News

POST TYPE

POLITICAL

အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ထိုးသည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း အသိပညာေပးမည္
26-Nov-2017

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၆

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိပညာေပး အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ ထိုးထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) ထံမွ သိရသည္။

NCA စာခ်ဳပ္ကို အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ရွစ္ဖြဲ႔တို႔ လက္မွတ္ထိုးထားသည္မွာ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ရွင္းလင္းေရးကို ႏွစ္ဖက္လံုးက လုပ္ေဆာင္ရျခင္း မရွိေသးေပ။

NCA စာခ်ဳပ္တြင္ မိုင္းရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါဝင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တိုးတက္လာမႈႏွင့္အတူ မိုင္းရွင္းလင္းေရးကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လတ္တေလာတြင္ မိုင္းအသိပညာေပး အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အပစ္ရပ္ ထိုးထားသည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC-U) ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဝဏၰေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း ႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ေထာင္ခဲ့သည့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားတြင္ က်န္ရွိေနေသးၿပီး မိုင္းမ်ား၏ ဒုကၡကို ေဒသခံျပည္သူမ်ား ခံစားေနရေၾကာင္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႔မ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ရွစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ မိုင္းအသံုးျပဳျခင္း ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း အားလံုး ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားသည္။

ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအထိ ေကာက္ယူထားသည့္စာရင္းတြင္ မိုင္းႏွင့္စစ္အႂကြင္းအက်န္ ဗံုးသီးမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သား ေသဆံုးမႈ ေလးရာေက်ာ္ရွိၿပီး သံုးေထာင္ေက်ာ္ ဒဏ္ရာ ရခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ရွစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ NCA ထိုးထားေသာ္လည္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္း အမွန္တကယ္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ႀကီးမ်ား ပါဝင္လာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

မိုင္းပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိမႈကို အတိအက် မသိရွိေသာ္လည္း ကရင္နီျပည္နယ္ (ကယားျပည္နယ္)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ အစရွိသည့္ ေဒသမ်ားရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား တည္ရွိေနေၾကာင္း အဆိုပါ အစီရင္ခံစာက ခန္႔မွန္းထားသည္။

J-08

  • VIA