News

POST TYPE

POPULAR POST

အရည္မရ၊ အဖတ္မရ ျမန္မာ့အက်င့္စ႐ိုက္တစ္ခု (Daily, Vol-5/No-132)
12-Sep-2017 tagged as ျမန္မာ

ျမန္မာတို႔၏ ဓေလ့အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိရာတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ စ႐ိုက္လကၡဏာ တစ္ရပ္သဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ တၿမံဳ႕ၿမံဳ႕ဝါးကာ တဗ်စ္ဗ်စ္ အဆက္မျပတ္ ေထြးၾကရသည့္ အလုပ္တစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံတကာမွ မိတ္ေဆြ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာျပည္ရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး၊ ၿမိဳ႕ငယ္ အသီးသီးကို လွပသန္႔ရွင္းေအာင္ ဖန္တီးရာတြင္လည္းေကာင္း ႀကီးမားသည့္ အဟန္႔အတားသဖြယ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ယင္းမွာ ကြမ္းယာစားသည့္ အက်င့္ပင္ျဖစ္သည္။ ယခုဆိုလွ်င္ အရည္မရ၊ အဖတ္မရ ေထြးထုတ္ရသည့္ အက်င့္စ႐ိုက္က ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေျခာက္ေသာင္းေလာက္၏ အသက္ ဇိဝိန္ကို ေျခြခ်လ်က္ရွိသည္ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္ရာ ျမန္မာ့အက်င့္စ႐ိုက္တစ္ခုက ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို ဆိုးဆိုးရြားရြား ဒုကၡေပးေနသည္မွာ ရွင္းသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။ 

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ “တံတားဦးက ကြမ္းႏုဝါ၊ ငန္းျမာကေဆး၊ ကြမ္းသီး ေတာင္ငူႏွင့္ ကိုင္းထံုးျဖဴ၊ ျပည္ရွား၊ သာဝါးလို႔ေထြး”စသည္ျဖင့္ ေရွးရာဇဝင္ႏွင့္အတူ ေရာေထြး ေပၚေပါက္လာေသာ ကြမ္းစားသည့္ဓေလ့ကို ေဖာ္က်ဴးသည့္ ကဗ်ာသည္ပင္ ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေျခာက္ေသာင္းခန္႔ ေသဆံုးေအာင္ တြန္းအားေပးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနသေလာဟု စဥ္းစားရမလို ျဖစ္လာပါသည္။ ေရွးယခင္က မိ႐ိုးဖလာ နည္းလမ္းအတိုင္း ယြန္းကြမ္းအစ္အတြင္းမွ ကြမ္းရြက္ႏွင့္ ကြမ္းသီးေလာက္ကိုသာ အဓိက ဝါးခဲ့ၾကစဥ္က က်န္းမာေရးကို ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိခိုက္မႈ မရွိႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ အလြယ္တကူ တင္သြင္းေနသည့္ ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ တြဲဖက္ကာ ဝါးမိၾကခ်ိန္၌ ေနာက္ဆက္တြဲ ေရာဂါဆိုးႀကီးမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ဟန္ရွိပါသည္။ စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အထက္ အရြယ္ေရာက္သူ စုစုေပါင္း ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ကင္ဆာအစရွိသည့္ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ေသာ ေဆးရြက္ႀကီးငံုကာ ကြမ္းဝါးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္ဟု သိရျပန္ရာ မိမိ၏ မိသားစု၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ အလုပ္ေကာင္းစြာ အာ႐ံုစိုက္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္အရြယ္တြင္ ေရာဂါဆိုးႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚခံစားရမည့္အေရးအတြက္ ရတက္မေအး ျဖစ္မိပါသည္။ 

တစ္ဖက္တြင္ ျမန္မာရွိလွ်င္ ကြမ္းတံေတြး ရွိရမည္ဟူေသာ သေဘာမ်ိဳးကို ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားစု သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကေသာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားက အာဏာပိုင္မ်ားက ပ်က္ရယ္ျပဳသလို၊ ႏွိမ္ခ်သလို ေျပာေလ့ရွိသည္ကို မၾကာခဏ ၾကားသိေနရသည္မွာ ကြမ္းဝါးသည့္ အက်င့္စ႐ိုက္သည္ တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ ဂုဏ္သိကၡာ လြန္စြာ ညႇိဳးႏြမ္းေစသည္ ဟူေသာအခ်က္ကို ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္သင့္ေပသည္။ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး၏ အေရးေပၚဌာနကဲ့သို႔လိုေနရာမ်ိဳးတြင္ပင္ ကြမ္းမစားရဟု ေရးထားသည့္ သတိေပး ဆိုင္းဘုတ္ေရွ႕က အမိႈက္ပံုးထဲသို႔ ကြမ္းတဗ်စ္ဗ်စ္ေထြးထည့္ေနသူ ေျမာက္ျမားစြာ ရွိေနသည့္ကိစၥကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ တစ္တိုင္းျပည္လံုးကို ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္ေအာင္ ကြမ္းတံေတြးေထြးသူ မည္မွ်အထိရွိမည္ကို ဆဝါးၾကည့္ႏိုင္ေပသည္။ ႐ိုးရာအစဥ္အလာျဖစ္ေစ၊ ဓေလ့စ႐ိုက္ျဖစ္ေစ မိမိႏွင့္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ အျပဳအမူ သို႔မဟုတ္ အေလ့အထ ျဖစ္ပါက မည္သို႔မွ် လက္သင့္မခံေတာ့ဘဲ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ျခင္းသည္ အသိဉာဏ္ရွိသူတို႔၏ လမ္းစဥ္ျဖစ္ေပရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနႏွင့္ အရည္မရ၊ အဖတ္မရသည့္ ကြမ္းဝါးေသာအက်င့္ကို ျမန္မာ့စ႐ိုက္လကၡဏာအျဖစ္ ဆက္လက္ သတ္မွတ္ သင့္၊ မသင့္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ၾကရမည့္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၁၂-၉-၂၀၁၇)

  • VIA