News

POST TYPE

PHOTO ESSAYS

ဗဟိုဘဏ္၊ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနတို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား ထပ္မံတိုက္ခုိက္ခံရ
04-Sep-2017

တူရကီဟက္ကာမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဆိုက္ဘာစစ္ပြဲဆင္ႏြဲရန္ေၾကျငာထားၿပီး ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ဆက္တိုက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ နံနက္ ၃ နာရီ ခန္႔အထိ ေနာက္ဆံုးသိရသည့္သတင္းမ်ားအရ ဗဟိုဘဏ္၊ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနတို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ၂ ခု ထပ္မံတိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရသည္။ 

ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္ခံရသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား၏ မူလစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ၎တို႔ ေပးလိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို Deface တင္ခဲ့ၿပီး ရခိုင္ေဒသအတြင္း လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖစ္မႈမ်ား ခ်က္ျခင္းရပ္ ဟူသည့္စာသားမ်ားျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ မအူပင္တကၠသိုလ္၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကိုလည္း တူရကီဟက္ကာမ်ားက တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး Deface မ်ားတင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာလူငယ္ UG Hacker မ်ားကလည္း တူရကီဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖင့္ တုံ႔ျပန္လ်က္ရွိသည္။

ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈ သတင္းမ်ားကို The Voice ေန႔စဥ္သတင္းစာ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွတဆင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။