News

POST TYPE

POLITICAL

ႏွစ္ဦးမွာ သမၼတသစ္နဲ႔ ထူးကဲစြာ ဆံုမယ့္အဖြဲ႔က ဘယ္ဌာနေတြ ျဖစ္မလဲ
21-Apr-2018


သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္ဟာ ႏိုင္ငံ့တာဝန္စယူၿပီး ႏွစ္ပတ္အတြင္းမွာ ပထမဦးဆံုးေတြ႔ဆံုမႈအေနနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တို႔နဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ရက္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔နဲ႔ ဆက္လက္ေတြ႔ဆံုခဲ့တာကိုလည္း သိၾကၿပီးျဖစ္မွာပါ။ ဒီလိုေတြ႔ဆံုျခင္းဟာ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔က သူျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္းထဲမွာပါတဲ့ သူအဓိကေဆာင္႐ြက္မယ့္လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ပထမဦးဆံုးေျခလွမ္းေတြလို႔ ေလ့လာမိၾကမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ ဒီလိုေတြ႔ဆံုျခင္းဟာ သူကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ရာ တရားဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးပိုင္းဆိုင္ရာေတြဘက္ကို အေလးေပးေဆာင္႐ြက္လာျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ သံုးသပ္ေနတဲ့သူေတြ ရွိပါတယ္။

ဒါေပမဲ့လည္း အျခားတစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အေျခအေနေတြအရ ဆိုရင္ေတာ့ သူ႔အေနနဲ႔ ဒီအဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔ကို အဦးဆံုးေတြ႔ဆံုၿပီး သတိေပးေျပာၾကားျခင္းဟာ အသင့္ေတာ္ဆံုး လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကတဲ့သူေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ယေန႔လက္ရွိအေနအထားကို လက္ေတြ႔က်က် ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈကိစၥေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ မၾကာေသးမီကမွ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒နဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္အသစ္ေတြနဲ႔ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ထံကို တစ္လအတြင္းေရာက္ရွိလာတဲ့တိုင္စာ အေရအတြက္ဟာ ကိန္းဂဏန္းအေတာ္မ်ားေနသလို အမ်ားဆံုးအတိုင္ခံထားရတဲ့ဌာနေတြက ဘာဆိုတာလည္းသူတို႔က ထုတ္ေျပာထားတာ ၾကားမိၾကမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဆိုသူရဲ႕ စကားအရသံုးသပ္ၾကည့္ရရင္ အခ်ိဳ႕ေသာအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားအတြက္ တိုင္ၾကားလာတဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြဟာ မွန္ကန္ႏိုင္ေပမယ့္လည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူၾကရမယ့္အပိုင္းေတြမွာေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ အခြင့္အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ မရဘူးျဖစ္ေနတာေတြ၊ သူတို႔ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ကို အထူးဥပေဒတစ္ရပ္ (Special Law) နဲ႔တာဝန္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ၊ ဖြဲ႔စည္းမႈေတြ၊ ဘ႑ာေငြသံုးစြဲႏိုင္မႈအပိုင္းေတြမွာ အားနည္းခ်က္ေတြရွိေနတာေတြေၾကာင့္ ဥပေဒအရ အႀကံဉာဏ္ရယူတဲ့အခါမ်ိဳး၊ မွန္မမွန္စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔လိုတဲ့အခါမ်ိဳးေတြမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနေတြဘက္ကို ျဖစ္စဥ္ခ်ျပၿပီး အကူအညီ ရယူေနၾကရတာေတြေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ကိစၥေတြဟာ ထိထိေရာက္ေရာက္ မျဖစ္ခဲ့ၾကဘူးလို႔ဘဲ သံုးသပ္မိၾကမွာပါ။

