News

POST TYPE

POLITICAL

ဒုိက္ဦးအမတ္ကုိေထာက္ခံေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ဆႏၵျပ
18-Oct-2018ေတာင္ငူ၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၈

ဒုိက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) မဲဆႏၵနယ္ တုိင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးသန္းထုိက္ေအာင္ကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၀ ရက္ခန္႔က ေဒသခံအခ်ိဳ႕က ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၿပီးေနာက္ ယေန႔တြင္ ေဒသခံ ၅၀၀ ခန္႔က ေထာက္ခံေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။
 
တုိင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္အေနႏွင့္ ၿမိဳ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ရာတြင္ အမ်ားစုဆႏၵကုိ လ်စ္လ်ဴရႈသည့္အျပင္ ၿမိဳ႕တုိးတက္ေရးအေႏွာက္အယွက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းသည္ဆုိကာ ေဒသခံအခ်ိဳ႕က လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ရက္ခန္႔က အမတ္ကုိ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔တြင္ ေထာက္ခံသူမ်ားစုေပါင္း၍ လႊတ္ေတာ္အမတ္ကုိျဖဳတ္ခ်ရန္ ႀကံရြယ္မႈကုိလက္မခံေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ကုိေထာက္ခံေၾကာင္းကုိ ၿမိဳ႕အတြင္းလွည့္၍ တုံ႔ျပန္ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပသူမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

R-15