News

POST TYPE

POLITICAL

ျပင္ပေဈးကြက္ႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္ ေဒၚလာသတ္မွတ္ခ်က္ႏႈန္းကြာဟမႈ အျမင့္ဆံုးသို႔ေရာက္
10-Oct-2018

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉

ဗဟိုဘဏ္က ထိန္းခ်ဳပ္ႏႈန္းရွင္ (Managed Floating) စနစ္ကို ျဖဳတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပင္ပေဈးကြက္ႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္အၾကား ေဒၚလာသတ္မွတ္ေဈးႏႈန္း ကြာဟမႈအျမင့္ဆံုးသို႔ ေရာက္ရွိေၾကာင္း ေငြေၾကးေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

ဗဟိုဘဏ္ကသတ္မွတ္သည့္ ေဒၚလာလဲႏႈန္းကို ျပင္ပေငြလဲေကာင္တာမ်ားႏွင့္ ဘဏ္မ်ားက သုည ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြင္းသာ အတိုးအေလွ်ာ့ ျပဳလုပ္ေရာင္းခ်ခြင့္ကို ဩဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ယခုအခါ ျပင္ပေဈးႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္ သတ္မွတ္ေဈးသည္ တစ္ေဒၚလာ ၅၅ က်ပ္အထိ ကြာဟလ်က္ရွိသည္။

ေဒၚလာလဲႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို ဗဟိုဘဏ္က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းက စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပင္ပေငြလဲေကာင္တာမ်ားက လိုက္နာမႈမရွိဘဲ ျပင္ပေပါက္ေဈးျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယခုကဲ့သို႔ ေဈးႏႈန္းကြာဟခ်က္မမ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေငြေၾကးေဈးကြက္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ျပင္ပေဒၚလာေဈးသည္လည္း ဆက္တိုက္ျမင့္တက္ေနေသာ္လည္း ဗဟိုဘဏ္ေဈးမွာ အနည္းငယ္သာ ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေငြေၾကးေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

ျပင္ပေဒၚလာေဈးသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန႔ကထက္ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္က တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၃၅ က်ပ္ ျမင့္တက္ေနရာမွ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ ေန႔၌ တစ္ေဒၚလာ ၁၀ က်ပ္ ထပ္မံျမင့္တက္လာသည့္အတြက္ ၄ ရက္အတြင္း (တနဂၤေႏြမပါ) တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၄၅ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ေၾကာင္း ေငြေၾကးေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

ပို႔ကုန္မွရရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ (Earning) ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ပေဈးႏႈန္းလိုက္ပါျမင့္တက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္မႈမ်ားျပားေနေသာ္လည္း ဗဟိုဘဏ္ သတ္မွတ္ေဈးမွာ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔ကထက္ တစ္ေဒၚလာ ၅ က်ပ္သာ တိုး၍ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ေငြေၾကးေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

လက္ရွိေဒၚလာေဈးကြက္အတြင္း ျပင္ပေဈးသည္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၅၆၀ က်ပ္၊ ပုဂၢလိကဘဏ္ေဈးသည္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၅၆၀ က်ပ္ႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္ေဈးသည္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၅၀၅ က်ပ္ေဈးရွိေၾကာင္း အဆိုပါေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

S-04