News

POST TYPE

POLITICAL

NCA ကို လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္း လက္မွတ္ထိုးရမည္ဟု တပ္ခ်ဳပ္ေျပာၾကား
11-Jul-2018

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၁၁

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုး လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“NCA ကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းက လက္မွတ္ေရးထိုးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြမရွိလို႔ လက္မွတ္ထိုးစရာ မလိုဘူးလို႔ ေျပာဆိုေနတာေတြ၊ ယခင္ သေဘာတူညီခ်က္ေတြရွိၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုေနတာေတြဟာ ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီက်င့္ဝတ္ေတြနဲ႔ ညီၫြတ္မႈမရွိဘူးလို႔ ေျပာလိုပါတယ္”ဟုဆိုသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC-2  ၌ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယ အစည္းအေဝးတြင္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္နက္ကိုင္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ႏိုင္နင္းစြာ ထိန္းေက်ာင္းၿပီး အဓိပၸာယ္ ကင္းမဲ့သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ မေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထက္ အေရးႀကီးသည့္ကိစၥ ဘာမွ်မရွိေသာေၾကာင့္ ယေန႔ကာလတြင္ နားလည္မႈလြဲမွားေစႏိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားကို ေရွ႕တန္းတင္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားကို ဆြဲသြင္းလာျခင္းတို႔မလုပ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း တပ္ခ်ဳပ္ကဆိုသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္က တက္ႂကြစြာ ဦးေဆာင္ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေနလို႔ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္။ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမွန္သမွ် သေဘာတူညီခ်က္ေတြကိုသာ လိုက္နာရင္ ဘာေသနတ္သံမွ ၾကားရမွာမဟုတ္ပါဘူး”ဟု ၎ကေျပာသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာေဒသရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္လည္းေကာင္း ၅၂ သန္းေသာ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳျခင္း မဟုတ္ဘဲ ၎တို႔ကို ေထာက္ခံသူမ်ားကိုသာ ကိုယ္စားျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္သည္သာ ျပည္သူအားလံုးၾကားမွ ေပါက္ဖြားလာျခင္းျဖစ္ၿပီး အားလံုးေသာ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ညီလာခံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ထပ္ေလာင္းဆိုသည္။

ယင္းအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ၾကန္႔ၾကာမႈ၊ ေႏွာင့္ေႏွးမႈတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖဳန္းတီးရာ ေရာက္ရွိသြားမည္ကို စိုးရိမ္မိေသာေၾကာင့္ အထူး အေလးအနက္ထား ေထာက္ျပလိုၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကို လိုအပ္ပါက အစုအဖြဲ႔အားလံုး၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ေသနတ္တစ္ခ်က္ တာနဲ႔ ရရွိထားေသာ အပစ္ရပ္ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ပ်က္ျပယ္သြားၿပီးေတာ့ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ သံသရာမွာ ျပန္ၿပီး လည္ခဲ့ရတာ အားလံုး အသိပဲျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) ၌ လက္မွတ္မထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား ပါဝင္လာေရးအတြက္ ပိုမို၍ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးကလည္း အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ယခုညီလာခံဖြင့္ပြဲသို႔ ကိုယ္စားလွယ္က ၇၅၀ ဦး၊ ေလ့လာသူက ၁၇၀ ဦး၊ လက္မွတ္မထိုးထားေသာအဖြဲ႔ ရွစ္ဖြဲ႔က အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ဧည့္သည္မ်ား အပါအဝင္ တက္ေရာက္သူ ၁၁၀၀ ဦးခန္႔ရွိသည္။

S-01