News

POST TYPE

POLITICAL

သမၼတသစ္ႏွင့္ ဂတိကဝတ္မ်ား
03-Apr-2018

ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီအႏိုင္ရၿပီးေနာက္ အစိုးရတစ္ရပ္ ဖြဲ႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၅ ႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း ၂ ႏွစ္တာကာလတြင္ သမၼတအေျပာင္းအလဲျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္းသမၼတႏွစ္ဦးစလံုးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ အားကိုးအားထားျပဳထိုက္သူမ်ားျဖစ္ကာ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံေရးခရီးၾကမ္းအတြင္း မ်ားစြာအနစ္နာခံ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိသစၥာျပဳကာ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားသို႔ သမၼတသစ္၏ ပထမဆံုး မိန္႔ခြန္းျမြက္ၾကားခဲ့သည္။ သမၼတသစ္၏ မိန္႔ခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လူထုလူတန္းစားအလႊာအသီးသီးမွ ေကာင္းခ်ီးဩဘာေပးခဲ့ၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည့္ အေကာင္းျမင္႐ႈေထာင့္မွ အျပဳသေဘာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား ေတြ႔ရသည္။

စင္စစ္ သမၼတသစ္တစ္ဦးအေနႏွင့္ တရားဝင္ လႊဲေျပာင္းရယူရသည့္အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပစၥကၡအေျခအေနမွာ ဘက္ေပါင္းစံုမွ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ခၽြတ္ယြင္းအားနည္းမႈမ်ား၊ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳဆံုေနရသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ယခင္သမၼတေဟာင္း ဦးထင္ေက်ာ္ လက္ထက္တြင္ သမၼတတစ္ဦး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္အတြင္းမွပင္ ထင္ထင္ရွားရွား လုပ္ႏိုင္ခြင့္မရခဲ့သည္ကို ေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္။ အစိုးရ၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္ ၂ ႏွစ္ တာကာလအတြင္း သမၼတႀကီးရွိမွန္းပင္ မသိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ တိတ္ဆိတ္ခဲ့၍ ျပည္သူတို႔ရင္တြင္ ျပည္သူခ်စ္ေသာ ျပည္သူ႔သမၼတႀကီးအေပၚ အျပစ္မျမင္ က႐ုဏာေဒါေသာ ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္သာ ရွိခဲ့သည္။

ယခုအခါ ျပည္သူ႔သမၼတအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးဝင္းျမင့္အား သမၼတသစ္အျဖစ္ ကတိသစၥာျပဳအၿပီးတြင္ သမၼတသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “သမၼတသစ္ဟာ NLD ပါတီမွာလည္း က်ရာတာဝန္ထမ္းခဲ့တယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ဥကၠ႒တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဥကၠ႒၊ ဦးဝင္းျမင့္က ဒုဥကၠ႒လုပ္ခဲ့တယ္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တာဝန္ ၂ ႏွစ္ထမ္းေဆာင္ရာမွာလည္း အရည္အခ်င္းရွိတယ္ေပါ့။ သူကိုယ္တိုင္ကလည္း အနစ္နာခံခဲ့တာေတြရွိတယ္။ သူနဲ႔ သမၼတတာဝန္က ထိုက္တန္တယ္လို႔ ယူဆတယ္။ မုဒိတာနဲ႔ ဝမ္းသာတယ္ေပါ့။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတိုု႔ကို ပိုၿပီးလုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ေၾကာင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အရင္သမၼတထက္ပိုရတာတို႔ ဘာတို႔ ေခါင္းထဲမရွိဘူး၊ ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ္လုပ္ေနၾကတာပဲ”ဟု ဦးဝင္းထိန္က သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

သမၼတသစ္၏ မိန္႔ခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုရင္းတိုရွင္းေျပာဆိုသြားျခင္းေၾကာင့္ ေက်နပ္မႈရွိၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္အျဖစ္ -

၁။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ တိုးတက္ျမင့္မားေရး

၂။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး

၃။ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတို႔ကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ကာလသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကာလအစပင္ ရွိေသးသည္။ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး၏ ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ျမင့္မားလာေစမႈႏွင့္အတူ -

