News

POST TYPE

POLITICAL

သမၼတနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေနရာကို ဘယ္သူေတြကို ဘယ္လို ျပန္ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ၾကမလဲ ဘာေတြ​ျဖစ္လာႏုိင္သလဲ
22-Mar-2018

ကာလရွည္ၾကာ ျပည္သူေတြ ထင္ေၾကးနဲ႔ေျပာေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ဟာ က်န္းမာေရး အေျခအေနအရ ႏုတ္ထြက္မယ္ဆိုတဲ့သတင္းဟာ မတ္လ ၂၁ အေရာက္မွာေတာ့ သမၼတ႐ံုးရဲ႕ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္နဲ႔ အေျဖထြက္သြားခဲ့ပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ လက္ရွိ အလုပ္တာဝန္မ်ားမွ အနားယူလိုေသာေၾကာင့္ ရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့တယ္ဆိုတာကို အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာပါရွိခဲ့ၿပီး လစ္လပ္သြားတဲ့ သမၼတရာထူးကို အလုပ္လုပ္ရက္ ခုနစ္ရက္အတြင္း ျဖည့္စြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္လို႔လည္း ေၾကညာထားခဲ့ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ တစ္ဆက္တည္းက်စြာ ထူးျခားတဲ့သတင္းတစ္ခုကလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းဆိုသလို ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေနရာက ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ဒုတိယဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကညာသြားတဲ့ကိစၥပါ။

ဒီအေၾကာင္းေတြကိုလည္း အားလံုးသိၾကၿပီးျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္အေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕က်န္းမာေရးကိစၥအရ အခုလိုႏုတ္ထြက္တယ္ဆိုတာ ထူးဆန္းတဲ့ကိစၥေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုဘာ့ေၾကာင့္ေျပာရသလဲဆိုရင္ သူ႔အေနနဲ႔ အခုလို ႏုတ္ထြက္ႏိုင္ေျခ ရွိတယ္ဆိုတာကိုလည္း ယခင့္ယခင္ကာလမ်ားကတည္းက လူထုအတြင္းမွာလည္း ထင္ေၾကးနဲ႔ ေျပာေနၾကတာေတြ၊ ခန္႔မွန္းထားၾကတာေတြ ရွိေနလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုေတာ့ အမွန္တကယ္ ႏုတ္ထြက္သြားခ်ိန္မွာ သူ႔ရဲ႕က်န္းမာေရး အေျခအေနအရ ထြက္သြားတာကို လူထုေတြအေနနဲ႔ ဘာမွမေျပာလိုေပမယ့္လည္း ဒီကိစၥရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ သမၼတနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေနရာေတြကို ဘယ္လို ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ၾကရမွာလဲ၊ ဘယ္သူေတြမ်ားျဖစ္လာမလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ အခုရက္ပိုင္းမွာ ျပည္သူေတြအတြင္း စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္လာၾကဦးမွာ အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ ေတြစိတ္ဝင္စားမႈျမင့္တက္ျခင္းနဲ႔အတူ ဒီကိစၥေတြကို အဓိကတာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမယ့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တို႔ အတြင္းမွာလည္း ယခုရက္ပိုင္းေတြ အတြင္းမွာေတာ့ အစည္းအေဝးေတြ ခပ္စိပ္စိပ္ လုပ္ၾကျခင္းႏွင့္အတူ မဲေပးတာေတြ၊ ေရြးခ်ယ္တာေတြနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္ေနဦးမယ့္ သီတင္းပတ္လည္း ျဖစ္လာဦးမွာ ထင္မိပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ ပထမဦးစြာ လစ္လပ္သြားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတေနရာကို ဘယ္လို ဘယ္ပံု ေရြးခ်ယ္ေပးရမယ္၊ သူနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြက ဘယ္လိုရွိတယ္၊ ဘယ္လိုရက္ေတြမွာ ေရြးခ်ယ္ၾကရႏိုင္တယ္၊ ဘယ္သူျဖစ္လာႏိုင္တယ္ ဆိုတာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ အခုလို ႐ုတ္တရက္ လစ္လပ္သြားတဲ့သမၼတ ေနရာေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မ ၇၃ ၊(က) (ခ) (ဂ)(ဃ) (င) (စ) နဲ႔ (ဆ)ေတြမွာ သမၼတ႐ံုးက လုပ္ရမယ့္ကိစၥနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က လုပ္ေပးရမယ့္ကိစၥေတြ ပါထားသလို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ နည္းဥပေဒ၊ ၁၃၁၊ ၁၃၂ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔ သူ႔အတြက္ သီးျခားျပ႒ာန္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒရဲ႕ အခန္း (၄) နဲ႔ နည္းဥပေဒအခန္း (၅)ေတြမွာလည္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု ျပ႒ာန္းထားေပးပါတယ္။ ဒီအတြက္ ယခင္တုန္းက သမၼတေရြးခ်ယ္ခဲ့နည္းအတိုင္းသာ ေရြးၾကရေတာ့မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္လို႔သာ အၾကမ္းဖ်င္း ေျပာလို႔ရႏိုင္ပါတယ္။

ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ေတြအရ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ေပးၾကရမယ့္ရက္ဟာ ခုနစ္ရက္အတြင္းလို႔ ေျပာထားတာနဲ႔အညီ ယခုလက္ရွိ အေျခအေနဟာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၇၃(က)အရ ယခင္ေရြးခ်ယ္ပြဲတုန္းက ဒုတိယ မဲအမ်ားဆံုးရရွိထားတဲ့ ဦးျမင့္ေဆြက ယာယီသမၼတ ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးကေန ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကထံကို အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ထားၿပီး ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကကသာဆက္လက္ၿပီး ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႔ထံကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးေတြကို ယခုရက္ပိုင္းျပဳလုပ္ၿပီး အေၾကာင္းၾကားတာေတြ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလစ္လပ္သြားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဟာ ယခင္စတင္ေရြးခ်ယ္ၾကတုန္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔က ျဖစ္ေနတာနဲ႔အညီ အခု သူ႔လႊတ္ေတာ္ကပဲ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ေပးၾကပါေတာ့မယ္။ အခုဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေနရာကိုပါ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ေပးၾကရေတာ့မယ့္ အေျခအေနနဲ႔ တိုက္ဆိုင္ေနခဲ့ပါတယ္။

ဒီေနရာေတြကိုေတာ့ ျပ႒ာန္းဥပေဒေတြအရဆိုရင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ပါတီ ၁၁ ခုက သူတို႔ ခန္႔အပ္လိုတဲ့သူေတြကို အဆို တင္သြင္းလို႔ရၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အခ်ိန္တန္လို႔ မဲေပးေရြးခ်ယ္ၾကတဲ့အခါမွာေတာ့ အာဏာရပါတီကပဲ အသာစီး ျဖစ္သြားတတ္တာမို႔ က်န္ တဲ့ပါတီေတြအေနနဲ႔ကလည္း တင္သြင္းၾကလိမ့္မယ္လို႔ မထင္မိပါဘူး။ ဒီအတြက္ပဲ အာဏာရ NLD ပါတီကပဲ သူတို႔ပါတီက တစ္ဦးက ဥကၠ႒ေနရာကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ခန္႔အပ္ၾကမွာ ေသခ်ာသေလာက္ပါပဲ။ ဒါမွမဟုတ္ လက္ရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ယခင္ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီကေန တစ္သီးပုဂၢလအမတ္အျဖစ္ ေျပာင္းထားတဲ့ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ကိုပဲ ဥကၠ႒ေနရာမွာ ဆက္ထားမလားဆိုတာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယခုလာမယ့္ရက္ေတြနဲ႔ သီတင္းပတ္အတြင္းမွာ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရပါေတာ့မယ္။

လစ္လပ္သြားတဲ့ သမၼတေနရာအတြက္ကိုလည္း အလားတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဘက္ကပဲ တစ္ဦးကို ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ အဆိုတင္သြင္းၿပီး မဲေပးေရြးခ်ယ္ၾကရပါဦးမယ္။ ဒါၿပီးေတာ့မွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ေပးပို႔ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ေရာက္တဲ့အခါ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက သမၼတအရည္အခ်င္းနဲ႔ကိုက္ညီမႈရွိ မရွိ စိစစ္ တာေတြ စိစစ္ၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ ယခင္ ရွိၿပီးသားဒုတိယသမၼတ ၂ ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးျမင့္ေဆြနဲ႔ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူတို႔ ၃ ဦးနဲ႔အတူ မဲေပးတဲ့စနစ္နဲ႔ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ၾကရမယ္လို႔ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ေတြမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ လုပ္ၾကရမယ့္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ ျခင္းလုပ္ငန္းေတြကေတာ့ ယခင္သက္တမ္းအစက သမၼတေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့တဲ့ ပံုစံေတြအတိုင္းသာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ က်မ္းသစၥာ ဆိုတာေတြ ဆက္လုပ္ၾကရမွာပါ။

