POST TYPE

POLITICAL

ဘာလင္တြင္ လက္ယာစြန္းႏိုင္ငံေရးဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵျပပြဲႀကီးျပဳလုပ္
15-Oct-2018


ဘာလင္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ 

ဂ်ာမနီႏွင့္ ဥေရာပေဒသတစ္လႊား လူၿပိန္းႀကိဳက္ လက္ယာစြန္းအမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေထာင္လာမႈကို ဆန္႔က်င္ သည့္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲႀကီးတစ္ရပ္ကို ၿမိဳ႕ေတာ္ဘာလင္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာလူ ႏွစ္သိန္း ေက်ာ္ခန္႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း DW သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

လက္ယာစြန္းႏိုင္ငံေရးအယူအဆကို ႐ႈတ္ခ်သည့္ ဆႏၵျပအင္အားစုႀကီးက တစ္သီးတျခားစီျဖစ္ေနေသာ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ပိုမိုစည္းလံုးညီၫြတ္မႈရွိရန္ ေတာင္းဆိုၾကသည္။ 

စေနေန႔က ျပဳလုပ္ေသာခ်ီတက္ ဆႏၵျပပြဲတြင္ လူေပါင္း ၂၄၀၀၀၀ ခန္႔က လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈ ဆန္႔က်င္ရန္ႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္း လူၿပိန္းႀကိဳက္ လက္ယာစြန္းႏိုင္ငံေရး တစ္စခန္းထလာမႈကို စည္းစည္းလံုးလံုးျဖင့္ ဆန္႔က်င္ၾကရန္ ႏိႈးေဆာ္ခဲ့ၾကသည္။ 

ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ဘာလင္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ အလက္ဇႏၵားပလက္ဇ္မွ နာမည္ေက်ာ္ဘရန္ဘာ့ဂ္ဂိတ္တံခါးရွိရာသို႔ ၃ မိုင္ခန္႔ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကရာ ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ကားလမ္းအခ်ိဳ႕ ပိတ္သြားသည္။ ၎တို႔က “အားလံုးတစ္သားတည္း” ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အဆိုပါဆႏၵျပပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဆႏၵျပလူအုပ္ႀကီးႏွင့္အတူ ေလာ္စပီကာမ်ား တပ္ဆင္ထားေသာ ထရပ္ကားမ်ားလည္းပါဝင္ခဲ့ၿပီး အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈဆန္႔က်င္သည့္ စည္း႐ံုးေဟာေျပာမႈမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ဂ်ာမန္သီခ်င္းမ်ိဳးစံုကိုလည္း ဖြင့္ခဲ့ၾကသည္။ 

ဂ်ာမန္ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ဆႏၵျပသူအေရအတြက္ မည္ေ႐ြ႕မည္မွ်ရွိသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမရွိေပ။ ယခုဆႏၵျပပြဲႀကီးကို အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက စုေပါင္းဦးေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ 

ဆႏၵျပသူမ်ားကိုင္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေခါင္းစီးစာတန္းႀကီးမ်ားတြင္ “တံခါးဖြင့္ပါ၊ တံတားမ်ားထိုးပါ၊ တံတိုင္းမ်ားမေဆာက္ပါႏွင့္” ဟု ေရးသားထားသည္ကိုေတြ႔ရသလို “ပြင့္လင္းလြတ္လပ္သည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးတစ္သားတည္း” ဟူသည့္ စာသားမ်ားကိုလည္းေတြ႔ရသည္။ 

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံထဲသို႔ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသရွိ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ဇုန္မ်ားထဲမွ ဒုကၡသည္တစ္သန္းေက်ာ္ခန္႔ ဝင္ေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ AfD ကဲ့သို႔ေသာ လက္ယာယိမ္းမ်ိဳးခ်စ္ပါတီမ်ား အင္အားေကာင္းမြန္လာခဲ့သည္။ အစၥလာမ္ယဥ္ေက်းမႈလႊမ္းမိုးျခင္းႏွင့္ အာရပ္ကမၻာမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားဝင္ေရာက္ေနထိုင္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ေသာ ဂ်ာမန္မ်ားက AfD ပါတီကိုေထာက္ခဲ့ၾကရာ ယခုဆိုလွ်င္ ယင္းပါတီသည္ အဓိပတိမာကယ္လ္၏ ၫြန္ေပါင္းပါတီၿပီးလွ်င္ ဒုတိယအင္အားအႀကီးဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ 

ၿပီးခဲ့သည့္ ဩဂုတ္လအတြင္း အေရွ႕ပိုင္း ခ်မ္းမနက္ဇ္ၿမိဳ႕တြင္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာသူႏွစ္ဦးက ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးတစ္ဦးကို ဓားထိုးသတ္ခဲ့ရာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ဆူပူအံုႂကြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထို႔အတူအျခားေသာ ဒရစ္ဆန္၊ ကိုတန္စသည့္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း လက္ယာစြန္းအင္အားစုမ်ား ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ 

ဂ်ာမန္အဓိပတိမာကယ္လ္ကမူ AfD ပါတီသည္ လူမႈမတည္မျငိမ္ျဖစ္ေစရန္ ဆူပူအၾကမ္းဖက္သည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားဖန္တီးခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲေျပာၾကားခဲ့သည္။

F-01