News

POST TYPE

PHOTO ESSAYS

ဇိုမီး႐ိုးရာ ခြာဒိုပြဲ
16-Oct-2016

ဇိုမီးမ်ဳိးႏြယ္စုတို႔ရဲ႕ ႏွစ္ကာလ ေရတြက္ရာမွာ စိုက္ပ်ဳိးရာသီသစ္အတြက္ ျပင္ဆင္တဲ့ ပြဲတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီပြဲမွာ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား ႐ိုးရာဝါးညႇပ္ အကေတြနဲ႔လည္း ေဖ်ာ္ေျဖတတ္ပါတယ္။

ခြာဒိုပြဲေတာ္ကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္က ေနာက္ဆုံးျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွသာ ျပန္လည္က်င္းပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ရပ္႐ြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း  Community-based tourism ကို ယခုအခါ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီ ျဖစ္လို႔  ခြာဒိုပြဲေတာ္ကိုလည္း ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ က်င္းပရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ခြာဒိုပြဲေတာ္ကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္က ေနာက္ဆုံးျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွသာ ျပန္လည္က်င္းပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ရပ္႐ြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း  Community-based tourism ကို ယခုအခါ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီ ျဖစ္လို႔  ခြာဒိုပြဲေတာ္ကိုလည္း ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ က်င္းပရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ခြာဒိုပြဲဆိုတာ ႐ိုးရာနတ္ ပူေဇာ္ပသျခင္း၊ တစ္ရပ္တစ္႐ြာလုံး လက္ဆုံ စားေသာက္ျခင္းတို႔အတြက္ ေတာင္ယာသီးႏွံေတြ ရိတ္သိမ္းၿပီးခ်ိန္မွာ က်င္းပတဲ့ပြဲေတာ္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေကာက္သစ္စားပြဲလို႔လည္း လူသိမ်ားပါတယ္။

ခြာဒိုပြဲဆိုတာ ႐ိုးရာနတ္ ပူေဇာ္ပသျခင္း၊ တစ္ရပ္တစ္႐ြာလုံး လက္ဆုံ စားေသာက္ျခင္းတို႔အတြက္ ေတာင္ယာသီးႏွံေတြ ရိတ္သိမ္းၿပီးခ်ိန္မွာ က်င္းပတဲ့ပြဲေတာ္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေကာက္သစ္စားပြဲလို႔လည္း လူသိမ်ားပါတယ္။

ခြာဒိုပြဲ က်င္းပရျခင္းရဲ႕ အဓိကအက်ဆုံး ရည္႐ြယ္ခ်က္က စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ ရာသီသစ္မွာ စိုက္ပ်ဳိးရမယ့္ေနရာ (ေတာင္ယာေျမ) ေ႐ြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူမ်ဳိးစု ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဦးေဆာင္ဆုံးျဖတ္ၾကတာပါ။

ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမဳိ႕နယ္အတြင္း ေနထိုင္ၾကတဲ့ ဇိုမီး႐ိုးရာ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ‘ခြာဒို’ ပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္ေန႔နဲ႔ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီပြဲကို ျပည္နယ္အစိုးရ တာဝန္ရွိသူေတြလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

႐ြာနီးခ်ဳပ္စပ္က ေဒသခံေတြ ပြဲက်င္းပတဲ့ေနရာကို လာေရာက္အားေပးေနတာကို ေတြ႔ၾကရတာပါ။