News

POST TYPE

POLITICAL

NLD ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ေပးရန္ ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးစိုးသိန္း အႀကံျပဳ
23-Nov-2017


ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃

NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ကို ဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး တာဝန္ေပး၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ ယူခိုင္းပါက ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရရွိလွ်င္ NLD အစိုးရအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္မည္ဟု သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးစိုးသိန္း (အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) က အႀကံျပဳ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ဖြဲ႔စည္းရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ခ်က္ကို ၎တစ္ဦးတည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ အထက္ပါအတိုင္း တင္ျပေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ယခုခန္းမအတြင္းမွာရွိတဲ့ အနာဂတ္ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ေပးမယ္ဆိုရင္ လာမယ့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ထပ္မံ အႀကံျပဳအပ္ပါတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ျပည့္ျပည့္စံုစံု ခန္႔ပါက လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေမးခြန္းမ်ား ေျဖၾကားရျခင္း၊ ျပည္တြင္း လွည့္လည္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳရျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဖိဖိစီးစီးျပဳျပင္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္သူႏွင့္ ထိေတြ႔ႏိုင္ျခင္းမ်ား ပိုမို အသက္ဝင္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီဝင္ေဟာင္းျဖစ္သူ ဦးစိုးသိန္းက ထပ္ေလာင္း ေျပာသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု ထပ္မံ ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို သေဘာတူေၾကာင္း စဥ္းစားပါက စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန (ဝန္ႀကီး႐ံုး အပါအဝင္ ၂၀ ဌာန)၊စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန (ဝန္ႀကီး႐ံုး အပါအဝင္ ၁၄ ဌာန)၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန (ဝန္ႀကီး႐ံုး အပါအဝင္ ၁၁ ဌာန)၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန (ဝန္ႀကီး႐ံုး အပါအဝင္ ၉ ဌာန)၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန (ဝန္ႀကီး႐ံုး အပါအဝင္ ၇ ဌာန)၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန (ဝန္ႀကီး႐ံုး အပါအဝင္ ၇ ဌာန)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔႐ံုး ၁ ဌာနတို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကို သတိျပဳ သံုးသပ္ပါက အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အစိုးရသည္ ပိုမို တိုးတက္အားေကာင္းလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုးသိန္းက ေျပာသည္။

“က်ပ္ေနတဲ့ဌာနေတြ၊ ဝန္ႀကီးေတြက လူႀကီးက်ေတာ့ ေၾကာက္ေတာ့အဆင္ ေျပတယ္ခ်ည္းပဲ ေျပာေနတယ္။ တကယ္တမ္း NLD အစိုးရရဲ႕ခက္ခဲေနတဲ့ အက်ပ္အတည္းက ဒီဝန္ႀကီးေတြ ဒုဝန္ႀကီးေတြ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ခန္႔ၿပီးေ႐ြ႕ရင္ ျပည္သူေမွ်ာ္လင့္ေနတာ နည္းနည္း တိုးသြားမယ္၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ လူေတာ္မ်ားစြာ ရွိတယ္”ဟု ၎က မီဒီယာမ်ားကို ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္တြင္ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ တိမ္းေခ်ာင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိအားေပးမႈမ်ား အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ မ်က္ႏွာစာတြင္ႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ျမႇင့္တင္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ က႑စံုတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသစ္တြင္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦး ခန္႔အပ္လိုက္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးတာဝန္အျပင္ အျခားအေရးႀကီးသည့္ ျပည္တြင္း တာဝန္မ်ားကို ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနသစ္ႏွစ္ခု ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္တို႔ကို ခန္႔အပ္ေရးကိစၥတို႔ကို လႊတ္ေတာ္မွ ကန္႔ကြက္သူ မရွိ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူၿပီး ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး တာဝန္ယူခဲ့ဖူးေသာ ဦးေအာင္ၾကည္ကို အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္လည္း လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူခဲ့သည္။

S-01

  • VIA