News

POST TYPE

PHOTO ESSAYS

အာခါတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဒန္းစီးပြဲေတာ္ (Daily, Vol-6/No-117)
26-Aug-2018

အာခါတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဒန္းစီးပြဲေတာ္ (Daily, Vol-6/No-117)
ဓာတ္ပံု - ရန္ႏုိင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ အမ်ားဆံုး ေနထိုင္သည့္ အာခါတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ မိ႐ိုးဖလာ ပြဲေတာ္ႀကီးမ်ားတြင္ ဒန္းစီးပြဲေတာ္သည္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါဒန္စီးပြဲေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္ ဩဂုတ္လအတြင္းရွိ ကၽြဲ၊ က်ား၊ ယုန္ ေန႔ရက္ က်ေရာက္သည့္ သံုးရက္တြင္ ေ႐ြးခ်ယ္က်င္းပၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ေနထိုင္သည့္ အာခါတိုင္းရင္းသားမ်ား သာမက တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ လာအိုႏွင့္ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ေနထိုင္သည့္ အာခါတိုင္းရင္းသားမ်ားပါ က်င္းပၾကသည္။

ဒန္းစီးပြဲေတာ္ကို က်င္းပျခင္းျဖင့္ ေရွးဘိုးေဘးမ်ားက မိသားစုအေပၚႏွင့္ ေက်း႐ြာအေပၚ စည္းလံုးညီၫြတ္ျခင္း ေကာင္းခ်ီးမ်ားေပးအပ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး အာခါမ်ိဳးႏြယ္စု တစ္စုခ်င္းစီမွ တိုင္တစ္တိုင္စီႏွင့္ ေလွ်ာ္ႏြယ္မ်ားျဖင့္ ဒန္းကို စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ဒန္းျပဳလုပ္ၿပီးၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ ေဇၽြ႕မာလို႔ေခၚသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအႀကီးအကဲမွ ပထမဦးဆံုး ေကာင္းခ်ီးေပး စီးနင္းၿပီးမွသာ ဧည့္သည္မ်ား အပါအဝင္ က်န္တိုင္းရင္းသားမ်ား စီးနင္ခြင့္ရွိပါသည္။ 

ပြဲေတာ္ကို တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ေပးသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကို အာခါတိုင္းရင္းသား႐ိုးရာ အဓိကျဖစ္သည့္ ဆန္ျပဳတ္ကဲ့သို႔ ခ်ဲမာ အပါအဝင္ အသားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ အမယ္ ၂၅ မ်ိဳးကေန အမယ္မ်ားျပားစြာ ခ်က္ျပဳတ္ဧည့္ခံ ေကၽြးေမြးၾကပါသည္။