News

POST TYPE

POLITICAL

ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ
19-Sep-2016

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉

ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒပါ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားေရး ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က မဲခြဲဆုံးျဖတ္၍ ပယ္ဖ်က္လိုက္ေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ စတင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆိုပါ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ကို  စက္တင္ဘာ ၁၉ က  က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္  တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီအလိုက္ အတည္ျပဳရာတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ပယ္ဖ်က္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မူလဥပေဒပါ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားျခင္း ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းမျပဳဘဲ မူလအတိုင္းထားရွိရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းထားေသာ္လည္း မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ပယ္ဖ်က္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဦးလွေစာက ဆိုသည္။

သို႔ရာတြင္ ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္ အတည္ျပဳရာတြင္ အျခားေဒသရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ တစ္လထက္ပို၍ ေနထိုင္မည္ ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ အေၾကာင္းၾကားရမည့္ အခ်က္ကို ျပန္လည္ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းခဲ့ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

ယင္းသို႔ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ တိုင္ၾကားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မတိုင္ၾကားလွ်င္လည္း အေရးယူမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း  ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

"ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေျခာက္လအတြင္း ေနထိုင္မွသာလွ်င္ မဲေပးရမယ္ဆိုတဲ့ ခံစားခြင့္ေတြ၊ ၿပီးေတာ့ ဖားကန္႔လို၊ မိုးကုတ္လို ေနရာမ်ဳိးေတြမွာ မူလေဒသခံထက္ ဧည့္စာရင္းနဲ႔ ေနထိုင္တဲ့သူက ပိုမ်ားေတာ့ ကပ္ေဘးတစ္ခုခုေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္သြားတယ္ ဆိုရင္ သက္ဆိုင္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ စာရင္းဇယား ရႏိုင္ဖို႔ စတဲ့အခ်က္ေတြေၾကာင့္ တစ္လေက်ာ္ ေနထိုင္ရင္  အေၾကာင္းၾကားရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ထည့္ထားတာပါ" ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက မီဒီယာမ်ားကို ရွင္းျပသည္။

လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို လက္ေတြ႕က်က် ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခခံက်ေသာ ကိန္းဂဏာန္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ စာရင္းဇယား ရရွိေရးသည္ အဓိက အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားျခင္း ကိစၥကို ပယ္ဖ်က္ရန္ မျပဳသင့္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ေထာက္ျပသည္။

"ဧည့္စာရင္း စစ္ေဆးမႈေတြမွာ အားနည္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့တာ မွန္ေသာ္လည္းပဲ ဒီလိုျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းဟာ ဥပေဒရဲ႕အမွား မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဥပေဒကို ကိုင္တြယ္ က်င့္သုံးၾကတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆေစလိုပါတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္ရသည့္ စာပိုဒ္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ တန္႔ဆည္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးျမင့္ထြန္းက "အိမ္ဥပစာအတြင္းကို ရွာေဖြရမယ့္ ရဲအရာရွိ တစ္ေယာက္ေတာင္မွ ရွာေဖြ ဝရမ္းမပါဘဲနဲ႔ ရွာလို႔မရပါဘူး။ အဲ့ဒီဥပေဒရွိရဲ႕သားနဲ႔ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအဆင့္ တစ္ေယာက္က ကြၽန္ေတာ္တို႔အိမ္ေပၚကို ညအခ်ိန္မေတာ္ တက္ေရာက္ရွာေဖြခြင့္ ေပးထားတာဟာ မတရားတဲ့ ဥပေဒလို႔ ကြၽန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္" ဟု ေျပာဆိုသည္။

ဧည့္စာရင္းကိစၥကို ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုး အပါအဝင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ပယ္ဖ်က္ျခင္းမျပဳဘဲ မူလအတိုင္း ဆက္လက္ထားရွိရန္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ပယ္ဖ်က္ရန္ ေထာက္ခံ မဲမ်ားသျဖင့္ အတည္ျပဳေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာခဲ့သည္။ 

ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားေရးပယ္ဖ်က္ရန္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထား တူညီခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဥပေဒတစ္ရပ္လုံးကို အတည္ျပဳရာတြင္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ပါ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ား ဆက္လက္ရွိေနပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ အဆုံးအျဖတ္ ခံယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက ရွင္းျပသည္။

  • VIA