News

POST TYPE

POLITICAL

၂၀၁၆ နိဂံုး ၂၀၁၇ နိဒါန္း (၁)
05-Jan-2017

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမွ အရပ္သားအစိုးရသစ္သို႔

အားလံုးသိၾကသည့္အတိုင္း ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ‘အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္’ (NLD) ပါတီ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရလိုက္သည္။ ဤတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ‘ေအးေအးေညာင္းေညာင္း အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈ ျဖစ္မွျဖစ္ပါ႔မလား’ ဆိုေသာ စိုးရိမ္ေသာကျဖင့္ ရင္တမမ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကရသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ သူတို႔စိုးရိမ္သလို မျဖစ္ခဲ့ပါ။ ႏွစ္ဖက္အေျမာ္အျမင္္ႀကီးမႈ (အထူးသျဖင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ ယခင္အစိုးရ၏ အေျမာ္အျမင္) ေၾကာင့္ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္မွာ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ခဲ့ပါသည္။ 

(က) အေရးႀကီးသည့္ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ား

အမွန္စင္စစ္ ဦးသိန္းစိန္ေရာ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကပါ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ကပင္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔စြာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ရန္ ကူးေျပာင္းေရးအဖဲြ႔ အသီးသီး ဖဲြ႔စည္းေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္က အစိုးရ ဖဲြ႔စည္းေပးေသာအဖဲြ႔ကို သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီး ဦးလွထြန္းက ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး NLD အဖဲြ႔ကိုမူ ဝါရင့္ပါတီဝင္ ဦးဝင္းထိန္က ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ 

ဤကာလအတြင္းမွာပင္ အႏိုင္ရပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တို႔ သံုးႀကိမ္မွ် ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကၿပီး အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ အၿပံဳးကိုယ္စီျဖင့္ ဓာတ္ပံု အ႐ိုက္ခံခဲ့ၾကသည္။ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္ ဆိုသည္ကိုမူ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေနာက္ဆက္တဲြ အစည္းအေဝးမ်ားကိုမူ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ တို႔တြင္ ဆက္လက္က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ဤကာလအတြင္း အံ့ၾသဖြယ္ရာ အေကာင္းဆံုး ေတြ႔ဆံုမႈမွာကား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔က ေဆြးေႏြးပဲြပင္ ျဖစ္သည္။ ယခင္တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲေဟာင္း ဦးသန္းေရႊႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ေတြ႔ဆံုမႈပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေတြ႔ဆံုႏိုင္ရန္ ဦးသန္းေရႊ၏ ေျမးျဖစ္သူက စီစဥ္ေပးသည္ဟုလည္း သိရသည္။ သူတို႔ ဘာေတြေဆြးေႏြးၾကသည္ ဆိုသည္ကိုမူ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေျမးျဖစ္သူကမူ ယခုလို သတင္းေပးသည္။ ‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္’ ဟု ဦးသန္းေရႊက အတည္ျပဳေပးသည္ဟု ဆိုပါသည္။ လက္ရွိတပ္မေတာ္အေပၚ ယခုထက္တိုင္ ၾသဇာႀကီးဆဲ ျဖစ္သည့္ ယခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊကိုယ္တိုင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈကို အတည္ျပဳ ေထာက္ခံေပးလိုက္သည့္ သေဘာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

(ခ) အစိုးရသစ္ ဖဲြ႔စည္းျခင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ အခမ္းအနားျဖင့္ အစိုးရသစ္ အာဏာရလာခဲ့ပါသည္။ (ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံရေသာ ဥပေဒျပဳ အမတ္မ်ားမွာမူ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔ကပင္ အမတ္ေနရာမ်ားကို ရယူခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္) မတ္လ ၁၀ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ သမၼတသစ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါသည္။ NLD အမတ္အမ်ားစုက ဦးထင္ေက်ာ္ကို သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ တပ္မေတာ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖဲြ႔မွ ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဦးျမင့္ေဆြမွာ ဒုတိယသမၼတ (၁) ျဖစ္လာသည္။ NLD ပါတီဝင္ ဥပေဒျပဳအမတ္ ဟင္နရီဗန္ထီးယူမွာ ဒုတိယသမၼတ (၂) ျဖစ္လာသည္။ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ လူသိနည္းသူ ျဖစ္သည့္တိုင္ NLD အသိုင္းအဝိုင္းတြင္မူ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလးစားခံရသူ ျဖစ္သည္။ ဟင္နရီဗန္ထီးယူမွာကား လူမ်ဳိးစု ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အဆက္အစပ္ ရွိလွသူ မဟုတ္ပါေခ်။ ယခင္ ရန္ကုန္တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လုပ္ခဲ့ဖူးေသာ ဦးျမင့္ေဆြကိုလည္း သေဘာထား တင္းမာသူဟု ယူဆၾကသူေတြ ရွိသေလာက္ ရွိသည္။ 

