News

POST TYPE

POLITICAL

ရွစ္ေလးလံုးပါတီနာမည္ ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ဟု ဦးကိုကိုႀကီး ေျပာၾကား
27-Mar-2018

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၂၆

ရွစ္ေလးလံုးပါတီနာမည္ကို ေျပာင္းသင့္မေျပာင္းသင့္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူ ဦးကိုကိုႀကီးက မီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားသည္။

မတ္လ ၂၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ံုးတြင္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ရွစ္ေလးလံုးပါတီ ဦးေဆာင္သူမ်ား စာရင္းတြင္ပါဝင္သည့္ ဦးကိုကိုႀကီး၊ ဦးရဲႏိုင္ေအာင္တို႔ ေတြ႔ဆံုၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပန္သံုးသပ္ပါမယ္။ အားလံုးကလည္း နယ္အသီးသီးမွာ သူတို႔ ကိုယ္၌က ေျပာတာက သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံျပည္သူေတြ ကိုယ္၌က ဒီလူေတြဆိုရင္ ရွစ္ေလးလံုးေက်ာင္းသားေတြ၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေတြဆိုၿပီး ဒီလိုတြဲၿပီးသိထားၿပီး ျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္ သူတို႔ကိုယ္၌ကလည္း ဒီရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးကို အင္မတန္တန္ဖိုးထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ဒီနာမည္ကို ပါေစခ်င္တယ္ဆိုတာက ေဒသခံေတြလႈပ္ရွားတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြကိုယ္၌က ဒါကိုအဆိုျပဳထားပါတယ္”ဟု ဦးကိုကိုႀကီးက ရွင္းျပသည္။

ပါတီနာမည္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာမွစိစစ္မႈၿပီး သြားၿပီျဖစ္ၿပီး ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ ကန္႔ကြက္ခ်က္မရွိေသာ္လည္း အျငင္းပြားမႈမ်ားရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ အနည္းငယ္စိုးရိမ္မိသည္ဟု ေျပာဆိုေၾကာင္း ၎က ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ဒီနာမည္ျဖစ္ေပၚလာပံုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဆင့္ဆင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ ကိုယ္စားျပဳမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေျခအေနေတြကိုလည္း ေကာ္မရွင္ကို ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္”ဟု ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။

ရွစ္ေလးလံုးပါတီကို တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္က ဦးကိုကိုႀကီးအပါအဝင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ လာေရာက္တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ ပါတီအမည္ေျပာင္းရန္ ဖိအားေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ သေဘာထားကိုသာ ရွင္းျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ဘက္မွလည္း ရွစ္ေလးလံုးပါတီအမည္ ေပၚေပါက္လာပံုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဆင့္ပါတီအမည္ကို ေ႐ြးခ်ယ္သေဘာတူထားျခင္းေၾကာင့္ ပါတီတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကို ျပန္လည္ေတာင္းခံရမည္ဟု ျပန္လည္ရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္း ပါတီဦးေဆာင္အဖြဲ႔မွ ဦးရဲႏိုင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ျပႆနာရွိတယ္လို႔ က်ိန္းေသ ေပါက္ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြကိုခ်ျပတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ပါတီရဲ႕ ဒီနာမည္ ဘာေၾကာင့္မွည့္ရလဲဆိုတာ ရွင္းျပတယ္။ နာမည္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏွစ္ဖက္အျမင္ဖလွယ္ၾကတယ္၊ တစ္စံုတစ္ရာ ျပႆနာတက္တဲ့သေဘာ၊ ျငင္းခံုတဲ့ သေဘာေတာ့မဟုတ္ဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ပါတီအမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါတီတည္ေထာင္သည့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းအဆင့္ အလုပ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဧၿပီလ ၆ ရက္တြင္ ထပ္မံေတြ႔ဆံုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ေဆြးေႏြးမႈအဆင္ေျပေၾကာင္းႏွင့္ အေသးစိတ္ကို ဦးကိုကိုႀကီးတို႔ထံ ေမးျမန္းရန္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ပါတီမွတ္ပံုတင္ရရွိမည္ဆိုပါက ယခုႏွစ္ (၂၀၁၈ အတြင္း) က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

ရွစ္ေလးလံုးအမည္သည္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္မႈႏွင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ဆႏၵကို အေလးထားေၾကာင္း ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ရွစ္ေလးလံုးပါတီကို ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးကိုကိုႀကီး၊ ဦးမင္းေဇယ်၊ ဦးရဲႏိုင္ေအာင္တို႔ ဦးေဆာင္ကာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ႐ံုးခန္းမ်ားကို တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး က်န္ရွိသည့္ေနရာတြင္လည္း ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုထားသည္။

S-01, J-08