News

POST TYPE

POLITICAL

ထိုင္းစားေသာက္ကုန္ကုမၸဏီက ျပည္တြင္း၌ ကန္ေဒၚလာ ၇၃ သန္းေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
12-Dec-2018

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂

ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ Osotspa အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက ျပည္တြင္း၌ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္မ်ားထုတ္လုပ္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၃ သန္းေက်ာ္ (ထိုင္းဘတ္ ၂၄၀၀ သန္း) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုက္ေၾကာင္း အဆိုပါ ကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းကို ေသာက္ေရသန္႔ႏွင့္ အခ်ိဳရည္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ လြယ္ဟိန္းကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳရည္ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္မည့္စက္႐ံုသစ္ကို သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ (ဘီ) ၌ တည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားထံမွ သိရသည္။

ယင္းစက္႐ံုအသစ္မွ ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိေသာ Shark အမွတ္တံဆိပ္ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ထုတ္ကုန္ကို အဓိက ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ Osotspa ကုမၸဏီက ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ အျခားအမွတ္တံဆိပ္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္ကုန္မ်ားကို ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

“ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈႏႈန္း သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္လီက႑ရဲ႕ အရွိန္အဟုန္ေၾကာင့္ အခုလို ျပည္တြင္းေဈးကြက္ကို ဝင္ေရာက္လာတာျဖစ္တာပါ”ဟု Osotspa အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိ Mrs.Wannipa Bhakdibutr က ေျပာၾကားေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Osotspa ကုမၸဏီသည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၅ ႏိုင္ငံတြင္ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္၊ အားကစားသမားမ်ားအတြက္ အထူးစီမံထားသည့္ အခ်ိဳရည္၊ အသင့္ေသာက္ေကာ္ဖီႏွင့္ အျခားေဖ်ာ္ရည္မ်ား၊ ကေလးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအလွအပပစၥည္းမ်ား၊ သၾကားလံုး ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ထိုင္းကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည္။

J-01