ဒီအတြက္လည္း အဂတိလိုက္စားမႈဆိုတဲ့အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ ပေပ်ာက္ဖို႔ဆိုရင္ ဒီေကာ္မရွင္ကိုလည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ဒီထက္ခ်ဲ႕ထြင္အပ္ႏွင္းေပးတာအျပင္ သူ႔ေကာ္မရွင္အတြင္းမွာတင္ သူ႔ဥပေဒပညာရွင္နဲ႔သူ ဥပေဒေၾကာင္းအရ သံုးသပ္တာ၊ သူ႔ပညာရွင္နဲ႔သူ႔လူေတြနဲ႔ သူတိုင္ၾကားလာတဲ့တိုင္စာေတြအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးတာ၊ ေနာက္လိုအပ္တဲ့ ဘ႑ာေငြေတြကိုလည္း အစိုးရကေထာက္ပံ့ေပးတာေတြ ေျပာင္းလဲၾကရမယ့္အေျခအေနပါ။ ယခုလက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ ဒီေကာ္မရွင္ရဲ႕ဥပေဒကိုျပင္ဆင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ထားဆဲ အေနအထားမွာရွိေနၿပီး ေနာင္လာမယ့္အစည္းအေဝးေတြမွာေတာ့ ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းေပးႏိုင္ေတာ့မယ္ထင္ပါတယ္။ ဆိုလိုရင္းကေတာ့ ငါးႀကီးႀကီးေတြကို ေၾကာ္ဖို႔ဆီကို အစိုးရ ကတာဝန္ယူၿပီး ထုတ္ေပးေတာ့မယ့္အေျခအေနပါပဲ။ ဒီအေျခအေနေတြကို နားလည္တဲ့ သမၼတသစ္အေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕တာဝန္စတင္ယူမႈကာလရဲ႕ ပထမအစဆံုးေတြ႔ဆံုမႈအျဖစ္နဲ႔ ဒီေကာ္မရွင္ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကို တိတိက်က်လုပ္ဖို႔၊ လုပ္ငန္းကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ား၊ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားရွိပါက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းတင္ျပဖို႔၊ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္မ်ားထိ အဖြဲ႔ခြဲမ်ားဖြဲ႔ၿပီး တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ဖို႔၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ မ်က္ႏွာႀကီးငယ္မလိုက္ဘဲ ဆူႀကံဳနိမ့္ျမႇင့္မေရြး ျပတ္ျပတ္သားသားေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ သူက လမ္းၫႊန္မွာၾကားခဲ့တာကိုလည္း ေလ့လာမိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္မတိုးတက္မဖြံ႔ၿဖိဳးရျခင္းရဲ႕ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ဒီအဂတိလိုက္စားမႈေတြေၾကာင့္လို႔ေျပာရင္ကို အမွန္ကန္ဆံုးျဖစ္ႏိုင္သလို ေရွးယခင္အဆက္ဆက္ အစိုးရမင္းမ်ားလက္ထက္ကိုျပန္ၾကည့္ရင္ သူတို႔ ဘာေၾကာင့္ ခ်မ္းသာေနၾကသလဲဆိုတဲ့ေမးခြန္းကိုပဲ ေမးၾကည့္လိုက္ရင္ သိသာလြန္းလွပါတယ္။ တိုင္းျပည္တိုးတက္ဖို႔နဲ႔ ျပည္သူေတြသက္သာေခ်ာင္ခ်ိဖို႔အတြက္ သံုးစြဲၾကရမယ့္ဘ႑ာေငြေတြဟာ မသမာသူေတြရဲ႕ကိုယ္က်ိဳးရွာမႈေအာက္မွာ ေပ်ာက္ခ်င္းမလွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ၾကရတာပါ။ 

ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတေပါမ်ားလွတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ ဘာ့ေၾကာင့္မခ်မ္းသာရသလဲေမးရင္ အေျဖေတြက အသင့္ကိုရွိေနသလို အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားကသာ ခ်မ္းသာၿပီး ႏိုင္ငံနဲ႔လူမ်ိဳးက ဆင္းရဲတြင္းထဲက က်သထက္က်ၿပီး ေငြတြင္းေတြ နက္သထက္နက္ေစခဲ့တဲ့တရားခံကို ရွာေဖြၾကည့္ရင္ ဒီအက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈ သေႏၶဆိုးႀကီးပဲျဖစ္တာ ျငင္းမရႏိုင္ပါဘူး။ အခုထိလည္း အျမစ္တြယ္ေနဆဲပဲလို႔ ေျပာႏိုင္တဲ့အေျခအေနေတြပါ။ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြေတြကို ကိုင္တြယ္သံုးစြဲၾကရတဲ့ အစိုးရဌာနေတြအထဲမွာေရာ ဘယ္ေလာက္အတြင္းလိႈက္စားေနၿပီလဲ၊ တစ္ဗိုလ္တက္တစ္ဗိုလ္ဆင္းသြားတဲ့ၾကားမွာ ယခင္ကထက္မ်ားပိုၿပီး လုပ္စားလို႔ေကာင္းေနၾကၿပီလားဆိုတာလည္း စဥ္းစားစရာပါ။ ဌာနဆိုင္ရာေတြအတြင္းက မလိုအပ္ဘဲ အပိုတြက္ခ်က္ေတာင္းခံၿပီး ရပိုင္ခြင့္လို ဖန္တီးယူေနၾကတဲ့ အက်င့္ေတြကိုေရာ ဘယ္လိုအျမစ္ျပဳတ္ေအာင္လုပ္မလဲဆိုတာလည္း အလြန္စဥ္းစားဖြယ္ရာအခ်က္ပါပဲ။

သမၼတသစ္ဦးဝင္းျမင့္ပထမဆံုးေတြ႔ခဲ့တဲ့ ဒုတိယအဖြဲ႔ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕လက္ေအာက္က တရားသူႀကီးေတြပါဝင္တဲ့ တရားေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႔ကိုပါ။ ဒီကေန႔ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ ေရးေကာ္မရွင္ကို တိုင္ၾကားလာတဲ့တိုင္စာေတြအထဲမွာ ဘာေတြအဓိကပါသလဲလို႔သြားေမးၾကည့္ရင္ ဒီတရားေရးဆိုင္ရာက အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈ ကိစၥေတြလည္း ေရွ႕ဆံုးက ပါဝင္မွာပါလို႔ သူတို႔ေျဖၾကားၾကမွာပါပဲ။ ဒီအတြက္ပဲ ဦးဝင္းျမင့္က သူ႔ရဲ႕ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္းထဲမွာ ထည့္ေျပာသြားခဲ့ၿပီး အခုလို ေတြ႔ဆံုမႈမွာလည္း သူက တရားေရးမ႑ိဳင္တည့္မတ္ခိုင္မာဖို႔ မည္သို႔ၾကပ္မတ္သြားမည္ဆိုသည္ကို စဥ္းစားေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔၊ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္ေတြအထိ အဆင့္ဆင့္တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈစနစ္နဲ႔ ဆင့္ကဲၾကပ္မတ္သြားဖို႔၊ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာကိုဆံုး႐ံႈးေစတဲ့ သက္ေသခံပစၥည္းေဖ်ာက္ဖ်က္မႈမ်ားကို ျပဳျပင္ၾကပ္မတ္ဖို႔၊ တရားသူႀကီးေတြအေနနဲ႔ လက္စြဲလက္ကိုင္ျပဳၿပီး အားထားရတဲ့ဥပေဒမ်ား၊ က်င့္ထံုးမ်ားကို တိတိက်က်မွန္မွန္နဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး အဂတိကင္းကင္းနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔၊ တရားေရးဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္းနဲ႔ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးတဲ့ေနရာမွာ အမွန္အရည္အခ်င္းရွိ သူေတြကိုသာတိုးေပးဖို႔ မွာၾကားခဲ့တာကိုလည္း ၾကားခဲ့ၾကရၿပီးျဖစ္မွာပါ။ အမွန္တကယ္ဆိုရင္လည္း အမွန္တကယ္ပါပဲလို႔သာ ေျပာရမယ့္အေျခအေနေတြပါပဲ။ ဒီအေပၚ အားလံုးလည္း သိၾကားၿပီးသားေတြမို႔ ထပ္ၿပီးေတာ့ မေျပာေတာ့ပါဘူး။

