News

POST TYPE

POLITICAL

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္မသင့္ကို သံုုးသပ္မည့္ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္း
12-Aug-2016

ဧရာဝတီ-ျမစ္ဆုံ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္မသင့္ကို အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကို အေျခခံ၍ ေလ့လာသံုုးသပ္မည့္ ဧရာဝတီ-ျမစ္ဆံု ျမစ္ညာ ျမစ္ဝွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား ေလ့လာစိစစ္ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးက ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေကာ္မရွင္သည္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သင့္မသင့္ကို ေလ့လာရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အသက္ေသြးေၾကာတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ဧရာဝတီျမစ္ ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္မႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္မႈ အေျခအေန၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္မႈ အေျခအေန စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္၊ ေဂဟစနစ္ အပါအဝင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ေကာင္းက်ိဳးနွင့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား စသည့္ အခ်က္ (၇) ခ်က္ကို ေလ႔လာသံုးသပ္ရမည္ ျဖစ္္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ထိုသို႔ တင္ျပရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဧရာဝတီျမစ္အေပၚ ရင္မွာခံစား အေလးထားသည့္ ခံစားခ်က္မ်ား အပါအဝင္ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ သမၼတက ညႊန္ၾကားထားၿပီး ေကာ္မရွင္၏ ေလ့လာသံုးသပ္မႈ ပထမ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔အေရာက္ အစီရင္ခံ တင္ျပရမည္ဟု ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ ဦးေဆာင္ေသာ ဧရာဝတီ-ျမစ္ဆံု ျမစ္ညာ ျမစ္ဝွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ကို ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ၆ ဦး ႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အပါအဝင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၂၀ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။