မတ္လ ၁၇ ရက္တြင္ အေရြးခ်ယ္ခံ သမၼတ (ဦးထင္ေက်ာ္) က ဝန္ႀကီးဌာန ၂၁ ခုကို အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့သည္။ မတ္လ ၂၂ ရက္တြင္ အဆိုျပဳဝန္ႀကီး ၁၈ ဦး၏ အမည္ကို ဆက္လက္တင္သြင္းခဲ့သည္။ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က ဝန္ႀကီးဌာန ၃၆ ခု ရွိခဲ့ရာမွ ယခု ၂၂ ခုသို႔ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ‘တိုင္းရင္းသားေရး ဝန္ႀကီးဌာန’ ႏွင့္ ‘ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာန’ တို႔ကိုမူ ထပ္မံဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ က်ပ္သိန္းေထာင္ခ်ီ သက္သာသြားသည္ ဆိုေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ ရွိေနေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကိုပါ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရာ ေရာက္သြားသည္။ မူလကတည္းက အင္စတီက်ဴးရွင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ နိမ့္ပါးေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ထိုးႏွက္ခ်က္ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ေတာ့ ဒုတိယဝန္ႀကီးအခ်ဳိ႕ ျပန္ခန္႔သည္ကို ေတြ႔ရသည္။) ဝန္ႀကီးအဖဲြ႔ စာရင္းကိုမူ အဆင့္ျမင့္ NLD အဖဲြ႔ဝင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ တကၡႏိုခရက္မ်ားျဖင့္ စုေပါင္းဖဲြ႔စည္းထားသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔တေစ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီအေပၚ သစၥာခံမႈကိုသာ အထူးျပဳ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ သေဘာ ျဖစ္သည္ဟု ‘အိုင္စီဂ်ီ’ (International Crisis Group) အဖဲြ႔ႀကီးက ေထာက္ျပသည္။ 
ထို႔ေနာက္ သမၼတကပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခု၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို ဆက္လက္ခန္႔ထားသည္။ အဆိုပါ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အမ်ားစုမွာမူ NLD ပါတီ နိမ့္ပါးစဥ္က ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္က်ခံခဲ့ရသူေတြမ်ားရာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လိုက္လွ်င္ ပို၍ေက်နပ္အားရစရာ ေကာင္းသည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးၾကသူမ်ား ရွိသည္။ (အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအဝိုင္းမွ ဤအတိုင္း မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္) NLD ပါတီကိုယ္တိုင္ အတိုက္အခံဘဝက အႀကီးအက်ယ္ ေဝဖန္ခဲ့ေသာ အျခားဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုမ်ားကလည္း ဘဝင္မက်ခဲ့ၾကေသာ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၁ ကို အသံုးျပဳၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုလံုး၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို NLD ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္သာ ခန္႔ထားခဲ့ရာ NLD ႏွင့္ လူမ်ဳိးစု ပါတီမ်ားၾကား သေဘာကဲြလဲြစရာ ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ‘ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ’ (ANP) ႏွင့္ ‘ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္’ (SNLD) တို႔ျဖစ္သည္။ ANP ေရာ SNLD ကပါ အစိုးရအဖဲြ႔တြင္ ေနရာမယူရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည္။ (ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ANP မွာ အမ်ားစုရၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ SNLD မွာ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္) NLD ပါတီကမူ ‘တည္ဆဲဥပေဒအတိုင္း’ ေဆာင္ရြက္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း အမွန္စင္စစ္ အဆိုပါပုဒ္မ ၂၆၁ ပုဒ္မခဲြ (က) မွ (င) အထိ တြင္ ‘မိမိပါတီမွ လူကိုသာ ခန္႔ထားရမည္’ ဆိုေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ ပါဝင္သည္ေတာ့ မဟုတ္ပါေခ်။ 

၂၀၁၆ နိဂံုး

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၈ ရက္ (ျမန္မာႏွစ္ဆန္း ၂ ရက္ေန႔) တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ‘ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္း’ မွာ NLD အာဏာရၿပီးေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး ေျပာခဲ့ေသာ ေပၚလစီ မိန္႔ခြန္းပင္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ မိန္႔ခြန္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးစားေပးလုပ္ငန္း ၅ ရပ္ကို ယခုလို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အေျခခံဥေပဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရွင္သန္အျမစ္တြယ္ေရးတို႔ ျဖစ္သည္။ ဆိုခဲ့ပါ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္မွ ‘အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး’ မွာ အေရးအႀကီးဆံုးဟု ဆိုပါသည္။ 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။ 
ေက်ာ္ဝင္း

ABOUT AUTHOR

(ေက်ာ္ဝင္း)