POST SECTION

POLITICAL

အဆင့္ျမင့္ ရာထူးရာခံရွိသူမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ေၾကညာရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံ႔ဝန္ထမ္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္းကုိ ယေန႔(ဇူလုိင္လ ၁၀ရက္)မွ ၁၂ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိရာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္႔ မိန္႔ခြန္းအျပည္႔အစုံကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ား၏ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၁၄) ပါတီ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ေရခြန္ေႂကြးက်န္ ရရွိရန္ က်ပ္ရွစ္ဘီလီယံ (က်ပ္သိန္းေပါင္းရွစ္ေသာင္း) ရွိေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္းက ေျပာၾကားသည္။
ျပည္သူမ်ားအၾကား နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေနသည့္ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) အပါအဝင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ လႊင့္တင္ထုတ္ျပန္ထားသည္။
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အသံုးစရိတ္ က်ပ္သန္း ၅၄၀ဝ ေက်ာ္ ပိုေတာင္းခံခဲ့သည္ဟု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာအရ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
07-Jul-2017 tagged as NLD ဦးဝင္းထိန္
အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပါတီ စသည့္ အဖြဲ႔အစည္းသံုးခု၏ ႀတိဂံဆက္ဆံေရး ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီမွ အစိုးရ ေအာင္ျမင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းထိန္က ေျပာၾကားသည္။
07-Jul-2017 tagged as တရားဥပေဒ
တရားစီရင္ေရးက႑ အလုပ္ေကာင္းေကာင္းမလုပ္ပါက လိုအပ္သည့္ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (အစိုးရ) အေနႏွင့္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားလိုက္သည္။
06-Jul-2017 tagged as ႏိုင္ငံေရး
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိက်င့္သုံးေနေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေပးေရးအတြက္ အစိုးရ ယႏၲရားကို စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ (NLD) အစိုးရအေပၚ တရားစြဲဆိုရန္ စီစဥ္ေနမႈမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အလြန္နည္းပါးေၾကာင္း ဥပေဒပညာရွင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕က ေဝဖန္လိုက္သည္။
04-Jul-2017 tagged as NLD ဦးဝင္းထိန္
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က တင္ေျမႇာက္လိုက္၍ ရာထူးေနရာ ရရွိသြားသူမ်ား အေနႏွင့္ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈမ်ား ေတြ႔ေနရေၾကာင္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းထိန္က ေျပာၾကားသည္။
တမူးၿမဳိ႕နယ္အတြင္း ခိုလႈံလႈပ္ရွားေနသည့္ ကသည္းသူပုန္မ်ား ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေပးရန္ ကိစၥကို ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္၏ ေျဖၾကားခ်က္သည္ ျပည့္စုံမ မရွိေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၉) မွ ဦးေမာင္ေမာင္လတ္က ေဝဖန္လိုက္သည္။
03-Jul-2017 tagged as NLD ဦးဝင္းထိန္
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းအဆင့္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရးရာေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္တာဝန္ေပးအပ္ရာ၌ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း မွန္ကန္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းထိန္က ေျပာၾကားသည္။
01-Jul-2017 tagged as NLD
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရ၏ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားကို ေဝဖန္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ကို NLD ပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔က ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔၌ ထုေခ်လႊာတင္ရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း NLD ပါတီထံမွ သိရသည္။
30-Jun-2017 tagged as ဦးဝင္းထိန္
သတင္းမီဒီယာမ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူအမ်ားအျပား၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေဝဖန္ေရးသားမႈကို အႀကီးအက်ယ္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုခံရလွ်င္ အာမခံရသင့္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဝင္းထိန္က ေျပာၾကားသည္။
27-Jun-2017 tagged as
ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ညီလာခံတြင္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေနရာမ်ားကို အသစ္ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါညီလာခံမွ သိရသည္။