News

POST TYPE

POLITICAL

ဖမ္းဆီးထားသည့္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ကို လႊတ္ေပးရန္ ABSDF ေတာင္းဆို
ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၈

ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) အဖြဲ႔သည္ NCA စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ရဲေဘာ္မင္းေဌးကို အျမန္ဆုံး ျပန္လည္လႊတ္ေပးရန္ ABSDF က သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ယင္းသို႔ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ အစိုးရၾကားထဲမွာ NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးထားတယ္။ အကယ္၍ တစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ခဲ့ရင္ အေရးယူဖို႔ဆိုရင္ JMC-U ဆိုတာ ရွိတယ္။ ေကာ္မတီက ကြၽန္ေတာ္တို႔က NCA ကို တစ္စုံတစ္ရာ ခ်ဳိးေဖာက္တာေတြရွိမယ္ ဆိုရင္ အေရးယူတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ သေဘာတူပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း မရွိတဲ့အတြက္ ျပန္လည္လႊတ္ေပးဖို႔ ေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ABSDF ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဆလိုင္းေယာေအာင္က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ လက္ရွိကာလတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အတူယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ကာလ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုကိစၥသည္ ABSDF အေပၚ တစ္စုံတစ္ရာ ထိခိုက္ႏိုင္သည့္အတြက္ ၎တို႔၏ အခက္အခဲမ်ားကို ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း အေျဖရွာသည့္ အေနျဖင့္ ရဲေဘာ္မင္းေဌးကို လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ABSDF ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ရဲေဘာ္မင္းေဌးသည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္က လိုင္ဇာသို႔အျပန္ စိန္လုံ ပူးေပါင္းစစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ စစ္ေဆးေမးျမန္းခံရၿပီး ယေန႔ထိတိုင္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC-U) က ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ABSDF သို႔ ေပးပို႔သည့္ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ABSDF (ေျမာက္ပိုင္း) သည္ ေကအိုင္အို ေဆာင္႐ြက္လိုသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္အျပင္ ခရီးသြားလာရာ၌ သက္ဆိုင္ရာသို႔ အေၾကာင္းၾကားၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ မသြားလာျခင္း၊ မတရားအသင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေကအိုင္အိုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

အဆိုပါ အေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ABSDF က ၎တို႔သည္ စတင္ထူေထာင္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုသည္။

အလားတူပင္ ၎တို႔သည္ NCA တြင္ လက္မွတ္ထိုးၿပီးခ်ိန္မွ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ၿပီး အထင္အျမင္ လြဲမွားေစႏိုင္ေသာ မည္သည့္လုပ္ရပ္ကိုမဆို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ယခုကဲ့သို႔ ရဲေဘာ္မင္းေဌး ထိန္းသိမ္းခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိုးရိမ္ပူပန္ရသည့္အျပင္ ရဲေဘာ္မ်ား၏ လုံၿခံဳေရးကို စိုးရိမ္ရေၾကာင္း သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) သည္ ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္ႏွင့္ ၈ ရက္တို႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ အင္းလ်ားလိတ္ ဟိုတယ္၌ ၂၁ ရာစုပင္လုံအႀကဳိ လူထုႏိုင္ငံေရး ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး အေျခခံမူ ၁၈ ခ်က္ကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးႏွင့္ သေဘာထား အျမင္မ်ားကို ဖလွယ္ကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဆလိုင္းေယာေအာင္က ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)) ႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔တြင္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၆၉ ႏွစ္ၾကာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီး တိုင္းျပည္၏ ဆင္းရဲတြင္းက်ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အေျဖရွာႏိုင္မည့္ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၎၏ အျမင္ကို ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

J-09