News

POST TYPE

POLITICAL

ညလံုးေပါက္ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ဂ်ာမနီၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရသစ္ဖြဲ႔ေရး သေဘာတူညီမႈရၿပီဟု မာကယ္လ္ေၾကညာ
15-Jan-2018ဘာလင္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၄

ဂ်ာမနီအဓိပတိ မာကယ္လ္၏ ကြန္ဆာေဗးတစ္ဝါဒီ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္မ်ားသည္ ဒုတိယအင္အားအေကာင္းဆံုးျဖစ္သည့္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္မ်ားႏွင့္ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရသစ္ဖြဲ႔ရန္ သေဘာတူညီႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္ဟု မာကယ္လ္၏ ေၾကညာခ်က္ ကိုကိုးကား၍ AFP က ေဖာ္ျပသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးလအတန္ၾကာ အစိုးရသစ္ဖြဲ႔ရန္ အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၄ နာရီေက်ာ္ၾကာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအၿပီးတြင္ အိပ္ေရးပ်က္ေသာေၾကာင့္ မ်က္လံုးနီရဲေနသည့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ဥေရာပ၏ အႀကီးဆံုးစီးပြားေရး အင္အားႀကီးႏိုင္ငံအတြက္ အစိုးရသစ္ဖြဲ႔စည္းရန္ အေျခခံမူဝါဒဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘာလင္တြင္ ညလံုးေပါက္ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ၌ သံုးပါတီ ပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး မာကယ္လ္၏ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္တစ္ယူနီယံ (CDU)၊ ဟို႔စ္ဆီးေဟာ့ဖား ဦးေဆာင္ေသာ ဘာေဗးရီးယားျပည္နယ္ အေျခစိုက္ CDU ၏ ညီေနာင္ပါတီခရစ္ယာန္ ဆိုရွယ္ယူနီယံ (CSU)၊ မာတင္႐ႈဇ္ ဦးေဆာင္ေသာ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီ (SPD) တို႔အၾကား စာမ်က္ႏွာ ၂၈ မ်က္ႏွာပါ တရားဝင္ၫြန္႔ေပါင္း အစိုးရဖြဲ႔စည္းေရး ေဆြးေႏြးရန္မူေဘာင္ကို သေဘာတူညီခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ အီစတာပြဲေတာ္မတိုင္မီ အစိုးရသစ္ဖြဲ႔ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း CSU မွ ဆီးေဟာ့ဖားက ေျပာၾကားသည္။

ပူးတြဲအစီအစဥ္တြင္ ပါတီဝင္မ်ားက အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢ မိတ္ဖက္ျပင္သစ္ႏွင့္အတူ ယူ႐ိုေငြေၾကးသံုးစြဲသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား အင္အားေတာင့္ေစေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္အေျခခ်သူမ်ား ဂ်ာမနီသို႔ဝင္ေရာက္မႈကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂ သိန္းဝန္းက်င္သာရွိရန္ ကန္႔သတ္ေရး၊ အစိုးရေငြတိုက္ ေတာင့္တင္းေနေသာေၾကာင့္ အခြန္တိုးမည့္အစီအစဥ္ကို ရပ္ဆိုင္းေရးတို႔ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ စိတ္သက္သာရာရသြားပံုေပၚသည့္ မာကယ္လ္က “ကမၻာႀကီးက ကၽြန္မတို႔ကို ေစာင့္မေနပါဘူး၊ ဥေရာပမွာ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ လတ္ဆတ္သစ္လြင္တဲ့ စတင္မႈတစ္ခုကို လိုအပ္ပါတယ္။ ဥေရာပရဲ႕ သစ္လြင္တဲ့ စတင္မႈဟာ ဂ်ာမနီရဲ႕ သစ္လြင္တဲ့ စတင္မႈလည္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ာမနီတြင္ ယမန္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔ကတည္းက ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မာကယ္လ္၏ CDU ႏွင့္ CSU က အမတ္ေနရာအမ်ားဆံုး ရခဲ့ေသာ္လည္း ထက္ဝက္မေက်ာ္ခဲ့သလို ယခင္ကထက္လည္း အမတ္ေနရာ ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့သည္။ အဓိကအားျဖင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈ ဆန္႔က်င္ေရးလက္ယာ စြန္းပါတီ Alternative for Germany (AfD) က ပါတီႀကီးမ်ား၏ မဲမ်ားသန္းခ်ီ၍ ရယူသြားႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အဓိပတိတာဝန္ စတုတၳသက္တမ္း ထမ္းေဆာင္ရန္ရည္႐ြယ္သည့္ မာကယ္လ္သည္ အေစာပိုင္းတြင္ ပါတီငယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဖရီးဒီမိုကရက္မ်ားႏွင့္ ဂရင္းပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ၫြန္႔ေပါင္းဖြဲ႔ရန္ ရည္႐ြယ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအဆင္မေျပခဲ့ရာ ယခင္ကလည္းၫြန္႔ေပါင္းဖြဲ႔ဖူးသည့္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္မ်ားႏွင့္ ျပန္ေပါင္းထုပ္ရန္သာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရသည္။

ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္မ်ားမွာ မာကယ္လ္ႏွင့္ အစဥ္အလာ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယင္းသို႔ ပူးေပါင္းမႈေၾကာင့္ ၎တို႔အေပၚ လူထုေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းလာသလို ပါတီမူဝါဒမ်ားကို အေလွ်ာ့ေပးရမႈ မ်ားျပားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ အတိုက္အခံသာ လုပ္ေတာ့မည္ဟု ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ႐ႈဇ္ကေၾကညာထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အပ္ကြက္မိေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို ေျပလည္ေစေရး ေနာက္ဆံုးတြင္ ညႇိႏိႈင္းရန္ သေဘာတူညီခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

F-03