News

POST SECTION

POLITICAL

28-Feb-2017 tagged as NCA ဦးဝင္းထိန္
တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ က်န္ရွိသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ရွစ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္ကို သတၱိရွိရွိ ေရးထုိးၾကရန္ ဦးဝင္းထိန္က တုိက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း သူရဦးေရႊမန္း ဥကၠ႒ တာဝန္ယူထားေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္သည္ သက္တမ္း ထပ္တိုးရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခ်က္ကို တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း ေထာက္ခံမဲ မ်ား၍ သက္တမ္း ထပ္တိုးလိုက္သည္။
26-Feb-2017 tagged as NCA
KIA ႏွင့္ “ဝ” အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၇ ခုက အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတူညီမႈမ်ားကိုသာ ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) မွ အလုပ္ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ေစာတာဒိုမူးက ေျပာၾကားသည္။
26-Feb-2017 tagged as
NLD ပါတီ ဥပေဒအႀကံေပး ဦးကိုနီကို မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ အစြန္းေရာက္သူ ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္း လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ရန္ ေစခိုင္းခဲ့သည္ဟု ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ရဲခ်ဳပ္တို႔၏ ေျပာၾကားမႈမွာ မီးေလာင္ရာ ေလပင့္ ယပ္ခတ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းထိန္က ေျပာၾကားသည္။
ဧၿပီလ ၁ ရက္က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ဆႏၵမဲေပးရာ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၁၇၇ ဦးအနက္ ၁၃၅ ဦး မဲေပးၿပီး ၄၂ ဦး ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ေဒၚေမေက်ာ္စုိးညြန္႔က The Voice သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္သူမ်ားကို ဖိအားေပး မဲထည့္ခိုင္းျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ (SNLD) အေနႏွင့္ ညႊန္ၾကားေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ယင္းပါတီထံမွ သိရသည္။
25-Feb-2017 tagged as
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်င္းပခြင့္ မရသည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ အႀကိဳ လူထုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး က်င္းပခြင့္မရပါက ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုရယူၿပီး ေရွ႕ဆက္သြားရန္သာရွိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။
23-Feb-2017 tagged as
“ဝ”ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပါတီ (UWSA) က အတင္းအဓမၼ လူသစ္ စုေဆာင္းမႈေၾကာင့္ ေဒသခံ ျပည္သူအခ်ိဳ႕ ေနရပ္စြန္႔ခြာလ်က္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးက သတင္း ထပ္မံ၍ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
21-Feb-2017 tagged as
အစိုးရသစ္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူမ်ားထံ မတ္လ ၁ ရက္မွစတင္၍ ခ်ျပအသိေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္က်င္းပမည့္ ၾကား ျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အထူး ျပဳလုပ္ထားေသာ မဲ႐ံုမ်ား၊ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားသည့္ မဲ႐ံုမ်ားစသည့္ ထူးျခားေနရာ ရွစ္ခုတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းသံုးဖြဲ႔ စုေပါင္း၍ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႔မ်ားထံမွ သိရသည္။
21-Feb-2017 tagged as NCA
တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္း မရွိေသးသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ညီလာခံကို “ဝ”ေဒသ ပန္ဆန္း၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္ (ယေန႔) တြင္ စတင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႔မ်ားထံမွ သိရသည္။
21-Feb-2017 tagged as ကခ်င္
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူဟု သတ္မွတ္ျခင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အပါအဝင္ အခ်က္ ၇ ခ်က္ကို ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ သုံးရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့သည့္ ကခ်င္အမ်ဳိးသား ေတြ႔ဆုံပြဲအၿပီးတြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းမွ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လတ္တေလာ မရွိေသးေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။
20-Feb-2017 tagged as
ႏုတ္ထြက္လိုက္ၿပီဟု ေၾကညာထားေသာ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမင္းမင္းဦးေနရာတြင္ ေဒါက္တာေအးဇံကို ခန္႔အပ္မည္ဟု အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟို အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းထိန္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။
အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေလ့လာစိစစ္ႏိုင္ရန္ စံျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ား ေရးဆြဲေနေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ေလ့လာစိစစ္ေရးအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။