- ျပည္သူျပည္သားမ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအားလံုး၏ ပံုစံက်ေနသည့္ အေတြးအျမင္မ်ား၊ ပံုေသကားခ်ပ္အေလ့အထမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္

- ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွာင့္ေႏွးတဲ့ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္ရန္

- ယိမ္းယိုင္ေနသည့္ တရားစီရင္ေရးကို တည့္မတ္ရန္

- အဂတိလိုက္စားမႈကို ပိုမိုတိုက္ဖ်က္ရန္

- မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ပိုမိုႏွိမ္နင္းရန္

- ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား အေလအလြင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈမရွိေစရန္ 

- ဥပေဒမဲ့ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည့္ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္

- ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးရရွိေရး ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္႐ြက္ရန္

- သတင္းမီဒီယာက႑ အေလးအနက္ထားၾကရန္

- ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေနသည့္ ႀကိဳးနီစနစ္မ်ားတိုက္ဖ်က္ရန္ စသည္တို႔သည္ သမၼတသစ္၏ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားကို ေၾကညာေမာင္းခတ္လိုက္သည့္ ကတိကဝတ္မ်ားပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ေယဘုယ်သံုးသပ္ၾကည့္ရလွ်င္ပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရမည္ျဖစ္သည္။ သမၼတသစ္ကိုယ္တိုင္ကပင္ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြ ဒီကေန႔ႀကံဳေတြ႔ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြ၊ အခက္အခဲေတြကလည္း မနည္းဘူး၊ အရာရာတိုင္းကို လြယ္လင့္တကူ ေျဖရွင္းႏိုင္မွာမဟုတ္ေပမယ့္လည္း ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၿပီး ဦးစားေပးက႑အလိုက္ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း” ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရေလသည္။

စင္စစ္ သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးပင္ေျပာစရာ လိုမည္မထင္။ အေၾကာင္းမွာ ဦးဝင္းျမင့္အေနႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တစ္ဦးအေနႏွင့္ ၂ ႏွစ္တာကာလ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သိႏိုင္သည္။ ဦးဝင္းျမင့္သည္ ဥပေဒပညာကို နားလည္တတ္ကၽြမ္းသိျမင္႐ံုမက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ား၊ အဆိုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈမ်ားအေပၚတြင္လည္းေကာင္း တိက်ျပတ္သားသည္၊ ရဲဝံ့စြာ ေထာက္ျပေျပာဆိုရဲသည္၊ တန္ဖိုးရွိလွသည့္ လႊတ္ေတာ္အခ်ိန္ကာလမ်ားအတြင္း အခ်ိန္ကို တန္ဖိုးရွိရွိ အသံုးခ်သြားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ သမၼတသစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ မိမိလုပ္ပိုင္ခြင့္အတြင္း ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ထမ္းေဆာင္သြားမည္မွာ ယံုမွားသံသယဝင္စရာ မရွိႏိုင္ေပ။

သို႔ေသာ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ရန္ မ်ားစြာရွိေနရာ ဦးစားေပးက႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္၍ မည္သည္တို႔သည္ ဦးစားေပးက႑တြင္ ပါဝင္ေလသနည္း။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ၏ မည္သည့္တာဝန္မ်ားကို လႊဲအပ္ေပးမည္နည္း။ မည္သည့္အတိုင္းအဆ ပမာဏအထိ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္ ရမည္နည္း။ ျပည္သူလူထုအေပါင္းတို႔မွာ ကတိကဝတ္မ်ားစြာ ၾကားခဲ့ရၿပီးျဖစ္၏။ တစ္ေန႔ျပည့္လာႏိုးျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ရင္း အိပ္မဝညမ်ား တာရွည္ခဲ့၏။ ယံုၾကည္အားကိုးမႈမ်ား ေလ်ာ့က်ေန၏။ ယင္းသို႔ေသာအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူေတြ ျမင္ခ်င္ေတြ႔ခ်င္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ျပည္သူမ်ားနဲ႔အတူ မမွိတ္မသုန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ကတိျပဳေျပာၾကားသြားမႈမ်ား မည္ေ႐ြ႕မည္မွ်အထိ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာမည္ကို ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ... ။

ခင္ေမာင္ေဌး (ပညာေရး)