာေရး အသိုက္အဝန္း အားလံုး၊ မြတ္ဆလင္မ်ား သာမက ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဟိႏၵဴ အသိုက္အဝန္းမွ အၾကမ္းဖက္မႈဒဏ္ ခံစားရသူမ်ားကို သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုႏိုင္ေပသည္။ ပို၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္သံမွ အပတ္စဥ္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အျခားလူမႈကိစၥမ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆိုတင္ျပႏိုင္သည္ဟု သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္း သူ၏ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံမွာ ေထာက္ခံသူ အမ်ားအျပား အတြက္ပင္ သို႔ေလာ သို႔ေလာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ သူသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အထီးက်န္ေနထိုင္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က သူ႔ကို မဲေပးခဲ့ၾကေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမွ ေဝးကြာေနသလို ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ဘဂၤါလီကိစၥတြင္ စစ္ဘက္ကို လက္လႊဲေပးသည့္ သူ႔မူဝါဒေၾကာင့္ သူ၏ ႏိုင္ငံတကာမွ ဂုဏ္သတင္းမွာလည္း ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား ထိခိုက္ခဲ့ရသည္။

သူႏွင့္ သူ႔႐ံုးဝက္ဘ္ဆိုက္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ အေကာင့္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ေၾကညာခ်က္ အမ်ားစုမွာ သူ ကိုယ္တိုင္ပင္ ေရးသားျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ သူ႔႐ံုး၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးႏွင့္ ႐ံုးအဖြဲ႔က ေရးသားျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးေဇာ္ေဌးသည္ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ကလည္း အလားတူ တာဝန္ယူခဲ့သည့္ စစ္ဘက္အရာရွိေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ေဒၚစုအႏိုင္ရၿပီး အမတ္ျဖစ္လာခဲ့သလို ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း သူ႔ပါတီသည္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္က သူကိုယ္တိုင္ ကမၻာ့အဆိုးဆံုး အေျခခံဥပေဒမ်ားအနက္မွ တစ္ခုဟု သံုးသပ္ခဲ့သည့္ ၂၀ဝ၈ အေျခခံဥပေဒ မူေဘာင္အတြင္း သူကိုယ္တိုင္ ဓားစာခံျဖစ္လာၿပီဟုပင္ သံုးသပ္ရမလိုျဖစ္ေနသည္။

ေဒၚစုသည္ ဇြန္လတြင္ အသက္ ၇၂ ႏွစ္ျပည့္ၿပီ ျဖစ္ရာ ေျပာရလွ်င္ သူ႔အတြက္ အခ်ိန္သိပ္မက်န္ေတာ့ဟုပင္ ဆိုႏိုင္သည္။

ေဒၚစုမရွိေတာ့လွ်င္ NLD သည္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ၂၀၁၅ ႏွင့္ အလားတူ အႀကီးအက်ယ္ လူထုေထာက္ခံမႈမ်ိဳး ရႏိုင္ေျခ နည္းပါးသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုင္ငံေရးမွ အနားယူလွ်င္ လက္လႊဲယူမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ NLD မ်ားကို ေဒၚစုကေရာ သူ႔ပါတီ၏ လူႀကီးပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားကပါ ေကာင္းစြာ ပ်ိဳးေထာင္ထားႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။

သို႔ျဖစ္ရာ ေဒၚစုသည္ သူ႔ပါတီအတြင္း အာဏာ ေလဟာနယ္တစ္ခု ခ်န္ထားရဖြယ္ရွိၿပီး ယင္းကို စစ္ဘက္ႏွင့္ ၎၏ ႏိုင္ငံေရး ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အင္အားစုမ်ားက အလြယ္တကူ အျမတ္ ထုတ္သြားႏိုင္သည္။

ေရရွည္တြင္ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိလာႏိုင္ေသာ၊ ဒီမိုကေရစီ အမွန္တကယ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ အစျဖစ္လာႏိုင္ေသာ အစိုးရႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ဘဝအတြင္း အရပ္သားအစိုးရ၏ အခန္းက႑ က်ယ္ျပန္႔ေစေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဒၚစုအေနႏွင့္ ယခုအခ်ိန္အထိ စတင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။  

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ “ဘာလင္တံတိုင္းၿပိဳသည့္ အခိုက္အတန္႔” ဆိုသည္မ်ိဳးလည္း မျမင္ႏိုင္ေသးရာ ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာေစရန္ မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္ထက္ပိုၿပီး အခ်ိန္ယူရႏိုင္သလို ပိုမို ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ ေျခလွမ္းမ်ားလည္း လိုအပ္လ်က္ရွိေပသည္။

ေဇဝင္းေနာင္
Ref: Asia Times, The Ties that Bind

  • VIA