News

POST TYPE

POLITICAL

ရခိုင္အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ႏွစ္ခု ဖ်က္သိမ္း
21-Mar-2018

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၁

ရခိုင္အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မတီတို႔ကို အၿပီးဖ်က္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းရန္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ရခိုင္လူထု ေတြ႔ဆံုပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မတီကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ေကာ္မတီႏွစ္ရပ္လံုးကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေကာ္မတီႏွစ္ရပ္ကို ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါေကာ္မတီႏွစ္ရပ္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) ႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္း အႏိုင္ရပါတီျဖစ္သည့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) တို႔ ပူးေပါင္းကာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္ေရး ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ေကာ္မတီမ်ားျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပခြင့္ရရွိေရးကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ညႇိႏိႈင္းခဲ့ေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ မရရွိခဲ့ဘဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကုန္ဆံုးသြားသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေကာ္မတီႏွစ္ခုကို အၿပီးတိုင္ဖ်က္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းက ေျပာၾကားသည္။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ခ်ဥ္းကပ္၍ က်င္းပခြင့္ျပဳေရး ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ရရွိခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းက ေျပာဆိုသည္။

“ကၽြန္မတို႔ UPDJC မွာ ေဆြးေႏြးတယ္။ JICM မွာ ေဆြးေႏြးတယ္။ အခုေဆြးေႏြးတဲ့ အေနအထား ကုန္သြားၿပီ။ ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့လည္း မရႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ သံုးသပ္တယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ နယ္ေျမအသီးသီးတြင္ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ႏွစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေရး ညႇိႏိႈင္းမႈ အဆင္မေျပျဖစ္ေနသည္။

လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ပအိုဝ္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔နယ္ေျမ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) နယ္ေျမ၊ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။

J-08