News

POST TYPE

POLITICAL

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တစ္ၿပိဳင္တည္း ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္
21-Mar-2018


ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၁

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ သမၼတရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္လိုက္ၿပီဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ နံနက္က ေၾကညာခဲ့သလို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ဦးထင္ေက်ာ္သည္ လက္ရွိ အလုပ္တာဝန္မ်ားမွ အနားယူလိုေသာေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုး၏ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဦးထင္ေက်ာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာအၿပီး နာရီပိုင္းအၾကာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ဦးဝင္းျမင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကညာလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ၿပိဳင္တည္းတြင္ ဦးဝင္းျမင့္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ လ်ာထားေၾကာင္း သတင္းမ်ားလည္း ပိုမိုထြက္ေပၚလာသည္။ ဦးဝင္းျမင့္မွာ လက္ရွိျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို အေကာင္းဆံုး ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္၍ ဥပေဒျပဳေရးအပိုင္းကို ပိုင္ႏိုင္ကၽြမ္းက်င္သူအျဖစ္လည္း နာမည္ေကာင္းထြက္ေနသူျဖစ္သည္။

သမၼတ႐ံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ လစ္လပ္သြားသည့္ သမၼတရာထူးကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၇၃) ပုဒ္မခြဲ (ခ) ႏွင့္အညီ အလုပ္လုပ္ရက္ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖည့္စြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တစ္ရက္တည္း ႏုတ္ထြက္ျခင္းမွာ ယခုအႀကိမ္ ပထမဆံုးျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေပၚေပါက္လာေသာ အစိုးရမ်ားအေနႏွင့္လည္း ပထမဆံုး ႏုတ္ထြက္သည့္သမၼတႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္လာသည္။

သမၼတဦးထင္ေက်ာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ သမၼတမ်ားတြင္ ကိုးဦးေျမာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတစ္ဦးလည္းျဖစ္ၿပီး ယခုလစ္လပ္သမၼတေနရာတြင္ ထပ္မံ တင္ေျမႇာက္မည့္သူမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၁၀ ေယာက္ေျမာက္ သမၼတျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ႏုတ္ထြက္သြားသည့္ ဦးထင္ေက်ာ္ေနရာတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ဒုတိယ သမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြကို ယာယီသမၼတအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“ႏုတ္ထြက္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့အတိုင္းပါပဲ။ လက္ရွိယာယီ သမၼတက ဦးျမင့္ေဆြ၊ ဦးျမင့္ေဆြကေနမွ လႊတ္ေတာ္ကို သဝဏ္လႊာပို႔ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယာယီသမၼတအျဖစ္ တာဝန္ယူရမည့္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြသည္ မတ္လ ၁၅ရက္ေန႔မွ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ ေမာ္႐ိုကို ႏိုင္ငံ၌က်င္းပေနသည့္ Crans  Montana Forum on Africa and South-South Cooperation အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္ေရာက္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၃ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ရာထူးသက္တမ္းမကုန္မီ ႏုတ္ထြက္ပါက လစ္လပ္သမၼတ ရာထူးႏွစ္ေနရာတြင္ သမၼတေ႐ြးခ်ယ္စဥ္က ဒုတိယ မဲအမ်ားဆံုး ရရွိသည့္ ဒုတိယ သမၼတက ယာယီသမၼတအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားၿပီး အဆိုပါလစ္လပ္သြားသည့္အခ်ိန္သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး က်င္းပေနခ်ိန္ျဖစ္လွ်င္ လစ္လပ္သြားသည့္ သမၼတရာထူးကို ခုနစ္ရက္အတြင္း ျဖည့္စြက္ႏိုင္ေရးကို ယာယီသမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ယင္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႔က ဒုတိယသမၼတတစ္ဦးကို ထပ္မံ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ကာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးပါဝင္သည့္ သမၼတေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႔က ဒုတိယသမၼတ သံုးဦးအနက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတစ္ဦးကို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းေၾကာင့္ ဦးထင္ေက်ာ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစုအဖြဲ႔ကပင္ ဒုတိယသမၼတတစ္ဦးကို ထပ္မံေ႐ြးခ်ယ္တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး သမၼတေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႔က ဒုတိယသမၼတ သံုးဦးအနက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို ျပန္လည္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရာထူးကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က ရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သမၼတ သက္တမ္းႏွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ယင္းသို႔ သမၼတရာထူးက ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္ေျမာက္ခ်ိန္တြင္ လူထုႏွင့္ ပထမဦးဆံုး မိန္႔ခြန္းေျပာခ်ိန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေဘး ရွိေနခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကာလရွည္ၾကာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။

ဦးထင္ေက်ာ္၏ ဖခင္ျဖစ္သူသည္ ေခတ္စမ္းစာေပ ဦးေဆာင္ခဲ့သူ စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာ မင္းသုဝဏ္ျဖစ္ၿပီး ဦးထင္ေက်ာ္ကိုယ္တိုင္လည္း စာေပသမားတစ္ဦးျဖစ္ကာ ဒလဘန္းကေလာင္ျဖင့္ စာေပမ်ား ေရးသားခဲ့သည္။

J-08