News

POST TYPE

POLITICAL

ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အစိုးရအတြက္ အေရးႀကီးကိစၥတစ္ခုျဖစ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ
22-Aug-2018

စင္ကာပူ၊ ဩဂုတ္ ၂၁

ရခိုင္အေရးကိစၥၿပီးလွ်င္ ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ အားလံုး၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို ရရွိထားသည့္ကိစၥမွာ ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္လည္း အဆိုပါရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိစၥကို အေရးအႀကီးဆံုးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။ 

စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနစဥ္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေတြ႔ဆံုကာ မိန္႔ခြန္းေျပာဆိုရာ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အထူးစိတ္ဝင္စားေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိစၥအေပၚ သံုးသပ္ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာအစိုးရက ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ကိစၥၿပီးလွ်င္ အဆိုပါ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ား ဝင္ေရာက္လာေရးကို လြန္စြာအေရးႀကီးသည့္ ကိစၥတစ္ခုသဖြယ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေနေသးေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။ 

“ကၽြန္မတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈရွိတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ေစခ်င္တယ္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ၊ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိစြာနဲ႔လုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ သူတို႔ရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြ လိုက္ေရာညီေထြ ေပါင္းစပ္ႏိုင္မယ့္ေနရာမ်ိဳးေပါ႔”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အသိေပးေျပာၾကားသည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရသည္ အာဏာရရွိလာခဲ့သည္မွာ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္၊ သံုးႏွစ္နီးပါးကာလသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ္လည္း စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိက အခရာက်သည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိဟု ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၏ ေဝဖန္မႈမ်ားစြာႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ 

ယင္းသို႔ ျပည္ပတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားဝင္ေရာက္မႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးေနရျခင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုင္း အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သလို လွ်ပ္စစ္မီး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အစရွိသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေဝဖန္ခံရသည္။ 

အဆိုပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ကုမၸဏီဥပေဒသစ္ဆိုတာ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္းေတြကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ အေသအခ်ာ ဂ႐ုတစိုက္ေရးဆြဲထားတာပါ”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။ 

လုပ္ငန္းတစ္ဆို႔ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကုမၸဏီဥပေဒအသစ္အရ Myco အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ဩဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္လာသည့္ ကုမၸဏီေပါင္း (ကုမၸဏီအသစ္၊ အေဟာင္း) ၁၂၆၂ ေက်ာ္အထိရွိၿပီး ယင္းစနစ္ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီအေရအတြက္မွာ ေျခာက္ေသာင္းခန္႔ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) ထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ယခု ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အသစ္ မစတင္မီ ၾကားကာလ ဧၿပီလမွ ဩဂုတ္လ ပထမအပတ္အထိ ေလးလေက်ာ္ကာလအတြင္း၌ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၃၇ ဒသမ ၆၇၅ သန္း အထိရွိၿပီး စင္ကာပူႏိုင္ငံက သန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အမ်ားဆံုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားကာ ယင္းေနာက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔က ပမာဏအမ်ားဆံုးရင္းႏွီးထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ အစဥ္လိုက္ရွိေၾကာင္း DICA ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။

F-01