သႀကၤန္ရက္မတိုင္မီ သမၼတသစ္ေတြ႔ခဲ့တဲ့ အဖြဲ႔ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒နဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္ေတြကိုပါ။ ဒီလိုေတြ႔တယ္ဆိုတာကလည္း အေပၚကအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ဒီအဖြဲ႔နဲ႔ကလည္း ဆက္စပ္ေနသလို ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ခိုင္မာေတာင့္တင္းေအာင္ က်ားကန္ထိန္းသိမ္းရမွာကလည္း ဒီအဖြဲ႔ေတြပါပဲ။ ဒီအဖြဲ႔နဲ႔ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္တို႔ဟာဆိုရင္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးျခင္းနဲ႔အတူ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ေပၚေပါက္လာတဲ့ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ လြတ္လပ္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ထိန္းေက်ာင္းဖို႔နဲ႔ အစိုးရအေနနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေတြခ်ိဳးေဖာက္မႈရွိေနမယ္ဆိုရင္လည္း သမၼတထံကို အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းၿပီး ကန္႔ကြက္ဖို႔ သူ႔မွာလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြရွိေနတဲ့အဖြဲ႔ပါ။ ဒီအဖြဲ႔ေတြ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေကာင္းရင္ ေကာင္းသေလာက္ အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ဌာနဆိုင္ရာေတြ အက်င့္ပ်က္ျခစားတာ၊ တရားဥပေဒကို လက္တစ္လံုးျခားက်ဴးလြန္တာေတြကို ထိန္းေက်ာင္းတည့္မတ္လို႔ရပါတယ္။ ဒီအတြက္ပဲ သူ႔အေနနဲ႔ ဒီအဖြဲ႔ေတြကို အဦးဆံုး ေတြ႔ဆံုခဲ့တာပဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ 

သမၼတရဲ႕ ဒီလိုေတြ႔ဆံုမႈအေပၚ လူထုကစိတ္ဝင္စားမႈပိုခဲ့ၾကၿပီး ေတြ႔ဆံုစဥ္ သမၼတက မွာၾကားခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြအေပၚလည္း ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ဒီအဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ ဘယ္လိုထုတ္ျပလာၿပီး သမၼတသစ္ရဲ႕အႀကိဳက္ကို ဘယ္လိုပူးေပါင္းႀကံ ေဆာင္ၾကမလဲဆိုတာကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္သြားၾကရေတာ့မွာပါ။ ဒီအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ သႀကၤန္ကာလမတိုင္မီက ေတြ႔ဆံုမွာၾကားခဲ့သလိုမ်ိဳး အခုသႀကၤန္ၿပီးကာလ ႏွစ္ဦးအစမွာ သမၼတအေနနဲ႔ က်န္တဲ့ဌာနေတြအထဲက ဘယ္သူေတြနဲ႔ ဆက္လက္ေတြ႔ဆံုၿပီး ဘယ္လိုေတြ ေမာင္းတင္မွာၾကားဦးမလဲဆိုတာလည္း လူထုက စိတ္ဝင္စားမႈျမင့္တက္ေနပါတယ္။ သမၼတသစ္ေျပာခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းထဲက အေၾကာင္းအရာေတြအရဆိုရင္ေတာ့ ႏွစ္ဦးမွာ သမၼတနဲ႔ ထူးကဲစြာေတြ႔ဆံုႏိုင္မယ့္အဖြဲ႔ကေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေႏွာင့္ေႏွးေနတဲ့ဌာနဆိုင္ရာေတြက ဝန္ႀကီးဝန္ေလးေတြနဲ႔ အတြင္းဝန္ေတြျဖစ္ဖို႔မ်ားသလို ေနာက္အဖြဲ႔ကေတာ့ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမေတြအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲေနတဲ့ လယ္ယာေျမမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဗဟိုအဖြဲ႔ ဥကၠ႒နဲ႔အဖြဲ႔ဝင္ေတြ ျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္။