ေနာက္ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးၾကရမွာက သမၼတ ဘယ္သူျဖစ္လာမလဲ ဆိုတဲ့ကိစၥပါ။ ဒီကိစၥကလည္း အခုလက္ရွိ ထြက္ေပၚလာတဲ့သတင္းေတြ အရဆိုရင္လည္း ဘယ္သူျဖစ္လာႏိုင္တယ္ဆိုတာ ခန္႔မွန္းလို႔ရၾကၿပီဆိုေပမယ့္လည္း အျခားမျမင္မသိႏိုင္ေသးတဲ့ အလွည့္အေျပာင္းေတြအၾကားမွာ ဘယ္လိုေတြ ေျပာင္းလဲသြားဦးမလဲဆိုတာလည္း အလြန္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ ဦးဝင္းျမင့္သာ သမၼတျဖစ္လာခဲ့ရင္ သူဦးစီးကိုင္တြယ္ရမယ့္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနေတြရဲ႕ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၲရားဟာလည္း တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံုေျပာင္းလဲသြားႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုေနခဲ့ၾကတဲ့သူေတြလည္း ရွိသလို တရားေရးမ႑ိဳင္အေပၚကိုလည္း ဩဇာအေတာ္ေညာင္းမယ့္သူအျဖစ္ ႐ႈျမင္လို႔ရတယ္လို႔ ေျပာေနၾကပါတယ္။ သူဟာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ကတည္းကပဲ အစိုးရဌာနက ဝန္ႀကီးေတြရဲ႕ တင္ျပမႈ နည္းလမ္းမက်မႈေတြ၊ ေျဖရွင္းနည္းမမွန္ပံုနဲ႔ တရားေရးက႑က အဂတိပ်က္မႈေတြကို အၿမဲတမ္း ေဝဖန္ေထာက္ျပကာ မကြယ္မဝွက္ တည့္တိုး ေျပာတတ္တဲ့သူအျဖစ္လည္း ျမင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သူဟာ Hard Power နဲ႔ ဥပေဒသမား ေရွ႕ေနေဟာင္းတစ္ေယာက္လုပ္ခဲ့သူပီပီ Soft Power ပါ ေကာင္းသူတစ္ေယာက္ျဖစ္တာကိုလည္း ျမင္ၾကရၿပီးျဖစ္သလို သူ႔ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကေတာ့ သူျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ သူ႔ဘဝအေတြ႔အႀကံဳအရ စိတ္ဆိုး ျမန္ ဆတ္ဆတ္ထိမခံတဲ့စိတ္ (Sensitive) ျဖစ္တာေတာ့ ရွိတယ္လို႔ သံုးသပ္ေနၾကပါတယ္။

လက္ရွိကာလမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနေတြက လြတ္ေျမာက္ေအာင္ႀကိဳးစားဖို႔ဆိုရင္ NLD အစိုးရအေနနဲ႔ အခုလို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာ ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မယ့္ သမၼတလိုမ်ိဳးကိုသာ ခန္႔အပ္သင့္တယ္၊ ခန္႔အပ္မယ့္ သမၼတအေနနဲ႔လည္း အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈကိုခံယူၿပီး စြမ္းရည္ရွိတဲ့သူလည္းျဖစ္သင့္တယ္၊ သူေကာင္းရင္ ေကာင္းသေလာက္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး အေျခအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနေတြ တိုးတက္လာႏိုင္တယ္လို႔ ႏိုင္ငံ့အေရး ေလ့လာသူေတြက ဆိုေနၾကပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီဖို႔ဆိုရင္ လက္ရွိ ဦးဝင္းျမင့္အေနနဲ႔သာ ျဖစ္သင့္တယ္လို႔လည္း ထင္ေၾကးေပးေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဘယ္သူျဖစ္လာႏိုင္သလဲဆိုတဲ့အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ေတြအရဆိုရင္ေတာ့ NLD ပါတီအတြင္းမွာ ဥပေဒအေၾကာင္းကိုနားလည္ၿပီး အေတြ႔အႀကံဳရွိသူ၊ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအတြင္းမွာ ဩဇာရွိသူျဖစ္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လက္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဘက္က ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုေနသံၾကားမိသလို သူသာျဖစ္လာခဲ့ရင္ သူတို႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြႀကီးစိုးတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကို ပါတီဩဇာနဲ႔ တစ္သံတည္းထြက္ဖို႔ ထိန္းထားႏိုင္သလို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ လိုအင္ေတြကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ေၾကးေပးေနၾကပါတယ္။

ဒီအတြက္ နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ NLD အစိုးရရဲ႕ သူ႔ရဲ႕ကာလအလယ္ Mid-Game ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေျပာင္းအလဲလုပ္ၿပီး အသစ္ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ၾကမယ့္ ဒီသီတင္းပတ္ကိုေတာ့ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံ့အေရးကို စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသင့္ပါေၾကာင္းနဲ႔ ဒီသီတင္းပတ္အလြန္ ေနာက္လေတြမွာ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခရွိတဲ့ အစိုးရဌာနေတြအတြင္းက ဝန္ႀကီး ဝန္ေလးေတြရဲ႕ အေျပာင္းအလဲ သတင္းမ်ားျဖစ္ လာႏိုင္ဦးမလား ဆိုတာေတြကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ၾကရေတာ့မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ေအာင္ေဇယ်