POST TYPE

POLITICAL

မေကြးတိုင္းအစိုးရက အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးမည့္႐ံုးဖြင့္
01-Aug-2018


မေကြး၊ ဇူလိုင္ ၃၁

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကားခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား လ်င္ျမန္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီး၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လြယ္ကူေစရန္အတြက္ အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈ ၁၇ မ်ိဳးေပးႏိုင္မည့္ e-Government Central Control Room ကို ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

“e-Government စနစ္သာရွိမယ္ဆိုရင္ ေဒသရဲ႕စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ျပည္သူေတြကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးမႈ ကိစၥအဝဝေတြကို တိုးတက္ျမန္ဆန္ မွန္ကန္မႈရွိလာမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမယ့္ အေတြ႔အႀကံဳ အေလ့အက်င့္ေကာင္းေတြကိုလည္း ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္တယ္”ဟု မေကြးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳက ဆိုသည္။

အဆိုပါ အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ဗီဒီယိုလုပ္ငန္းလိုင္စင္ သက္တမ္းတိုးျခင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ သက္တမ္းတိုးျခင္း၊ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အုတ္သဲေက်ာက္ ေျမနီထုတ္လုပ္ခြင့္၊ အိမ္သံုးမီတာတပ္ဆင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ စိုက္ထူျခင္းမ်ား အစရွိသျဖင့္ ပါဝင္ေၾကာင္း e-Government လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေအာင္စိုးမိုးက ေျပာၾကားသည္။ 

R-23