ဒီအတြက္ အေပၚက ဆိုခဲ့သမွ်အေပၚ ေကာက္ခ်က္ဆြဲၾကည့္လိုက္ရင္ သမၼတသစ္အေနနဲ႔ သူတာဝန္ယူရမယ့္ ေနာက္သံုးႏွစ္ဆိုတဲ့ကာလမွာေတာ့ သူ႔ရဲ႕ေနာက္တစ္ႀကိမ္သက္တမ္းအတြက္ ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈကို ပိုမိုရရွိဖို႔နဲ႔ သူ႔မိန္႔ခြန္းထဲကအတိုင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိဖို႔၊ မူးယစ္ကင္းစင္ဖို႔၊ ဘ႑ာေငြေတြဖိတ္စဥ္မႈမျဖစ္ဖို႔၊ အဂတိလိုက္စားမႈေတြခ်ဳပ္ျငိမ္းၿပီး တိုင္းျပည္စီးပြားေရးကို ဦးေမာ့ဖို႔ဆိုရင္ အႀကံေပးလိုတာကေတာ့ သမၼတသစ္ဦးဝင္းျမင့္အေနနဲ႔ မိမိအားသန္တဲ့ဥပေဒေရးရာအပိုင္းေတြကိုေတာ့ ကိုယ္တိုင္ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သင့္ၿပီး က်န္တဲ့အပိုင္းေတြကိုေတာ့ ႏိုင္ငံအတြင္းက ႏိုင္ငံ့ေကာင္းက်ိဳးကို လိုလားတဲ့ တတ္သိပညာရွင္ေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ဥပေဒပညာရွင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာက ႏိုင္ငံသားစြန္႔ဦးတီထြင္သမားေတြ၊ လူငယ္ေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဖိတ္ေခၚၿပီး ေကာ္မရွင္ေတြဖြဲ႔ေစခ်င္ပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ ေရးေစာင့္ၾကည့္မႈေကာ္မရွင္၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအႀကံေပး ေကာ္မရွင္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးကင္းစင္ပေပ်ာက္ေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ စတဲ့စတဲ့ အဖြဲ႔ေတြကို ဥပေဒပါ အခြင့္အာဏာအရဖြဲ႔စည္းၿပီး သမၼတသစ္ေဘးမွာ ဝန္းရံထားေစခ်င္ပါတယ္။

ဒီလိုသာ ဖိတ္ေခၚလိုက္ရင္ ႏိုင္ငံကိုေစတနာထားၿပီး လာဘ္လာဘမမက္ဘဲ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကိုသာေရွး႐ႈၿပီး မိမိစရိတ္နဲ႔မိမိ သမၼတအနားမွာ လာေရာက္ခစားၿပီး အလုပ္အေႂကြးျပဳမယ့္သူေတြ ဒုနဲ႔ေဒးရွိေနမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ အဓိကကေတာ့ သမၼတသစ္အေနနဲ႔သာ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ေကာ္မတီေကာ္မရွင္ေတြ မိႈလိုေပါက္ေအာင္ဖြဲ႔ၾကသလိုမ်ိဳး သမၼတ႐ံုးမွာလည္း လက္ရွိဝန္ထမ္းေတြကိုပဲ အားကိုးမေနဘဲ အျခားႏိုင္ငံေတြကလိုမ်ိဳး ဖြဲ႔စည္းၿပီး အႀကံဉာဏ္ယူကာ ရရွိတဲ့အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ အင္တိုက္အားတိုက္ေဆာင္႐ြက္သြားေစခ်င္ပါေၾကာင္း စိတ္ေကာင္းေစတနာနဲ႔ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ေအာင္ေဇယ်